Forhandlingsteknik

3 dage, kr. 15.950,-

Kurset er for alle, der har ansvar for eller deltager i forhandlinger. Typiske deltagere er sælgere, salgsledere, Key Account Managers og indkøbere.

Næste hold

Værløse ons. 18/9 - fre. 20/9   Tilmeld
Aarhus ons. 27/11 - fre. 29/11   Tilmeld

Dit udbytte

Som deltager på kurset Forhandlingsteknik vil du opnå:
 • Indgående kendskab til spillereglerne for god forhandlingsteknik
 • En effektiv strategisk tilgang til forberedelsen og udførelsen af forhandlingen
 • Indsigt i dine egne styrker og udviklingsområder som forhandler
 • Evnen til at forstå din modpart og opnå de bedst mulige betingelser på en professionel og etisk måde
 • En stor motivation, selvsikkerhed og overskud i forhandlingssituationen
 • Evnen til at skabe en win/win-situation i enhver relationsforhandling og partnerskabsaftale

Virksomhedens udbytte

Efter kurset vil I få en forhandler, der vender tilbage med:
 • Fornyet inspiration og motivation til at løse forhandlingssituationen
 • Ny viden og effektive værktøjer til at løse sine opgaver og udfordringer
 • Et klarere billede af sine styrker og udviklingspunkter
 • En målrettet handlingsplan for at fortsætte sin udvikling og styrke både sine individuelle og virksomhedens resultater
 • Vil kunne løfte forhandlingsresultaterne til nye højder
 • Skaber optimale relationer ud fra de givne forudsætninger

Kurser for den erfarne sælger - Forhandlingsteknik

Metode

Kurset er tilrettelagt med skarpt fokus på at sikre, at du går derfra, fuldt rustet til at implementere dine nye værktøjer og viden direkte i din hverdag. Derfor vil kursets teoretiske indhold altid blive holdt op imod instruktørens erfaringer, med god plads til praktiske cases og øvelser. Her vil du få rig mulighed for at tage afsæt i din hverdag og udfordringer, og samtidig kunne drage gavn af de øvrige deltagere og instruktørens øvrige perspektiver og erfaringer.

Form

Kurset strækker sig over 3 dage og tidsplanen finder du her:

1. dag kl. 9.00 til 16.30
2. dag kl. 9.00 til 16.30
3. dag kl. 9.00 til 15.00

Alle priser er ekskl. moms.

Kurset holdes på følgende lokationer:
Sjælland: Nord for København i Værløse
Jylland: Aarhus

Ønsker du at afholde dette kursus internt i din virksomhed?
Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan kurset kan skræddersyes til din virksomhed og jeres udfordringer. Ring til os på tlf. 81 77 22 22 eller udfyld kontaktformularen.

Indhold

Forhandlingsprocessens faser
 • Fastlæg klare mål og gå systematisk til værks
 • Indsigt i processens indhold og fokus på win/win
 • Den rette forberedelse og et stærkt udgangspunkt er afgørende for dine resultater

Den professionelle forhandler
 • Forstå de krav og forventninger der stilles til dig nu og i fremtiden
 • Din personlige forhandlingsstil – udviklingspotentiale, svagheder og styrker
 • Vær bevidst om din stil og fremgangsmåde, så du kan udnytte den optimalt

Betydningen af dine holdninger og personlige motivation
 • Holdninger vejere tungere end kendsgerninger
 • Vær positiv og se muligheder i stedet for begrænsninger
 • Din tro på dig selv og dine evner er afgørende for din succes

Taktisk og strategisk fokus
 • Hvordan forhandlingen adskiller fra andre mødetyper
 • Forstå både dine egne og din modparts mål og bevæggrunde
 • Værdisætning – indsigt i variablene for forhandlingen
 • Skab det stærkeste udgangspunkt for indfrielsen af dine mål

Forberedelses- og planlægningsfasen
 • Sørg for at holde overblikket fra start til slut
 • Tab aldrig fokus fra dine målsætninger

Økonomiske betragtninger
 • Forstå de forskellige variable så du ved hvordan du fastlægger deres egentlige værdi
 • Klarlæg prissætningen af dine omkostninger og den værdi modparten vil opnå
 • Forstå forhandlingens konsekvenser, både på den korte og den lange bane

 

Din position i forhandlingen
 • Betydningen af aktiv lytning og målrettet spørgeteknik
 • Overbevisende og troværdige argumenter med modpartens udbytte i fokus
 • Behandling af indvendinger med udgangspunkt i din forståelse af modparten

Forhandlingens psykologiske aspekter
 • Forstå hvad der ligger bag modpartens argumenter og handlinger
 • Bliv introduceret til adfærdsmodellen DiSC og dens anvendelse
 • Forstå magtfordelingen i forhandlingen og vær bevidst om hvor du står stærkest

Afslutningen af forhandlingsprocessen
 • Taktiske overvejelser i forhold til antallet af forhandlingsrunder
 • Forstå hvornår det ikke er en fordel at indgå aftalen
 • Afstemning af forventninger og hvad der skal til for at skabe fælles resultater
 • Få aftalen endeligt på plads med fælles accept

Praktisk casetræning
 • Teorien omsættes til praksis med specifikke øvelser inden for forhandlingen
 • Få målrettet feedback omkring din performance
 • Få nye input og sparring omkring nye måder at gribe casen an på

Implementering i hverdagen
 • Målrettet handlingsplan – klare mål for din udvikling og hvordan du skal implementere dem