Indkøbskurser

En stilling som indkøber kræver veludviklede kompetencer og en dyb indsigt i indkøbsfunktionens betydning for hele virksomheden. Kursus.dk tilbyder indkøbskurser, der løfter dine evner og kompetencer til det næste niveau, ved at give dig nye redskaber, der kan gavne dig i alle facetter af indkøbsprocessen. Som deltager på vores indkøbskurser vil du udvikle din indsigt i, hvordan du skaber det bedste resultat med to eller flere vindere. Du vil få værktøjer, der kan hjælpe dig igennem alle indkøbets faser, og der vil blive fokuseret på optimeret kontakt til leverandører og samarbejdspartnere, samt på at styrke dine analytiske og forhandlingsmæssige kompetencer. Kursus.dk tilbyder kurser, som både er målrettet nye og erfarne indkøbere, der ønsker at udvikle sig til topperformere på deres felt.
Som resultat af din deltagelse på indkøbskurserne, vil du blive en sikker indkøber med personlig gennemslagskraft, der arbejder optimalt hen imod at løfte din egen og din virksomheds performance. Kurserne inden for indkøb kræver ikke specifikke forudsætninger, men kurset Avanceret Indkøb henvender sig hovedsageligt til strategiske indkøbere med større erfaring inden for indkøb.

Ifølge BDC, Business Development Bank of Canada, er indkøbsafdelingen den centrale afdeling i succesfuld supply chain management. Det er indkøbsafdelingen der assisterer andre afdelinger i at identificere sine behov, afdelingen styrer rekvisitionsprocessen og arbejdet i denne afdeling afstedkommer konkurrencedygtige priser, og helt generelt er indkøbsafdelingen med til at fungere som kontrollører af, at virksomhedens budget overholdes. BDC understreger yderligere seks centrale aspekter af en velfungerende indkøbsafdeling: Reducering af omkostninger. Som den primære funktion af en indkøbsafdeling er selvfølgelig omkostningsreducering. En velkørt indkøbsafdeling bør kunne skabe umiddelbare reduceringer af omkostninger gennem en optimal kombination af udbydere med de bedste betingelser og priser. Yderligere er indkøbsafdelingen central i at afslutte aftaler med leverandører der ikke skaber værdi for virksomheden, samt at sikre en gennemsigtighed i virksomhedens økonomi, der potentielt kan hjælpe til et optimeret cash-flow. Risikoreducering og sikring af levering. Det er centralt at indkøbsafdelingen har et kvalificeret indblik i hvilke af virksomhedens leverandører der er i stand til at bære størst muligt risiko, og at diverse aftaler bliver baseret på dette. Yderligere må indkøbsafdelingen skabe forståelse for hvilke varer og tjenesteydelser der er afgørende for virksomheden og tage de nødvendige trin for at sikre supply chains ud fra disse vurderinger. Styre relationer. Indkøb handler om mere end risikovurderinger, og det er vigtigt at indkøbsafdelingen skaber relationer til de leverandører der benyttes, for at sikre et længerevarende, gensidigt frugtbart samarbejde, sådan at leverandørerne fortsat har interesse i at skabe et godt samarbejde. Yderligere er det også en del af indkøbsafdelingen at sikre virksomhedens interne relationer, sådan at de forskellige afdelinger er kontinuerligt afstemt.
Kvalitetsoptimering. Et yderligere ansvar for den gode indkøbsafdeling har med kvalitetsoptimering at gøre. Indkøbsafdelingen kan optimere kvaliteten ved at etablere mål og præstationskrav, som virksomheden løbende kan sammenligne den aktuelle præstation med, for at sikre kontinuerlige forbedringer og optimeret kvalitet. Skabe rammer for innovation. På baggrund af indkøbsafdelingens kontinuerlige kontakt med eksterne aktører, er lige netop indkøbere i en unik situation hvor eksempelvis indkøb af innovative løsninger eller goder kan sætte jeres virksomhed i en optimeret position i forhold til jeres konkurrenter, dette gælder for både pris, kvalitet, bekvemmelighed og andre faktorer. Og slutteligt er udnyttelse af teknologiske muligheder en afgørende faktor for en god indkøbsafdeling. En indkøbsafdeling står i en god position til at finde og løse problemer i jeres supply chain, som gennem teknologiske løsninger kan løses og derved optimere virksomhedens arbejdsgang. Alle disse afgørende punkter er med til at skabe en velkørt indkøbsafdeling, men dette kan være en stor udfordring, især for de enkelte medarbejdere, og værktøjer til at løse opgaverne optimalt kan eksempelvis opnås ved kurser i indkøb. Dette kan være med til at skabe en konkurrencedygtig indkøbsafdeling og større arbejdsglæde for de enkelte medarbejdere.