Personlig Power 3

2 dage, kr. 12.950,-

Alle, der har deltaget på Personlig Power 2, og som gerne vil videreudvikle sit personlige potentiale og lære nye teknikker til at ændre uhensigtsmæssig adfærd/tanker og fremme en positiv indstilling.

Næste hold

Værløse tor. 30/5 - fre. 31/5   Tilmeld

Dit udbytte

Som deltager på Personlig Power 3 vil du:

 • Arbejde endnu dybere med de introducerede koncepter
 • Få udvidet din horisont indenfor arbejdet med dit sind og din personlige power
 • Blive bedre til at forankre positive overbevisninger og styrke din mentale sundhed
 • Udvide din forståelse for dine egne og andres reaktionsmønstre

 • Virksomhedens udbytte

  Virksomheden får en leder/medarbejder, med:

 • Har øget selvindsigt og motivation og arbejder målrettet med at udnytte sit fulde potentiale
 • Har dybere forståelse for sine egne og andres reaktionsmønstre og adfærd
 • Er bedre til at kommunikere og samarbejde med alle typer mennesker

 • Kurser i personlig udvikling - Personlig Power 3 - Nye rammer – nyt perspektiv

  Metode

  Kurset er kursist orienteret og der vil blive taget udgangspunkt i de erfaringer deltagerne har gjort sig siden deltagelse i Personlig Power. Kurset vil være en vekslen mellem instruktør oplæg, individuelle opgaver og gruppe opgaver, samt plenum refleksion.

  Form

  Kurset afholdes som internatnatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

  1. dag kl. 10:00 – kl. 20:00*)
  2. dag kl. 09:00 – kl. 15:00

  *) Undervisningen slutter kl. 18, hvorefter dagen reflekteres over middagen.

  Prisen er ekskl. forplejning, ophold og konferencefaciliteter, der vil blive faktureret sammen med kursusinvesteringen.

  Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse.

  Alle priser er ekskl. moms.

  Indhold

  Gøren, Væren og Haven
 • Livets tre grundtilstande (eksistensformer)
 • Forstå hvordan identitet, funktion og produkt hænger sammen
 • Evnen til at være til stede, der hvor man er

 • En fuldbyrdet tilværelse kræver fokus på alle livets tre grundtilstande

  Spændingsfeltet i skabelse
 • Fra non-eksistens til power
 • Forstå forvirringens anatomi (spændingsfeltet i skabelse)
 • Lær at tænke i skabende baner og styrk din mentale sundhed

 • At være skabende betyder at tænke positivt

  De psykologiske spil
 • Aktør eller offer
 • Opnå ny livsenergi gennem virkeliggørelsen af dine drømme og ideer
 • Forandring og forankring

 • De psykologiske spil betinges af din holdning til hvad der sker

   

  Håndtering af sindet
 • Lær at forankre positive overbevisninger
 • Forstå hvor du udnytter de emotionelle resurser optimalt
 • Lær at skabe forbindelse mellem sindets analytiske og responsive side

 • Forstå virkningen af dine følelsesmæssige reaktioner, så du kan anvende dem positivt


  Menneskekendskab (ego vs. andre)
 • Hvorfor vi oplever situationer forskelligt
 • Forstå hvad der motiverer andre
 • Dine og andres reaktionsmønstre når I er i grøn, gul eller rød zone

 • Opnå win-win situationer gennem din forståelse af andre

  Menneskekendskab (ego)
 • Kend dine værdier og forstå hvordan de kommer til udtryk
 • Identificér dine stressfaktorer
 • Forstå hvordan du styrker din positive udvikling

 • Øget selvindsigt styrker dine udviklingsmuligheder