Den nye sælger

I langt de fleste virksomheder er salget grundlæggende for at sikre både virksomhedens eksistens og succes. Det er en af de vigtigste discipliner i forhold til at skabe synergi på arbejdspladsen – uden det gode salg udebliver indtægterne, og dermed det finansielle afkast. Derfor er et salgskursus hos kursus.dk, hvor de grundlæggende og avancerede teknikker bag det gode salg bliver gennemgået, en rigtig god investering. Sælgeren må være i stand til at udføre det gode salg i flere trin. De rigtige relationer skal være til stede, den gode kontakt skal skabes og relevante løsninger skal præsenteres for kunden. Det er ikke noget, man kan improvisere sig til, eller er født med.
For at blive en bedre sælger, er man nødt til at studere teknikkerne bag – eksempelvis på et af de salgskurser kursus.dk arrangerer. For at kunne imødekomme disse trin, må du være bevidst om de bagvedliggende elementer i salget. På kursus.dk's salgskurser bliver du sat ind i det brede spektrum, der skal dækkes og hvordan du må have fokus på alt lige fra god planlægning, systematikken i forløbet, udnyttelse af empati og menneskeforståelse til differentiering i selve salget kombineret med stor disciplin og effektivitet.

I en undersøgelse udført af TACK International svarer 51 procent af de adspurgte, at sælgere kun er nogenlunde eller decideret dårlige til at matche løsningerne, til de behov de bliver præsenteret for. Dette indikerer, at store dele af salgsstyrken ikke har de rette værktøjer til at målrette deres salg til aftagerne – og det er en skam, for en stor del af salget foregår netop i at målrette den rette løsning til kunden. Undersøgelsen viser endvidere, at 63 procent af de adspurgte mener den er gal med spørgeteknikken, og sælgernes evne til at vurdere de behov der ligger til grund for den mangel, køberen har. I et stigende diversificeret marked er det salgspersonernes ansvar at afdække krav og behov, samt at opbygge tillid og troværdighed der kan skabe langtidsholdbare relationer mellem køber og sælger og som samtidig hjælper kundens virksomhed til at udvikle sig. Undersøgelsen fra TACK International viser endvidere, at der er et behov for at udvide de eksisterende færdigheder inden for både spørge- og lytteteknik for at kunne optimere salget og salgsteknikken. Samtidig indikerer undersøgelsen også, at et øget fokus på at kortlægge de bagvedliggende motivationsfaktorer der afgør om et salg går igennem, er et område der kræver et større fokus, idet det i fremtiden i stigende grad vil være netop motivationen bag købet, der er attraktivt for sælgeren at afdække.
Salgsdirektør i Randstad, Michael Holm, peger også på at der efterhånden er rift om de dygtige sælgere, og at det er værd at bemærke, at der er stigende krav til, hvad en sælger skal kunne i det omskiftelige marked, der er i dag. Sælgere skal i stigende grad have en bred palette af værktøjer at arbejde med, og et øget fokus på at videreudvikle de færdigheder sælgerne allerede har, vil kunne betale sig for virksomhederne. Ifølge en undersøgelse udført af CSO Insights for Sales Readiness Group kan salgstræning have mange positive resultater, inklusiv at flere sælgere opnår eller overgår deres salgsmål, at salg hyppigere afsluttes med positive resultater, at sælgerne øger deres forståelse for og evner til at skabe resultater med bund i kundernes behov, samt at personalefastholdelsen i virksomheder med fokus på salgstræning er beviseligt højere. Investeringen i salgstræning er derfor påviseligt god og har positive resultater, der kan måles for både den enkelte, og for virksomheden der investerer i træningen af deres salgsafdeling.