Business Storytelling

2 dage, kr. 12.500,-

Kurset henvender sig til alle der ønsker at bruge Storytelling til at formidle deres budskaber, ideer og præsentationer.

Afholdelsesdato efter aftale

Ring til os på tlf. 81 77 22 22 for mere information.

Dit udbytte

Som deltager på kurset Business Storytelling vil du:
 • Blive trænet i at bruge Storytelling i alle situationer, hvor det kan være en fordel
 • Lære at bruge historier til at formilde dine budskaber
 • Lære at kunne engagere og påvirke dine tilhørere på en helt ny måde
 • Sikre at du vil skille dig ud og blive husket
 • Få forståelse for de mange fordele, der knytter sig til Storytelling
 • Blive skarpere til at lytte til andre og give dem konstruktiv feedbackVirksomhedens udbytte

Efter kurset vil I få en medarbejder der vender tilbage med:
 • Fornyet inspiration og motivation
 • Ny viden og effektive værktøjer til at løse sine opgaver og udfordringer
 • Et klarere billede af sine styrker og udviklingspunkter
 • En målrettet handlingsplan for at fortsætte sin udvikling og styrke både sine individuelle og virksomhedens resultater
 • Øje for de positive historier, der findes i enhver virksomhed
 • Flere og bedre historier, der relaterer til virksomheden
 • Evnen til bedre at lytte til andre og give feedback
 • Midler til at skille sig ud, og hvis budskaber bliver husket
 • Evnen til at kunne inspirere og engagere lytteren

Kurser i personlig udvikling - Business Storytelling

Metode

Kurset har en ”hands on” tilgang – og det vil bestå af mange lærerige øvelser med masser af deltager- og instruktør feedback. Dagen vil forløbe som en vekselvirkning mellem teori og involverende praksis. På kurset tages der udgangspunkt i den enkelte deltager, og det er derfor prioriteret, at der kun er få deltagere på hvert kursus. Dette gøres for at sikre, at hver deltager får et optimalt og praktisk anvendeligt udbytte med hjem.

Form

Kurset strækker sig over 2 dage og tidsplanen finder du her:

1. dag kl. 9.00 til 16.30
2. dag kl. 9.00 til 16.30

Alle priser er ekskl. moms.

Kurset holdes på følgende lokationer:
Sjælland: Nord for København i Værløse
Jylland: Aarhus

Ønsker du at afholde dette kursus internt i din virksomhed?
Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan kurset kan skræddersyes til din virksomhed og jeres udfordringer. Ring til os på tlf. 81 77 22 22 eller udfyld kontaktformularen.

Indhold

Historiernes evne til at påvirke beslutninger og adfærd
 • Brug af følelser og fakta
 • Beslutninger og adfærd påvirkes af historier
 • Skab tillid og engagement gennem dine historier

Historietyper
 • Den politiske tale, den juridiske tale og lejlighedstalen
 • Forskellige situationer kræver forskellige historier
 • Hvad kendetegner den gode historie
 • Lær at vurdere den enkelte situation og tilpasse dine historier herefter

Strukturering og overblik
 • Arbejd målrettet med din dramaturgi
 • Hav øje for pointen og historiens bærende elementer

De forskellige kategorier for Business Storytelling
 • Lær hvilke kategorier der passer til hvilke situationer
 • Arbejd med din historiebank så du altid har den rette historie ved hånden

 

Brug af Storytellingens virkemidler
 • Betydningen af timing og hvordan du arbejder med den
 • Fang og engager publikum i dine fortællinger

Historiefortællingens instrument
 • Lær de mange måder du kan bruge din stemme på og hvordan du bruger variation af rytme, lysstyrke og pauser
 • Fokus på dit kropssprog og din mimik
 • Lær hvordan du inddrager og bruger det fysiske rum og dine omgivelser

Implementering i hverdagen
 • Målrettet handlingsplan – klare mål for din udvikling og hvordan du skal implementere dem