High Performance Leadership

Firmatilpasset forløb

Kurset henvender sig til alle erfarne ledere, mellemledere og topledere, som ønsker at styrke deres kompetencer så både deres egen og virksomhedens performance optimeres.

Afholdelsesdato efter aftale

Ring til os på tlf. 81 77 22 22 for mere information.

Dit udbytte

Du vil lære hvad der kræves for at skabe en High Performance, blive i stand til at arbejde målrettet med feedback- og performancekultur og skabe sammenhæng imellem den overordnede forretningsstrategi og jeres daglige præstationer. Du vil vende tilbage til dit arbejde med en knivskarp udviklingsplan for både dig selv og din organisation, og være i stand til at gå direkte i gang med planen for implementeringen heraf.

Virksomhedens udbytte

Efter kurset vil I få en leder der vender tilbage med:
 • Fornyet inspiration og motivation
 • Et klart billede af sine styrker og udviklingspunkter ud fra en 360-graders evaluering
 • Større forståelse for sine enkelte medarbejdere og hvad der skal til for at motivere dem
 • En målrettet handlingsplan for at fortsætte egen udvikling og styrke både individuelle og overordnede resultater
 • Evnen til at skabe overensstemmelse med de daglige indsatser og virksomhedens strategi, så I når de vigtigste resultater
 • Redskaber til at inkorporere en performance- og feedbackkultur, og derved gøre resultatskabelse til en naturlig del af hverdagen
 • Evnen til at behandle komplicerede ledelsesopgaver og skabe resultater - også på den lange bane

Kurser for den erfarne leder - High Performance Leadership

Metode

Kurset er tilrettelagt med skarpt fokus på at sikre, at du går derfra, fuldt rustet til at implementere dine nye værktøjer og viden direkte i din hverdag. Derfor vil kursets teoretiske indhold altid blive holdt op imod instruktørens erfaringer, med god plads til praktiske cases og øvelser. Her vil du få rig mulighed for at tage afsæt i din hverdag og udfordringer, og samtidig kunne drage gavn af de øvrige deltagere og instruktørens øvrige perspektiver og erfaringer.

Form

Dette kursus afholdes udelukkende som firmatilpasset forløb og formen vil derfor være afhængig af jeres ambition, mål, medarbejderes nuværende kompetenceniveau, de udfordringer som I står overfor m.v.

Kontakt os i dag på tlf. 81 77 22 22 for at høre mere om jeres muligheder for et firmatilpasset kursusforløb.

Indhold

High Performance og ledelse
 • En komplet og helhedsorienteret tilgang til ledelse
 • Lederens værdier og fokus som grundlæggende fundament
 • Hårde værdier kontra de bløde værdier
 • Vejen til bedre og mere bæredygtige resultater og præstationer

Udgangspunkt for din udvikling via 360-graders analyse
 • Få indsigt i hvordan dine medarbejdere, kolleger og leder vurderer din og teamets performance
 • Input og sparring til hvordan du styrker dine resultater
 • Et stærkt grundlag for fastlæggelsen af dine kommende udviklingsmål

Dit mindset og dine ambitioner som leder
 • Indsigt i dine tankers indflydelse på indfrielsen af dine resultater
 • Fokus på din toppræstation og hvad der ligger til grund her for
 • For at kunne lede andre må du først lære at lede dig selv
 • Din ledelsesversion – blev bevidst om dine mål og hvordan du skal indfri dem

High Performance Teamet
 • Skab en fælles vision så I alle arbejder mod de samme mål
 • Sæt effektive mål for dig og dit team
 • Skab overensstemmelse mellem jeres vision og jeres daglige arbejdsgang

Kommunikation og High Performance
 • De fundamentale retningslinjer der ligge til grund for effektiv kommunikation
 • Sådan styrker du kommunikationen i teamet
 • Skab en effektiv og positiv kultur for feedback
 • Jeres måde at kommunikere på er afgørende for jeres performance


 

Væk tillid, tag ejerskab og skab engagement
 • Struktureret tilgang til skabelsen af tillid
 • Den nødvendige viden for at skabe engagement bland dine medarbejdere
 • Skab ejerskab gennem din kommunikation
 • Vis vejen og vær den inspirerende leder

Resultater gennem ledelse af adfærd
 • Fokuser på den adfærd der skal bære jer frem til at opnå jeres resultater
 • Indsigt i hvad der kræves for at kunne lave adfærdsbaseret ledelse
 • Optimalt udbytte af jeres styrker og udnyttelse af jeres bedste præstationsmønstre

Leadership mind
 • Din selvindsigt og fleksibilitet er afgørende for dit arbejde med High Performance Leadership
 • Hvad kan vi lære fra den neurovidenskablige forsknings seneste resultater
 • Bliv bevidst omkring dine ledelsessignaler og hvordan du bedst arbejder med dem

Implementering i hverdagen
 • Målrettet handlingsplan – klare mål for din udvikling og hvordan du skal implementere dem