NLP 1 -Effektiv Kommunikation

3 dage, kr. 15.500,-

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere på alle niveauer, der ønsker at styrke deres kommunikationsevner og få større succes med at komme igennem med deres budskaber.

Næste hold

Værløse ons. 18/9 - fre. 20/9   Tilmeld
Aarhus ons. 13/11 - fre. 15/11   Tilmeld

Dit udbytte

Som deltager på kurset NLP 1 vil du:
 • Styrke dine kommunikative kompetencer og få større succes med at få dine budskaber igennem og nå dine målsætninger
 • Blive bedre til at skabe kontakt og motivere andre til handling
 • Gennemføre coachende samtaler
 • Få forståelse for, hvordan du arbejder med din underbevidsthed
 • Blive bedre til at tackle modgang og få det bedste ud af vanskelige situationer

Virksomhedens udbytte

Efter kurset vil I få en medarbejder der vender tilbage med:
 • Fornyet inspiration og motivation
 • Ny viden og effektive værktøjer til at løse sine opgaver og udfordringer
 • Et klarere billede af sine styrker og udviklingspunkter
 • øget evne til at håndtere konflikter og samarbejde med alle typer mennesker.
 • Større forståelse for andre mennesker og forstår at bruge denne indsigt til at skabe bedre resultater
 • Redskaber til at kommunikere målrettet og opfylder sine arbejdsopgaver mere effektivt

Kurser i formidling og kommunikation - NLP1

Metode

Kurset er tilrettelagt med skarpt fokus på at sikre, at du går derfra, fuldt rustet til at implementere dine nye værktøjer og viden direkte i din hverdag. Derfor vil kursets teoretiske indhold altid blive holdt op imod instruktørens erfaringer, med god plads til praktiske cases og øvelser. Her vil du få rig mulighed for at tage afsæt i din hverdag og udfordringer, og samtidig kunne drage gavn af de øvrige deltagere og instruktørens øvrige perspektiver og erfaringer.

Form

Kurset afholdes som internatkursus og strækker sig over 3 dage. Tidsplanen finder du her:

1. dag kl. 10.00 til 20.00
2. dag kl. 9.00 til 20.00
3. dag kl. 9.00 til 15.00

*Undervisningen varer frem til kl. 18.00, hvorefter dagen rundes af med en fælles middag, hvor du sammen med instruktøren og de øvrige deltagere kan vende dagens oplevelser.

Alle priser er ekskl. moms.

Kurset holdes på følgende lokation:
Sjælland: Nord for København i Værløse
Jylland: Aarhus

Ønsker du at afholde dette kursus internt i din virksomhed?
Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan kurset kan skræddersyes til din virksomhed og jeres udfordringer. Ring til os på tlf. 81 77 22 22 eller udfyld kontaktformularen.

Indhold

Neuro Lingvistisk Programmering
 • Betydningen af og baggrunden for NLP
 • Indsigt i teorien og hvordan den har udviklet sig igennem tiden
 • Kommunikationens opbygning og struktur
 • Betydningen af vores budskaber afhænger af modtageren

Vores virkelighedsopfattelse og model af verden
 • Vores sanser har afgørende betydning for kommunikation
 • Anvendelsen af filtre og den betydning det har når vi generaliserer, forvrider- eller udelader
 • NLP testen


Rapport – etableringen af sympatisk kontakt

 • Når vi matcher og mismatcher i vores kommunikation
 • Indsigt de forskellige faser for hvordan vil kan kalibrere vores måde at kommunikere på
 • Anvendelsen af verbal og nonverbal kommunikation


Kendskabet til os selv og dem omkring os

 • Indsigt i hvad der ligger til grund for de subjektive oplevelser
 • Betydningen af forskelligheder og de forståelseskløfter vi møder
 • Bliv introduceret til Enneagrammet
 • For at kunne forstå dem omkring dig må du først lære at forstå dig selv


Fokus på spørgeteknik

 • Din evne til at anvende den rette spørgeteknik har stor indflydelse på hvad du opnår med dine samtaler
 • Vejen til at få indblik i andres måde at se verden på
 • Anvendelsen af coaching
 • Jo bedre du kender og forstår modtageren des bedre spørgsmål kan du stille


Arbejdet med reframing

 • Værdien af evnen til at tænke positivt
 • Vejen til at lære at se udfordringer, problemer og dine personlige begrænsninger fra et friskt og positivt perspektiv
 • Din indstilling har afgørende indflydelse på din succes og evne til at indfri dine mål


 

Lær at sige ”FRAH”
 • Bestræb dig på at kende de bagvedliggende årsager inden du svarer tilbage
 • Anvendelse af FRAH-modellen og hvordan du herigennem lærer at sige fra overfor urimelig adfærd
 • Fokus på at forstå de hensigter der ligger bag den adfærd du møder

Anvendelse af tilstandsmeteret
 • Betydningen af hvordan vi påvirkes af glæde og smerte
 • Hvordan vores kommunikation ændres ud fra den zone i befinder os i
 • Lær hvordan du tilpasser din kommunikation, når du står over for en som befinder sig i en anden følelsestilstand


Håndtering af kritik og anerkendelse

 • Forstå din personlige kritik- og anerkendelsesprofil
 • Hvad betyder det når vi ”belønner” gennem anerkendelse og ”straffer” gennem kritik
 • Anvendelsen af forskellige filtre i forhold til anerkendelse
 • Din måde at give og modtage kritik og anerkendelse har afgørende betydning for andres måde at se dig på


Den mentale træning

 • Når vi forstår hvordan hjernen virker kan vi lære at programmere den
 • Indsigt i hjernebølgernes betydning
 • Lær at visualisere samtalen på forhånd så du er bedst muligt forberedt


Fastlæggelse af dine mål med MAGNET-modellen

 • Dine mål er en forudsætning for at spore dine fremskridt og udvikling
 • Opstil mål som skaber motivation
 • Fokus på din personlige handlingsplan
 • Din vedholdenhed og fokus er afgørende for din evne til at indfri dine ønskede mål