Servicekurser

Som medarbejder med en tydelig serviceprofil spiller du en stor rolle i din virksomheds ansigt udadtil. Din kontakt med kunder, samarbejdspartnere og leverandører påvirker på det kraftigste hvordan hele din virksomhed bliver opfattet. Derfor er det mere end vigtigt, at du har værktøjerne i orden, så du kan håndtere de udfordringer og opgaver der kommer.
Klik ind på nedenstående servicekurser for at læse mere, bestille yderligere information eller booke din plads. Er du i tvivl om, hvilket kursus der er det rette for dig, sidder vi klar til at vejlede dig på tlf. 81 77 22 22.

Hvorfor tage på kursus i service?

På Kursus.dk’s kurser i service vil du blive introduceret for både grundlæggende og udviklede indgangsvinkler til rollen som serviceudøver. Du vil, om du er erfaren eller nybegynder, lære nyt om, hvordan du bedst muligt varetager din rolle, og hvordan du på bedste vis repræsenterer din arbejdsplads. Dette vil være med til at give dig bedre forståelse for, hvilke processer, der er i gang hvornår og vil øge din evne til at kommunikere godt og korrekt i de forskellige situationer, du befinder dig i. Med kurser i service fra Kursus.dk vil du blive endnu skarpere i din rolle, og du vil øge dine evner i alle de situationer, hvor du kan have brug for det. Kort sagt vil du blive en bedre medarbejder, der nemmere opnår de nødvendige resultater, og derved vil du også opnå en større arbejdsglæde og en bedre føling for dine egne resultater.
Hvorfor tage på kursus i service - Kursus.dk

Hvem er kurserne i service for?

Servicekurser fra kursus.dk er rettet mod medarbejderen, der dagligt er i kontakt med både personer i og udenfor virksomheden, og som derfor skal arbejde med service. Kurserne kræver ingen forudsætninger, andre end lysten til og gejsten for at øge sine færdigheder.

Servicemedarbejderens nøglerolle

Servicemedarbejdere er ofte det første menneske, en potentiel eller eksisterende kunde møder i en virksomhed. Eller også kontakter kunderne disse, når de har brug for hjælp, ønsker svar på spørgsmål eller I værste fald hvis de har en klage, eller noget de er utilfredse med. Derfor er servicemedarbejderen en afgørende del af en virksomheds fortsatte succes, og udgør i nogle tilfælde en form for ansigt udadtil.

Disse karakteristika er afgørende for den gode serviceoplevelse

Den måde medarbejderen håndterer kontakt fra kunder er afgørende, og der er ifølge Accenture fire karakteristika, der rangerer som de mest afgørende for positive oplevelser med servicepersonale. Disse fire karakteristika angiver, hvorvidt servicemedarbejderen er velinformeret og i stand til at håndtere henvendelsen, at servicemedarbejderen er høflig og hjælpsom, at servicemedarbejderen udfører god kundeservice i tråd med virksomhedens brand eller kommunikation, og at servicemedarbejderen er i stand til at træffe beslutninger og afgørelser, i sager hvor dette er relevant. Yderligere udgør servicemedarbejdere en vigtig ressource for virksomhederne, idet de opnår en god indsigt i den feedback virksomheden modtager fra brugere og potentielle kunder. Ved at have medarbejdere i servicefunktioner der er velorganiserede og udstyret med de rette værktøjer, kan disse udgøre en særdeles god ressource både til at sikre en positiv brandopfattelse af virksomheden, når denne kontaktes, men samtidig kan de videregive vigtig information og reaktioner der kan afstedkomme bedre produkter, bedre services og en optimeret fremtoning.
Servicekurser - Kursus.dk

Aktivér potentialet

Service er dog et område, der på mange punkter forventes at komme naturligt til medarbejderne. Dette kan desværre bevirke, at din virksomhed går glip af store udviklingsmuligheder, idet medarbejderne – hvor dygtige til service de end måtte være – mangler at få udviklet deres indsigt i kunder og dermed udvikles til en endnu større ressource, end de allerede er for virksomheden. Eksempelvis gennem kurser rettet specifikt mod serviceopdatering og –udvikling. En udvikling mange virksomheder står overfor, er de øgede krav til online-service, og denne udfordring er vigtig at have i mente, idet dette område ifølge Kommunikationsforum vil se en styrtende udvikling indenfor de kommende år. Også her er der stort potentiale, for at servicemedarbejderne kan udgøre en seriøs og vigtig ressource for virksomhedens fortsatte succes, idet service lige såvel kan tiltrække og bibeholde gode kunder via internettet såvel som via andre medier. Også denne type service kan opdateres og udvides gennem kurser i service.