Produktledelse

Som produktleder eller -chef har du en central rolle i din virksomheds kortsigtede, såvel som langsigtede mål og opnåelsen af disse. Derfor er det afgørende, at du har dine værktøjer i orden. Det kan du få gennem kurser specifikt rettet mod produktlederen. Centralt for enhver produktleder er evnen til at skabe en klar og defineret idé internt i virksomheden om, hvad din rolle er, og at opnå tydelige og veldefinerede resultater i din hverdag. Gennem kurser i produktledelse fra Kursus.dk vil du opnå egenskaber inden for strategi, struktur og processer, som vil assistere dig i din hverdag og hjælpe dig til at opnå tydelige og målbare resultater. Som produktleder er det afgørende, at du både har forståelse for dine ledelsesevner og er bevidst om dine specifikke færdigheder inden for produktstrategi og –planlægning, samt hvordan disse bør kombineres og implementeres.
Gennem Kursus.dk’s produktledelseskurser vil du opnå praktiske og kontinuerligt anvendelige færdigheder inden for product management og ledelse. Disse kompetencer vil øge din forståelse for de mekanismer, der er i spil. Derudover vil du opleve øget motivation og forbedrede forhandlingsevner – noget, der vil gøre din hverdag både mere motiverende, inspirerende og øge din afsætning. Som deltager i produktledelseskurser er det nødvendigt at have erfaring med både product management og ledelse, idet de færdigheder, du vil opnå, er baseret på en videreudvikling af dine eksisterende egenskaber som leder og som product manager.

Som produktleder har du ansvar for, og dyb indsigt i, de produkter din virksomhed har og står for. Du har desuden dyb indsigt i udrulningen af nye produktlanceringer og forstår dig på den bedste afsætning af jeres produkter. Derfor er der mange komponenter i din stilling, og som leder bærer du et yderligere ansvar i din position og overfor dine medarbejdere. En undersøgelse udført af Copenhagen Business School og Dansk Selskab for Virksomhedsledelse viste at de adspurgte ledere mente at fokus mangler indenfor især medarbejdertiltrækning, innovation og skabelse af effektive læringskulturer i organisationerne de svarede på baggrund af. Dette set i sammenhæng med produktledelse kan føre en til at tro at mange ledere kan mangle værktøjer til at igangsætte de nødvendige processer indenfor lige netop disse områder, og set i sammenhæng med produktledelse kan dette føre til usikkerheder og utilstrækkelige præstationer, simpelthen fordi lederne ikke er rustet med de korrekte værktøjer til opgaven. Det kan der dog laves om på ved at udstyre enten kommende eller nuværende ledere med de helt rigtige kompetencer, gennem eksempelvis kursusforløb. Ifølge McKinsey & Company ses der en øget kompleksitet i de udfordringer Product Management står overfor, blandt andet på grund af den stigende data-orienterede side af product management. Denne øgede kompleksitet, mener de, skaber et nyt domæne, hvori product managers, eller produktledere, nu skal være skarpe og up to date på mere og mere tekniske dele af jobbet.
Disse områder, skriver McKinsey & Company, er indenfor data, nærmere præcis API (Application Programming Interface), identificering og skabelse af vigtige partnerskaber og monitorering af udviklere og deres økosystem. McKinsey & Company fortsætter yderligere ved at understrege at de forventer en stigning i de datafokuserede opgaver for produktlederen, over de næste tre til fem år. Dog understreges det, at forventningerne til det øgede data-fokus ikke vil fjerne opgaver fra den kundeorienterede del af produktledelsens jobbeskrivelse. Her forventes der en øget interaktion direkte mellem kunden og produktlederen, også i B2B-rleationer, og igen gentages forventningen til, at også disse interaktioner i stigende grad vil være præget af en større dataforståelse fra produktledelsens side. kurser i product management vil dog kunne assistere produktlederne til at være bedre forberedt på at imødegå disse nye udfordringer, og det er vigtigt at huske på, at ikke to produktledere har identiske professionelle udfordringer.