Enneagrammet

Firmatilpasset forløb

Kurset henvender sig til medarbejdere med personaleansvar eller med samarbejdsrelaterede udfordringer.

Afholdelsesdato efter aftale

Ring til os på tlf. 81 77 22 22 for mere information.

Dit udbytte

Enneagrammet er et værdifuldt og veldokumenteret redskab ved:

 • Rekruttering
 • Teambuilding
 • Medarbejdersamtaler
 • Generel ledelse
 • Forbedring af kommunikation
 • Forståelse af egen og andres adfærd


Deltagere modtager ENNEAGRAMHÅNDBOGEN

Virksomhedens udbytte

Efter kurset vil I få en medarbejder, der vender tilbage med:
 • Fornyet inspiration og motivation
 • Ny viden og effektive værktøjer til at løse sine opgaver og udfordringer
 • Et klarere billede af sine styrker og udviklingspunkter
 • Evnen til at være en mere kvalificeret samtalepartner
 • Flere fordele i salgs- og forhandlingssituationer
 • Midler til at kunne se sine kollegers stærke sider
 • Evnen til at kunne demonstrere selvledelse
 • Bedre kan motivere sig selv og andre
 • Ved certificering: kan styrke den fælles forståelse for adfærd og indbyrdes samarbejdsevner i teamet

Kurser i personlig udvikling - Enneagrammet

Metode

Kurset er tilrettelagt med skarpt fokus på at sikre, at du går derfra, fuldt rustet til at implementere dine nye værktøjer og viden direkte i din hverdag. Derfor vil kursets teoretiske indhold altid blive holdt op imod instruktørens erfaringer, med god plads til praktiske cases og øvelser. Her vil du få rig mulighed for at tage afsæt i din hverdag og udfordringer, og samtidig kunne drage gavn af de øvrige deltagere og instruktørens øvrige perspektiver og erfaringer.

Form

Dette kursus afholdes udelukkende som firmatilpasset forløb og formen vil derfor være afhængig af jeres ambition, mål, medarbejderes nuværende kompetenceniveau, de udfordringer som I står overfor m.v.

Kontakt os i dag på tlf. 81 77 22 22 for at høre mere om jeres muligheder for et firmatilpasset kursusforløb.

Indhold

De ni dominerende persontyper
 • Dybdegående indsigt i de forskellige persontyper
 • Lær at skelne imellem persontypers tankemønstre og hvad der motiverer dem hver især
 • Få øget kendskab til dig selv gennem din nye viden omkring de dominerende persontyper

Udvidet kendskab til din egen persontype og udviklingsmuligheder
 • Få et klarere billede af dit udviklingspotentiale
 • Kend dine styrker og lær hvordan du udnytter dem optimalt
 • Bliv bevidst om dine svagheder og lær hvordan du målrettet kan arbejde med dem
 • Din selvindsigt har afgørende indflydelse på dit udviklingspotentiale

Styrk dine samarbejdsevner gennem din adfærdsforståelse
 • Få en dybere forståelse for dem omkring dig
 • Alle de forskellige typer er lige – med hver deres særegne svagheder og styrker 

Indfrielsen af andres behov og målsætninger
 • Bliv skarpere til at rådgive og coache andre
 • Lær at tilpasse din kommunikation efter persontype du sidder over for
 • Delegering med udgangspunkt i den enkeltes persontype og kompetencer

Praktisk anvendelse af Enneagrammet
 • Implementering af Enneagrammet i din dagligdag
 • Interaktion med de øvrige persontyper
 • Hvor passer din virksomhedskultur i forhold til Enneagrammet?

Certificering (kan købes separat)
 • Målrettet individuel coaching og feedback på din anvendelse af Enneagrammet
 • Få mulighed for at anvende Enneagrammets mange fordele på dem omkring dig

Implementering i hverdagen
 • Målrettet handlingsplan – klare mål for din udvikling og hvordan du skal implementere dem