Personlig udvikling

På vores kurser i selvudvikling får du øjnene op for, at dit potentiale er langt større end du tror. Som medarbejder og menneske vil du kunne opnå kæmpe fordele ved at gennemføre et af vores roste kurser i selvudvikling, som vil gøre dig bevidst om dine egne evner og ressourcer. Du vil se en verden af muligheder frem for at se begrænsninger, og du vil blive i stand til at udnytte dit fulde potentiale. Kursus.dk tilbyder dig kurser i personlig udvikling, som lærer dig at blive herre over dit eget liv og at blive i stand til at dreje det i den retning, du ønsker. Dermed kan du tage din udvikling i egne hænder og realisere dine personlige mål. Hvis du vil realisere dine mål, er det afgørende, at omverdenen forstår dig. Derudover er det ligeså vigtigt, at du også selv forstår den situation, du befinder dig i og de personer du kommunikerer med. På vores kurser i selvudvikling kommer du til at arbejde intensivt med kommunikationstræning, som er utroligt vigtig i sådan en forandringsproces. Samarbejde vil blive lettere, og forskelligheder kan udnyttes til det positive. Resultatet vil være øget glæde og overskud og mere mening. Personlig udvikling er en vedvarende proces, som du hele livet vil kunne bygge videre på. Men for at gøre det skal du have fundamentet i orden, så der er noget at bygge videre på.
Hos kursus.dk tilbyder vi kurser i personlig udvikling, der giver dig redskaberne til at få bedre kontrol over dit liv gennem stresshåndtering, tidsoptimering og forskellige kommunikationskurser. Hvis du ønsker at arbejde med din personlige udvikling, må du være bevidst om de udfordringer, det medfører. At skulle igennem sådan en forandringsproces kræver, at man er i besiddelse af de rette værktøjer til at kunne håndtere konflikter og stress. Vores kurser i personlig udvikling hjælper dig til at opnå en øget bevidsthed om dine egne ressourcer og gør dig i stand til at imødekomme udfordringerne, samtidig med at de giver dig større frihed og velvære i det daglige samt en generel større fleksibilitet. Her på Kursus.dk udbyder vi en bred vifte af kurser i personlig udvikling. Uanset hvilken branche eller situation du befinder dig i, finder du helt sikkert en løsning, som passer til dine behov.

Den kendte russisk-amerikanske psykolog Abraham Maslow opstillede i 1943 den i dag anerkendte model for menneskets behov, vi i dag kender som Malsow’s behovspyramide. Her understreger Maslow at mennesket naturligt føler trang til at få sine behov opfyldt, men at visse behov går forud for andre. På denne måde vil mennesket ønske at kunne få vand, mad og sikkerhed, før behovet for fællesskab, venskab og tilhørsforhold vil blive relevante at få opfyldt. Til Berlingske Business udtaler direktør for Korn Ferry, Kai Hammerich, at der i vores nuværende samfund sker en konstant opstigning i Malsow’s pyramide, og vi er altså på den måde sat i en situation hvor mange nu føler en trang til at få vores behov for agtelse og selvrealisering opfyldt, også i relation til vores professionelle liv.
Denne trang til selvrealisering gennemstrømmer mange dele af samfundet, og også i professionelle sammenhænge efterspørges nu medarbejdere der i høj grad er i kontakt med dem selv og har gennemgået personlig udvikling – eksempelvis gennem kurser i personlig udvikling eller mindfulness. Ifølge Psykiatrifonden lider op mod fem procent af den danske befolkning af kronisk træthed, og forskning viser at både syge og raske kan nyde stor glæde af mindfulness-teknikker til at skabe mere ro og balance i deres hverdag. Også i relation til de stigende krav på arbejdsmarkedet kan mindfulness og personlig udvikling hjælpe med at skabe en mere helstøbt og robust medarbejder. Til glæde for både virksomheden og medarbejderen selv.