NLP 2 - Effektiv Kommunikation

3 dage, kr. 15.500,-

Kurset er for alle, som har deltaget i NLP1 - effektiv kommunikation og/eller har grundlæggende kendskab til NLP. Ønsker du at blive skarpere til at kommunikere og få en dybere forståelse af de psykologiske aspekter, som ligger til grund for vores måde at kommunikere på, så er dette kursus for dig.

Næste hold

Værløse ons. 27/11 - fre. 29/11   Tilmeld
Værløse ons. 18/6 - fre. 20/6   Tilmeld

Dit udbytte

Som deltager på kurset NLP 2 vil du lære at:
 • Styre dine samtaler i den ønskede retning
 • Nuancere og styrke dine budskaber, bl.a. via brugen af metaforer og story telling
 • Aflevere dit budskab enkelt og forståeligt
 • Tilpasse din kommunikation efter den enkelte modtager
 • Skifte abstraktionsniveau og påvirke modtagerens underbevidsthed
 • Gennemføre svære samtaler på en konstruktiv måde, så begge parters behov og interesser tilgodeses

Virksomhedens udbytte

Efter kurset vil I få en medarbejder, der vender tilbage med:
 • Fornyet inspiration og motivation
 • Ny viden og effektive værktøjer til at løse sine opgaver og udfordringer
 • Et klarere billede af sine styrker og udviklingspunkter
 • En positiv indflydelse på de øvrige medarbejderes måde at kommunikere på
 • Forståelse for at differentiere sin kommunikation og tilpasse denne til den enkelte situation
 • Ny inspiration/motivation til levere klare og forståelige budskaber
 • Effektiviserer virksomhedens arbejdsgang gennem effektiv, præcis og diplomatisk kommunikation

Kurser i formidling og kommunikation - NLP2

Metode

Kurset er tilrettelagt med skarpt fokus på at sikre, at du går derfra, fuldt rustet til at implementere dine nye værktøjer og viden direkte i din hverdag. Derfor vil kursets teoretiske indhold altid blive holdt op imod instruktørens erfaringer, med god plads til praktiske cases og øvelser. Her vil du få rig mulighed for at tage afsæt i din hverdag og udfordringer, og samtidig kunne drage gavn af de øvrige deltagere og instruktørens øvrige perspektiver og erfaringer.

Form

Kurset afholdes som internatkursus og strækker sig over 3 dage. Tidsplanen finder du her:

1. dag kl. 10.00 til 20.00
2. dag kl. 9.00 til 20.00
3. dag kl. 9.00 til 15.00

*Undervisningen varer frem til kl. 18.00, hvorefter dagen rundes af med en fælles middag, hvor du sammen med instruktøren og de øvrige deltagere kan vende dagens oplevelser.

Alle priser er ekskl. moms.

Kurset holdes på følgende lokation:
Sjælland: Nord for København i Værløse

Ønsker du at afholde dette kursus internt i din virksomhed?
Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan kurset kan skræddersyes til din virksomhed og jeres udfordringer. Ring til os på tlf. 81 77 22 22 eller udfyld kontaktformularen.

Indhold

Fokus på indlæring
 • De forskellige positioner for vores indlæring og opfattelserIndsigt i principperne bag NLP
 • 3 forskellige oplevelsespositioner – med hver deres styrker og svagheder
 • Betydningen af dine budskaber afhænger at modtagerens bevidsthed


Arbejdet med de 6 måder at kommunikere på

 • Lær hvordan du styrer samtalen og hvordan du skifter samtaleform under vejs
 • Styrk kvaliteten af samtalen gennem dine evner til at benytte gensvarsmodellerne
 • Indsigt i de forskellige former for samtaler
 • Styrk din evne til at tilpasse samtaleformen efter den givne situation og hvad du ønsker at opnå


Anvendelsen af abstraktionsniveauer
 • Lær hvordan du bliver bedre til at finde frem til nye løsninger
 • For at finde frem til hvad der i virkeligheden bliver sagt må du lære at ”læse imellem linjerne”
 • Lær af skifte abstraktionsniveau efter behov (anvendelse af chunking)
 • Styrk dine evner til at finde nye kreative og alternative løsninger på de udfordringer du møder


Arbejdet med reframing

 • Når du lærer at anskue verden fra nye perspektiver kan du ændre tingenes betydning
 • Lær at ændre adfærd via anvendelsen af reframingens 6 trin
 • Reframing ud fra menig og kontekst
 • Få en dybere forståelse af verden og dem du omgås gennem til evne til at betragte tingene fra flere perspektiver


 

Fokus på årsag og effekt
 • Forstå betydningen det får når du vælger at være aktiv eller passiv i dit sprogbrug
 • Rollen som aktør og offer
 • Lær at give negativ feedback på den rette måde
 • Hav øje for hvordan du bør tage en proaktiv rolle


De indlejrede meddelelser
 • Kommunikation som rammer modtagerens underbevidsthed
 • Metoder som styrker dine chancer for at komme igennem med dine budskaber
 • Når du forstår at benytte de skjulte hentydninger, kan de virke endnu stærkere end de direkte budskaber


Anvendelsen af metaforer

 • Lær hvordan du skaber metaforer som du kan benytte til at styrke dine budskaber
 • Konstruktionen af sproglige billeder i modtagerens bevidsthed
 • Effektiv anvendelse af storytelling


Håndtering af konfliktsamtaler

 • Den optimale løsning – lige fra forberedelsen til afslutningen
 • Anvendelse af tankelæsning til at forstå de egentlige årsager til konflikten
 • Begge parters forståelse af modpartens situation er afgørende for en positiv afslutning af konfliktsamtalen


De 10 bud for god kommunikation

 • Grundloven og fundamentet for god kommunikation
 • Lær at arbejde med dine styrker såvel som dine svage sider
 • Anvendelsen af konstruktiv selvkritik er yderst værdifuldt til at finde frem til dit sande potentiale