Grundlæggende markedsføring

Firmatilpasset forløb

Kurset i Grundlæggende Markedsføring henvender sig til dig, der arbejder i salg, marketing, kundeservice eller lignende funktioner, hvor du er i berøring med virksomhedens kunder, men ikke har en decideret teoretisk baggrund indenfor marketing. Kursets formål er at give dig en grundlæggende introduktion i markedsføring, således at du bliver bedre rustet til at forstå, hvad der er vigtigst for din kunde og giver dig værktøjerne til at kunne agere derefter. Kort sagt er formidlingen af virksomhedens budskaber det primære fokuspunkt på dette kursus, samt at opnå forståelse for virksomhedens værdikæde. Du vil endvidere opnå en bedre indsigt i medievalg, online såvel som offline.

Afholdelsesdato efter aftale

Ring til os på tlf. 81 77 22 22 for mere information.

Dit udbytte

På kurset Grundlæggende Markedsføring får du:
 • Grundlæggende viden om de mest anvendte begreber og modeller, herunder en introduktion til B2B markedsføring (virksomheder), B2C (privatkunder) og B2G (offentlige virksomheder)

 • En dybdegående forståelse og indblik i samspillet mellem marked, produkt og virksomhed
 • Indsigt i hvordan man skaber merværdi igennem tilfredse kunder

 • Inspiration og mulighed for at drage nytte af andres markedsføringseventyr – på både godt og ondt.

 • Mulighed for at kunne styrke både din egne og din virksomheds resultater
 • Introduktion til brugen af online medier i din markedsføring.


Virksomhedens udbytte

Efter kurset vil I få en medarbejder tilbage, der:
 • Har forståelse for markedsføring samt indsigt i, både online såvel som offline medier

 • Er fyldt med ny inspiration og de rette værktøjer til, at løfte markedsføringsopgaverne

 • Har tilegnet sig indsigt i moderne udviklingsmuligheder på baggrund af ny teknologi og ændrede kundebehov


Metode

Kurset er tilrettelagt med det mål for øje, at deltagerne kan anvende deres nye viden så snart de er retur på arbejdspladsen. Dette opnås ved, at kurset er inddelt i hhv. teoretiske og praktiske lektioner, hvor de praktiske lektioner vil trække på holdet erfaringer samtidig med, at de enkelte cases er relevante i henhold til deltagernes daglige udfordringer.

Form

Dette kursus afholdes udelukkende som firmatilpasset forløb og formen vil derfor være afhængig af jeres ambition, mål, medarbejderes nuværende kompetenceniveau, de udfordringer som I står overfor m.v.

Kontakt os i dag på tlf. 81 77 22 22 for at høre mere om jeres muligheder for et firmatilpasset kursusforløb.

Andre relevante kurser

Digital Markedsføring, Salg via LinkedIn

Indhold

Grundlæggende Markedsføring
 • Definition af markedsføring som begreb, herunder forståelse af forbrugerønsker
 • Er traditionel markedsføring gammeldags eller stadig relevant?
 • Online markedsføring – Hvordan skald et håndteres?
 • Identifikation af virksomhedens værdikæde


Kunder skaber værdi
 • Forstå forbrugernes adfærd
 • Kundernes forhold til din virksomhed
 • Loyalitetsstigen; hvad er det?
 • Lav det rigtige marketingmix
 • CRM – sæt din viden om kunderne i system


Din virksomhed – dit udgangspunkt
 • Virksomhedens værdikæde i kundeperspektiv
 • BCG modellen – Produkt porteføljen
 • Hvordan øges salget: indsigt i PLC Produkt livscyklus
 • Fokus på sammenhængen – fra idé til udførelse


Analyse af verden omkring os
 • Indirekte påvirkning udefra: lovgivning, økonomi, demografi samt sociokulturelle- og teknologiske forhold
 • Indføring i Porters model om konkurrenceintensitet 

Strategi & målsætning
 • SWOT-analyse - identificér mulighederne i markedet
 • Identificer virksomhedens styrker og kernekompetencer
 • Find din fordel: Hvad kan du/dit produkt, som de andre ikke kan?


Analyse af markedet
 • Relevante markedsføringsværktøjer for din virksomhed
 • Vælg det rette segment
 • Sæt den rigtige pris
 • Hvilken produkt strategi giver det største afkast?
 • Hvilken distributionsform skal du vælge?


Kommunikation
 • Promotions og mulighederne deri
 • Vælg det rigtige medie: paid, owned eller earned?
 • Hvad vil du/I egentlig opnå med jeres kommunikation?


Opfølgning
 • Evaluér din markedsføring – har det været prisen værd?
 • Og hvad med salget – er der skabt stor nok respons?


To-Do
 • Identificér dine fokusområder og udarbejd din personlige handlingsplan