Salgsledelse

Som nuværende eller kommende salgsleder er der vigtige egenskaber, som er en forudsætning for din succes. Disse egenskaber og færdigheder kan trænes eller udbygges gennem Kursus.dk’s kurser til salgslederen. Som salgsleder kræver det, at du både har sine salgsredskaber i orden samtidig med, at du formår at udvikle og motivere dine sælgere, så de kontinuerligt kan opnå de resultater, du som leder er afhængig af.
Klik ind på nedenstående salgslederkurser for at læse mere, bestille yderligere information eller booke din plads. Er du i tvivl om, hvilket kursus der er det rette for dig, sidder vi klar til at vejlede dig på tlf. 81 77 22 22.

Kombinationen af salg og ledelse skaber salgslederens ideelle uddannelse

Som salgsleder besidder du et en af de vigtigste roller i organisationen. Dine resultater er afgørende for organisationens eksistens, og da dine resultater skabes gennem dine sælgere, er det både fundamentalt vigtigt, at du kan agere sikkert og målrettet i alle salgssituationer og at du formår at motivere og hjælpe dine sælgere med at udfolde deres potentiale. Ovenstående salgslederkurser har derfor både et fokus på specialiserede salgsteknikker samt redskaberne til god salgsledelse. Derudover består udvalget af en række kurser, som giver dig effektive redskaber til formidling og strukturering af en trav hverdag, hvilket ligeledes er redskaber, som vi oplever at langt de fleste salgsledere kan drage stor nytte af.
Kombinationen af salg og ledelse skaber salgslederens ideelle uddannelse

Manglende uddannelse til salgsledere skaber ugunstige forhold for salget

Ifølge en undersøgelse udført af STAR Solutions og Steven A. Rosen får mere end 50 procent af salgsledere ingen uddannelse eller opkvalificering til deres stilling som salgsleder, og 68 procent af de adspurgte svarede at deres virksomheder ingen kurser eller uddannelse tilbød i tilfælde af et jobskifte fra salgsstillinger til salgsledelse, og dermed var der ingen opkvalificering eller organiseret forberedelse til stillingen. Desværre skyder virksomhederne sig selv i foden, når de undlader at uddanne deres salgsledere. Når du går fra at være sælger til at være salgsleder, sker der et stort skifte både i dine opgaver og ansvarsområder. Skal du kunne udfylde den nye rolle og skabe succes, kræver det derfor helt nye redskaber. Som salgsleder skal du ikke kun deltage i salget, du skal også kunne arbejde struktureret og analytisk for at træffe de rigtige beslutninger og for at forstå og motivere dit salgsteam. Har salgslederen ikke værktøjskassen i orden, vil der være en stor sandsynlighed for at både arbejdsglæden hos salgslederen og virksomhedens salg vil dale.
Manglende uddannelse til salgsledere skaber ugunstige forhold for salget