Formidling & kommunikation

I et hvilket som helst arbejdsmiljø er kommunikation og formidling alfa og omega, når du skal opnå seriøse resultater. Med kurser rettet mod at professionalisere din fremtoning, kommunikation og formidlingsevne vil du kunne opnå langt flere resultater og undgå misforståelser og konflikter i din hverdag.
Klik ind på nedenstående kommunikationskurser for at læse mere, bestille yderligere information eller booke din plads. Er du i tvivl om, hvilket kursus der er det rette for dig, sidder vi klar til at vejlede dig på tlf. 81 77 22 22.

Kommunikation er for alle – det samme er vores kommunikationskurser

I et hvilket som helst arbejdsmiljø er kommunikation og formidling alfa og omega, når du skal opnå seriøse resultater. Med kurser rettet mod at professionalisere din fremtoning, kommunikation og formidlingsevne vil du kunne opnå langt flere resultater og undgå misforståelser og konflikter i din hverdag. Kursus.dk har længe specialiseret sig i kurser inden for kommunikation, hvor du opnår evner til at kommunikere præcist, korrekt og hensigtsmæssigt i en lang række forskelligartede situationer. Kurserne i kommunikation vil hjælpe dig til at forbedre dine formidlingsevner. De forskellige kurser giver dig skarpe egenskaber inden for forskellige kommunikative teknikker. Hvis du føler ubehag ved forskellige kommunikations- og præsentationssituationer, kan vores kommunikationskurser hjælpe dig af med denne utryghed ved at gøre dig fortrolig med de kommunikations- og præsentationsopgaver som dit job kræver. Kommunikation og formidling er helt centralt i at tage dig til et nyt niveau professionelt, og kan både være formålsrigt for den erfarne og den uprøvede.
Kurser i kommunikation for alle - Kursus.dk

God kommunikation skaber bedre resultater

Ifølge Væksthus for ledelse skaber dialog og kommunikation en mere positiv arbejdsplads, hvilket til gengæld bidrager til at sikre højere produktivitet, lavere sygefravær og lavere personaleomsætning. Dette understøttes af ArbejdsmiljøWeb, der understreger at dialog, kommunikation og fokus på egen og andres formidling, kan være grundlæggende i at sikre optimerede løsninger, både internt og eksternt, samt at sikre produktive dialoger og diskussioner, der fremadrettet kan blive en seriøs styrke for den enkelte afdeling eller hele virksomheden.
Resultater skabes gennem god kommunikation - Kursus.dk

Kommunikation er et afgørende konkurrenceparameter

Kommunikation og formidling til eksterne parter er også centralt i enhver virksomheds eksistens, og den eksterne kommunikation og sætter tit rammerne for den opfattelse af virksomheden der eksisterer i dens omgivende miljø. Derfor er det også soleklart at det er centralt at der bliver kommunikerer korrekt og godt, så man får formildet lige netop de ting der sætter virksomheden og dens medarbejdere i det ønskede lys. Ifølge Kommunikationsforum har en virksomheds eksterne kommunikation så stor betydning for en virksomhed, at den påvirker virksomhedens konkurrencedygtighed, afsætning og tiltrækning og fastholdelse af dygtige medarbejdere.
Words have power - Kursus.dk

Undgå unødige misforståelser

Det er derfor essentielt at ikke bare kommunikationsafdelingen i en virksomhed har værktøjerne i orden, men også at den generelle stab har håndgribelige færdigheder til at levere god ekstern kommunikation og formidling, noget der eksempelvis kan opnås gennem kurser indrettet til at skabe skarpe kommunikatører og formidlere – selv blandt den del af staben der ikke normalt har hænderne i kommunikationsarbejdet. God formidling har den gode historie og det forståelige budskab i centrum, og god formidling er centralt i alle dele af virksomheden. Fælles for mange er en forventning om, at det at kommunikere det kan alle da! Desværre er der stor forskel på den kommunikation vi alle udfører hver dag, altså vores nødvendige samtaler i hverdagen, og så den professionelle kommunikation, der i høj grad bærer præg af formidling og lige netop dét kendetegnes ved en professionalisme ikke alle kan have, uden at have enten erfaring eller undervisning i det. Mange unødvendige fejl eller frustrerende arbejdsrelaterede situationer kan undgås ved at inkorporere god, professionel kommunikation og formidling, samt en forståelse for betydningen af både afsenderens og modtagerens kommunikative standpunkt, som en del af virksomhedens udvikling og læring – en ting kurser rettet mod netop dette område er skabt for.
Undgå misforståelser - kommunikationskurser - Kursus.dk