Grundlæggende Indkøb

Firmatilpasset forløb

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med indkøb og har kontakt med jeres leverandører – hvad end du arbejder i privat eller offentligt regi. Hvis du ønsker at opnå bedre resultater og få effektive værktøjer til at løse dine mange arbejdsopgaver optimalt, så er dette kursus for dig.

Afholdelsesdato efter aftale

Ring til os på tlf. 81 77 22 22 for mere information.

Dit udbytte

Som deltager på kurset Indkøbsprincipper vil du opnå:
 • Indsigt i best practice relateret til de forskellige dele af indkøbsprocessen
 • Forståelse for- og redskaber til basis indkøbsanalyse, mulighedsanalyse og markedsanalyser
 • Værktøjer til totale omkostningsanalyser (TCO: Total Cost of Ownership) og forståelse for, hvad der driver de totale omkostninger
 • Værktøjer og førstehåndserfaring med leverandøranalyser (SCP: Structure, Conduct, Performance)
 • Indsigt og værktøjer til afvikling af hurtige genforhandlinger (rapid-repricing)

Virksomhedens udbytte

Efter kurset vil I få en Indkøber, der vender tilbage med:
 • Fornyet inspiration og motivation
 • Ny viden og effektive værktøjer til at løse sine opgaver og udfordringer
 • Et klarere billede af sine styrker og udviklingspunkter
 • En målrettet handlingsplan for at fortsætte sin udvikling og styrke både sine individuelle og virksomhedens resultater
 • Redskaber til at forhandle lavere priser og rammevilkår og dermed løfte virksomhedens performance på indkøbsområdet
 • Ny inspiration og motivation til at løfte indkøbsopgaverne til et markant højere niveau
 • Konkrete analytiske- og praktisk funderede værktøjer til at optimere indkøbet
 • Øget forståelse for indkøbets rolle i et større perspektiv og dens betydning i virksomheden

Kurser i indkøb - Grundlæggende indkøb

Metode

Kurset er tilrettelagt med skarpt fokus på at sikre, at du går derfra, fuldt rustet til at implementere dine nye værktøjer og viden direkte i din hverdag. Derfor vil kursets teoretiske indhold altid blive holdt op imod instruktørens erfaringer, med god plads til praktiske cases og øvelser. Her vil du få rig mulighed for at tage afsæt i din hverdag og de udfordringer som du står overfor.

Form

Dette kursus afholdes udelukkende som firmatilpasset forløb og formen vil derfor være afhængig af jeres ambition, mål, medarbejderes nuværende kompetenceniveau, de udfordringer som I står overfor m.v.

Kontakt os i dag på tlf. 81 77 22 22 for at høre mere om jeres muligheder for et firmatilpasset kursusforløb.

Indhold

Best practise inden for indkøbets forskellige processer
 • Kom up to date omkring hvad der kræves og forventes af den moderne indkøber
 • Indsigt i indkøbets processer og hvordan de effektiviseres og optimeres
 • Følg med udviklingen i den evigt forandrende og dynamiske verden inden for globalt indkøb

Første del af indkøbsanalysen
 • Fundamental viden omkring indkøbets data
 • Overblik over indkøbet detaljer omkring hvor, hvem, hvad og hvor meget
 • Inspiration til din hverdag - inddragelse af specifikke eksempler

Anden del af indkøbsanalysen
 • Indsigt i indkøbsdataen og hvordan du optimerer jeres muligheder og resultater
 • Find frem til potentialet for besparelser for samtlige kategorier
 • Vurdering af jeres specifikke leverandører og deres optimeringspotentiale
 • Gennem systematisk analyse vil du opleve styrkede resultater

 

TCO-analyse
 • Overblik og forståelse for indkøbets sammenlagte omkostninger
 • Praktisk og tydelig anvendelse af TCO-analysen
 • Indsigt i værdien og optimeringsmulighederne du kan opnå via TCO-analysen

Analyse af leverandører
 • Analysering af markedet
 • Fokus på SCP (Structure, Conduct, Performance)
 • Brug af leverandør-analysen til målrettet opfølgning


Fokus på rapid repricing

 • Klarlægning af jeres specifikke krav til produkterne
 • Opnå hurtigere genforhandlingerne gennem nøje planlægning
 • Vejen til øjeblikkelige besparelser