Den kommende leder

Som fremtidig leder går du mange spændende udfordringer i møde. Med kurser rettet specifikt mod kommende ledere, får du mulighed for at oparbejde de nødvendige færdigheder, samt blive forberedt og rustet til at imødekomme de faldgruber og udfordringer, som følger med springet til lederfunktionen. Du vil med andre ord få opbygget et stærkt fundament til at sikre, at du får den bedst mulige start på din karriere som leder. Der stilles store krav og forventninger til moderne ledere, og som ny på området kan disse udfordringer virke uoverskuelige. Med kurser inden for ledelse, vil du oparbejde dine evner i selvindsigt og forståelse samt få et dybdegående indblik i de psykologiske motivationsfaktorer, der ligger til grund for det arbejde, der står foran dig. Du vil på ledelseskurserne hos Kursus.dk få gode kommunikationsværktøjer, der vil gøre dig i stand til at skabe succesoplevelser, både for dig selv og dine medarbejdere, og du vil blive introduceret til teknikker, der vil hjælpe dig til at sætte målsætninger og skabe resultater.
Du vil få gennemprøvede værktøjer, som fremadrettet vil udgøre et stærkt fundament for din ledelse. Dermed vil du allerede fra start af fungere som kompetent leder, til gavn for dig selv, dine medarbejdere og virksomheden som helhed. Kursus.dk har stor erfaring i at udbyde kurser rettet mod fremtidige ledere, og vores kurser er sammensat af emner, der alle er særdeles relevante at udvikle færdigheder indenfor, allerede inden du kommer i gang som leder. Deltagelse i kurser rettet mod kommende ledere kræver ikke specifikke forudsætninger, men er bygget på deltagerens lyst til, og motivation for, at arbejde med sig selv og sine færdigheder.

Tal fra Lederne – Danmarks største fagorganisation for ledere, viser at mere end en femtedel af danske ledere ikke har en reel ledelsesuddannelse, og tæller man ledere med en måneds ledelsesuddannelse eller mindre med, kommer tallet for ledere med mindre end en måneds ledelsesuddannelse - op på næsten 50 procent. Centralt for disse tal er, at jo højere alder en leder har, desto større er chancen for at lederen har modtaget uddannelse, kurser eller træning i ledelse, hvorimod næsten 40 % af ledere under 35 år endnu ikke har gennemført en ledelsesuddannelse. I Lederne’s undersøgelse understreges det også, at ledelsesuddannelsesaktiviteter har stor positiv effekt på deltagernes virke som leder og deres ledelsesfaglige udvikling. Disse tal gør sig især gældende for yngre ledere, som yderligere også selv indikerer at ledelsesuddannelsesaktiviteterne har stor positiv effekt på deres karrierer.
Det er, som kommende leder vigtigt at være bevidst om både de kvalifikationer og kompetencer man har opnået, og at man kan se frem til nye spændende ledelsesudfordringer. Det kræves af en god leder, at vedkommende er bevidst om, hvilke kompetencer der skal opkvalificeres eller skabes hos den enkelte – dette er vigtigt at arbejde på allerede forud for starten af karrieren som leder. Den gode leder skal nemlig både være bevidst om styrker og svagheder, og gerne arbejde på kontinuerligt at kvalificere sig, for at kunne performe i rollen. Dette er noget, der kan opnås gennem eksempelvis ledelseskurser. Væsentligt for alle nye ledere er, at være bevidste om de udfordringer der ligger forud, og at være proaktive i handlingerne frem mod den kommende rolle. Uddannelse og opkvalificerende aktiviteter såsom kurser i ledelse kan være et rigtig godt sted at starte. Disse aktiviteter kan give kommende ledere fornemmelsen af hvilken ledelsestype der passer dem og stillingen bedst, samt ruste lederen til fremadrettet at blive en kvalificeret leder - der udvikler sig i takt med rollen og udfordringerne i stillingen.