Channel Partner Excellence

Firmatilpasset forløb

Kurset er for dig, som har brug for sparring samt indblik i de forskellige salgskanaler. På kurset deltager typisk salgschefer, eksportchefer og salgsdirektører, som står overfor eller som har besluttet sig for at udvikle virksomhedens salg gennem indirekte salgskanaler.

Afholdelsesdato efter aftale

Ring til os på tlf. 81 77 22 22 for mere information.

Dit udbytte

Som deltager på Channel Partner Excellence vil du:
 • Få en mere strategisk og målrettet tilgang til udvælgelsen af salgskanaler
 • Lære, hvordan du strukturerer og styrer dine salgs- og distributionskanaler, så du skaber større værdi for din virksomhed
 • Være i stand til at skabe partnerskab med dine distributører, forstå deres forretninger og skabe resultater gennem deres organisation

Virksomhedens udbytte

Efter kurset vil I få en Channel Manager, der vender tilbage med:
 • Fornyet inspiration og motivation
 • Ny viden og effektive værktøjer til at løse sine opgaver og udfordringer
 • Et klarere billede af sine styrker og udviklingspunkter
 • En mere struktureret, effektiv og målrettet tilgang til sit salgsarbejde
 • En styrket evne til at imødekomme jeres forskellige kunders ønsker og behov
 • En målrettet handlingsplan for at fortsætte sin udvikling og styrke både sine individuelle og virksomhedens resultater
 • Evnen til at skabe tætte, værdifulde og vedholdende partnerrelationer
 • Øget motivation og finder nye muligheder og alternative løsninger på sine opgaver
 • Evnen til at skaffe de rigtige salgskanaler gennem strategisk udvælgelse og forventningsafstemning

Kurser for den erfarne sælger - Channel Partner Excellence

Metode

Kurset er tilrettelagt med skarpt fokus på at sikre, at du går derfra, fuldt rustet til at implementere dine nye værktøjer og viden direkte i din hverdag. Derfor vil kursets teoretiske indhold altid blive holdt op imod instruktørens erfaringer, med god plads til praktiske cases og øvelser. Her vil du få rig mulighed for at tage afsæt i din hverdag og de udfordringer som du står overfor.

Form

Dette kursus afholdes udelukkende som firmatilpasset forløb og formen vil derfor være afhængig af jeres ambition, mål, medarbejderes nuværende kompetenceniveau, de udfordringer som I står overfor m.v.

Kontakt os i dag på tlf. 81 77 22 22 for at høre mere om jeres muligheder for et firmatilpasset kursusforløb.

Indhold

Optimal udnyttelse af dine salgskanaler
 • Krav til dine partnere og kunder
 • Support af dine kunder via udnyttelse af dine salgskanaler
 • Lær at skelne mellem de forskellige markeder, og hvilken salgskanal passer bedst her til

Fremhæv virksomhedens værdi for dine salgskanaler
 • Udvælgelse af salgskanaler med udgangspunkt i virksomhedens produkter og værdi
 • Indbyrdes forståelse mellem salgskanalerne og din virksomhed

Strategi
 • Sæt klare mål for hvad du vil opnå med salgskanalen
 • Giv dig tid til at sætte dig ind i konsekvenserne for dig og din virksomhed
 • Vurdering af potentialet for at skabe fælles værdi mellem dig og dine salgskanaler

Målrettet og kvalificeret udvælgelse
 • Kundens/slutbrugerens indflydelse på dit valg af partnere
 • Fastlæg hvor du og din virksomhed kan opnå merværdi
 • Vurdering af kanalens andre udbydere
 

Fokus på motivation og fælles resultater
 • Lær at læse den enkelte partners behov og brug din viden optimalt
 • Tilpas din ledelsesstil efter den enkelte salgskanal
 • Opnå intern opbakning ved at inddrage din virksomhed i udvælgelsen af dine salgskanaler

Salgsfremmende aktiviteter
 • Optimal implementering af træningsprogrammer for dine partnere
 • Målrettet vurdering, styring og styrkelse af jeres performance
 • Lær hvordan du påvirker dine partnere til at blive aktive ambassadører for din virksomhed

Vurdering af konkurrenter og markedsudvikling
 • Forstå din markedsposition og hvordan du udnytter den optimalt
 • Hold dig up to date med den seneste udvikling

Optimal udnyttelse af salesforecast
 • Brug af målsætning og budget
 • Effektivt samspil mellem forecast og din pipeline

Implementering i hverdagen
 • Målrettet handlingsplan – klare mål for din udvikling og hvordan du skal implementere dem