Salgsledelse

Som nuværende eller kommende salgsleder er der vigtige egenskaber, som er en forudsætning for din fortsatte succes. Disse egenskaber og færdigheder kan trænes eller udbygges gennem Kursus.dk’s kurser til salgslederen. Med kurser i salgsledelse vil du lære at kombinere dine færdigheder inden for salg med dine evner inden for ledelse. Både salg og ledelse er områder, der kræver meget af dig som individ, og derfor kan det være utroligt givende at inkorporere værktøjer fra både ledelse og salg i en hverdag præget af krav fra mange kanter. Med Kursus.dk’s kurser til salgslederen lærer du både at håndtere den vanskelige kunde, samtidig med at du opnår udvidede færdigheder inden for områder såsom kontinuerlig resultatskabelse og plejer dine evner som leder – også i salg. Med kurser rettet specifik mod salgsledere vil du opnå en dyb indsigt i menneskelige relationer, samt hvordan du bedst motiverer dine medarbejdere til kontinuerligt at opnå de resultater, du som leder er afhængig af.
Du vil få udvidet din indsigt i ledelsespsykologi og high performance-ledelse, samtidig med at du som erfaren sælger vil kunne bygge videre på de talrige erfaringer, du har gjort dig igennem din karriere i salg, og øge dine færdigheder som salgschef. Yderligere giver Salgscoachuddannelsen dig muligheden for, at inddrage coaching som en yderst effektiv metode til at udvikle dine sælgere. Din professionelle tilgang til dine opgaver som salgsleder i et konkurrencepræget miljø vil blive finpudset, så du hver dag kan skabe de bedste resultater, for dig selv, dine medarbejdere og din virksomhed. Kurser i salgsledelse er rettet specifikt mod deltagere, som både har ledelses- og salgserfaring, og som gerne tidligere har deltaget i kurser rettet mod salg og ledelse.

Ifølge en undersøgelse udført af STAR Solutions og Steven A. Rosen får mere end 50 procent af salgsledere ingen uddannelse eller opkvalificering til deres stilling som salgsleder, og 68 procent af de adspurgte svarede at deres virksomheder ingen kurser eller uddannelse tilbød i tilfælde af et jobskifte fra salgsstillinger til salgsledelse, og dermed var der ingen opkvalificering eller organiseret forberedelse til stillingen. Disse tal stemmer fint overens med tal fra Lederne – Danmarks største fagorganisation for ledere, der i en undersøgelse kunne konstatere at 21 procent af lederne i den private sektor og fem procent af lederne i den offentlige sektor ikke har deltaget i lederudviklings- og –uddannelsesaktiviteter de seneste to år. Altså er mange ledere i det danske erhvervsliv ikke aktivt deltagende i aktiviteter, der kan fremme eller udvikle deres ledelsespotentiale.
I tilføjelse til dette viser undersøgelsen udført af STAR Solutions og Steven A. Rosen, at mere end 20 procent af de adspurgte ikke havde en reel evalueringsproces af skiftet fra stillingen som sælger til stillingen som salgsleder, eller for disses vedkommende, at de efter at være skiftet fra en anden virksomhed, ikke oplevede en evaluering af dette skifte og omstillingen til den nye rolle. Disse tal kan bidrage til et indblik i den forberedelse salgsledere tilbydes, og kan potentielt være med til at sætte salgsledere i en situation hvor deres evner til at performe ikke bliver givet de bedste muligheder – noget der kan resultere i dårligere resultater og mindre arbejdsglæde. Kommende eller erfarne salgsledere kan drage stor nytte af at blive forberedt eller udvide deres færdigheder indenfor netop området salgsledelse, noget der blandt andet kan gøres gennem kurser, specifikt rettet mod dette område.