Key Account Manageren

Som Key Account Manager bærer du et stort ansvar, idet din virksomheds nøglekunder er afgørende for jeres fortsatte succes. Du har brug for at vide hvilke af jeres kunder, der giver jer størst succes, og samtidig har du også blikket rettet på hvad der samtidig skaber mest værdi og løser jeres nøglekunders behov bedst muligt. Du er central i opbygningen af reelle, personlige relationer mellem dig, din virksomhed og jeres nøglekunder. Som Key Account Manager og Developer arbejder du fokuseret med kunder, der genererer en stor del af virksomhedens omsætning, og det er derfor centralt, at du har værktøjerne på plads til at sikre et gensidigt frugtbart samarbejde, altså en situation med flere vindere. Kurserne indenfor Key Account Management og Development vil give dig optimerede færdigheder til at varetage dine kunder optimalt, samt videreudvikle dine evner i salg og give dig redskaber til at skabe gensidig tilfredshed og gode personlige relationer, som er kernen i dit job.
Yderligere kan du opnå værktøjer til at identificere potentielle konflikter eller problemer tidligt, og samtidig også håndtere disse situationer før de udvikler sig skadeligt, eller udvikle din kommunikation, så den optimeres og bliver så effektiv som muligt. Du har muligheden for at gøre dine evner indenfor networking så skarpe som overhovedet muligt, og dermed arbejde dig mod at blive den optimale Key Account Manager. Kurserne for Key Account Manageren er rettet mod medarbejdere indenfor Key Account Management eller Key Account Development. Kurserne kræver ikke specifikke forudsætninger, men er bygget på deltagerens lyst til, og motivation for, at arbejde med sig selv og sine færdigheder. Ved nogle kurser, er det dog nødvendligt enten at have erfaring eller deltagelse på lignende forudgående kurser, som forudsætning for deltagelse.

Key Account Management centrerer sig omkring de helt centrale kunder – i nogle tilfælde kun en, og i Danmark er der en ganske bred fortolkning af hvad titlen indebærer. Ifølge RAIN Group er der seks overordnede punkter der skal følges, for at udføre korrekt og god Key Account Management. Disse punkter kræver at man adskiller key accounts, eller nøglekunder, fra hvad der bare er at betragte som større kunder, at man begrænser sit antal af key accounts og ikke bidrager til en unødvendig vækst af ens liste over nøglekunder. At man konstant arbejder mod at skabe partnerskaber med sine nøglekunder, sådan at man fremadrettet skaber innovation og værdi sammen, så man effektivt skaber et dybt sammenhængende og gensidigt frugtbart forhold. At man allokerer fokus til at udvide sine nøglekunders forretning, og aktivt arbejder for at beskytte dem mod konkurrence, og at man betragter sine nøglekunder som aktiver, der kræver kontinuerlige, og ofte væsentlige investeringer for at opnå bedst mulige afkast.
Disse investeringer kræver ofte at hele virksomheden er struktureret og afstemt efter jeres virksomheds processer og systemer for at opnå maksimum værdi for nøglekunden. Og til slut at investeringerne i nøglekunderne betragtes som en del af virksomhedens langsigtede strategiske forretningsindsats. Som Key Account Manager eller Key Account Developer har du ansvaret for de helt store eller vigtige kunder, og det er derfor vigtigt for både dig, din virksomhed og dine kunder at du har blik for både din egen virksomheds strategiske mål, men i særdeleshed også for din kundes behov og langsigtede mål. Du er altså stadig i en salgssituation, men du vil i langt højere grad have behov for mere langsigtede værktøjer end overtalelsesevne. Yderligere er der et stort behov for strategisk forståelse og fornemmelse, og så skal du have gode værktøjer i relationssalg. Altså er kravene store og mange, men alle kan ofte drage store fordele af kurser i varierede værktøjer til at fremme disse mål.