DISC Master Practioner

Firmatilpasset forløb

Kurset DISC Master Practitioner tager udgangspunkt i den teoretiske og praktiske anvendelse af DISC og henvender sig til alle, for hvem det kunne være relevant og interessant at arbejde med DISC. Hvad enten du er leder eller arbejder i en HR afdeling eller bare har en generel interesse i DISC, så vil du lære at se på både individuelle- og teamprofiler i et nyt lys, ligesom du vil blive klædt grundigt på til at benytte DISC som et værktøj i forbindelse med ansættelse og rekruttering, personlig,- leder,- og teamudvikling, konfliktløsning og meget mere.

Afholdelsesdato efter aftale

Ring til os på tlf. 81 77 22 22 for mere information.

Dit udbytte

Som deltager på kurset DISC Master Practitioner vil du få::
 • En grundig, teoretisk baggrund for DISC, som klæder dig på til at benytte DISC som et alsidigt værktøj i dagligdagen.

 • En uddybende forståelse af din egen, private DISC profil og derigennem indsigt i, hvordan din adfærd opfattes af og påvirker dine omgivelser

 • En række praktiske værktøjer, der sikrer, at du får det optimale udbytte af din nyerhvervede viden omkring DISC

 • Praktisk erfaring med at analysere og fortolke andres DISC profiler både på individuelt plan samt i grupper

 • Bredere forståelse for den menneskelige motivation – hvad motiverer dine medarbejdere eller kolleger, og hvorfor agerer de, som de gør? Herunder en dybere forståelse for den mere komplicerede gruppedynamik, samt evnen til at give meningsfyldt feedback.


Virksomhedens udbytte

Efter kurset vil I få en medarbejder, der vender tilbage med:
 • En grundig introduktion til et anerkendt og nyttigt psykometrisk værktøj, som vil komme virksomheden til gode i en række af forskellige situationer

 • Kan være behjælpelig med at levere værdifuld indsigt i forbindelse med f.eks. ansættelses- og rekrutteringsopgaver

 • Indsigt i at give konstruktiv og relevant feedback i forbindelse med f.eks. gruppearbejde, ved konflikter på arbejdspladsen m.m.

 • Nyt fokus på motivation og bevæggrunde – både eget og kollegernesDISC Master Practitioner, HR afdeling, teamprofiler, ansættelse, rekrutterring, personlig,- leder,- og teamudvikling, konfliktløsning

Metode

Kurset er inddelt i en række teoretiske og praktiske lektioner. Instruktøren vil sørge for en grundig introduktion til teorien bag TACK, samt skabe et behageligt læringsmiljø, hvor det føles trygt, at de praktiske øvelser og cases der har til formål at forene teori og praksis, tager udgangspunkt i den enkeltes hverdag. Desuden vil instruktøren trække på holdets samledes erfaringer, og derigennem sætte det lærte stof i perspektiv som følge af deltagernes naturlige forskellighed. Udbyttet af kurset er, at du efter at have afprøvet dine egne færdigheder i et konstruktivt og behagelig miljø, bliver i stand til at anvende dine nye kompetencer og baggrundsviden om DISC både privat såvel som professionelt.

Form

Kurset strækker sig over to dage fordelt på:

1. dag kl. 9.00 til 16:30
2. dag kl 9.00 til 16:30

Endvidere er der mulighed for at gå til eksamen, hvis dette skulle have interesse. Bemærk dog venligst at dette er et tilvalg og foregår i TACKs lokaler på Østerbro i København. Tidspunkt herfor aftale individuelt, og bedes anføres i kommentarfeltet i forbindelse med tilmelding. Pris for eksamen 2.200,-

Ønsker du at afholde dette kursus internt i din virksomhed?
Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan kurset kan skræddersyes til din virksomhed og jeres udfordringer. Ring til os på tlf. 81 77 22 22 eller udfyld kontaktformularen.

Indhold

Teorien bag DISC
 • Historikken bag DISC
 • DISC modellen og dens anvendelsesmuligheder
 • DISC fra et videnskabeligt synspunkt


Forstå dig selv
 • Fokus på dine styrker og svagheder ifølge din egen DISC profil
 • Dig som kommunikator
 • Styrk dine personlige prioriteter


Psykologisk basisviden
 • ’Psykometri’ – hvad er det?
 • Definition af begrebet ’personlighed’.
 • Etiske overvejelser
 

DISC og feedback
 • Feedback med udgangspunkt i en DISC profil
 • Særligt for DISC og grupper
 • DISC som værktøj i forbindelse med konflikter


DISC og de forskellige typer rapporter
 • Intro til de forskellige typer rapport
 • Rapporternes anvendelse
 • Den rette rapport til den rigtige opgave


 • DISC i praksis
 • Analyse af individuelle profiler
 • Øvelse i DISC baseret feedback
 • Analyse af gruppe profiler


Din DISC baserede handlingsplan
 • Mål for fremtidens udvikling