Messesalg

Firmatilpasset forløb

Kurset henvender sig til alle, som har til opgave at planlægge og repræsentere virksomheden og produkterne på en messestand. Kurset sigter mod alle former for messedeltagelse med direkte kundekontakt. Søger du inspiration og redskaber til at optimere kundens oplevelse og din succes på messen, så er dette kursus for dig.

Afholdelsesdato efter aftale

Ring til os på tlf. 81 77 22 22 for mere information.

Dit udbytte

Som deltager på kurset Messesalg vil du:
 • Lære at arbejde målrettet, systematisk og seriøst med din messedeltagelse før, under og efter messen
 • Tiltrække flere kunder og optimere dine messeresultater
 • Effektivisere din måde at håndtere kunden på - også uden for standen

Virksomhedens udbytte

Efter kurset vil I få en sælger der vender tilbage med:
 • Ny viden og effektive værktøjer til at løse sine opgaver og udfordringer
 • Et klarere billede af sine styrker og udviklingspunkter
 • En mere struktureret, effektiv og målrettet tilgang til sit salgsarbejde
 • En styrket evne til at imødekomme jeres forskellige kunders ønsker og behov
 • En målrettet handlingsplan for at fortsætte sin udvikling og styrke både sine individuelle og virksomhedens resultater
 • En struktureret, målrettet og seriøs tilgang til messesalget
 • En evne til at skabe bedre kunderelationer og et øget salg
 • Ny inspiration og motivation til at løse messeopgaven optimalt

Kurser for den nye sælger - Messesalg

Metode

Kurset er tilrettelagt med skarpt fokus på at sikre, at du går derfra, fuldt rustet til at implementere dine nye værktøjer og viden direkte i din hverdag. Derfor vil kursets teoretiske indhold altid blive holdt op imod instruktørens erfaringer, med god plads til praktiske cases og øvelser. Her vil du få rig mulighed for at tage afsæt i din hverdag og de udfordringer som du står overfor.

Form

Dette kursus afholdes udelukkende som firmatilpasset forløb og formen vil derfor være afhængig af jeres ambition, mål, medarbejderes nuværende kompetenceniveau, de udfordringer som I står overfor m.v.

Kontakt os i dag på tlf. 81 77 22 22 for at høre mere om jeres muligheder for et firmatilpasset kursusforløb.

Indhold

Forberedelsesfasen af dit messesalg
 • Dine personlige målsætninger til messen
 • Fastlæggelse af virksomhedens forventninger og målsætninger for deltagelsen til messen
 • Bliv bevidst om succeskriterierne for messen gennem fastlæggelse af målsætninger

Planlægning af messedeltagelsen
 • Sørg for at jeres midler og mål stemmer overens
 • Nøje planlægning og fastlæggelse af deadlines
 • Messeteamet – hvor mange bliver I, og hvem har ansvar for hvad
 • Skab det bedste fundament for indfrielsen af jeres målsætninger

Få de rigtige kunder til din messestand
 • Hav fokus og vær målrettet i segmenteringen af dine kunder
 • Betydningen af salgsindsatsen inden selve messen
 • Udarbejdelse af den sælgende invitation

Den første kontakt til kunderne på messen
 • Optimalt udbytte af de frie områder og messens gangbaner
 • Hav en klar plan for hvor og hvordan du lokker de rette kunder til jeres stand
 • Samarbejd med dine kolleger om overdragelsen af jeres gæster


 

Kontakten med jeres kunder fra velkomst til afsked
 • Målrettet og effektiv åbning af dialogen – sørg for hurtig forventningsafstemning
 • Vær fokuseret og brug din tid optimalt ved hver kundekontakt
 • Få sikret konkrete aftaler så du efterfølgende kan følge målrettet op
 • Positiv og effektiv håndtering af svære/udfordrende kunder

Statistikberegning og registrering af besøgende under messen
 • Få værdifuld viden til jeres fremtidige aktiviteter
 • Få overblik over jeres return on investment og om dine/jeres målsætninger blev indfriet

Det efterfølgende salgs- og opfølgningsarbejde
 • Få optimalt udbytte af jeres resultater gennem leadgenerering
 • Fasthold momentum og høst frugterne af de muligheder I har skabt
 • Hold fokus og husk vigtigheden af effektiv og seriøs opfølgning

Implementering i hverdagen
 • Målrettet handlingsplan – klare mål for din udvikling og hvordan du skal implementere dem