Personlig Power 2

3 dage, kr. 15.500,-

Kurset henvender sig til dig, som har deltaget på Personlig Power I, og som gerne vil videreudvikle dit personlige potentiale og lære nye teknikker til at ændre uhensigtsmæssig adfærd/tanker og fremme en positiv indstilling.

Næste hold

Værløse ons. 4/12 - fre. 6/12   Tilmeld
Værløse ons. 11/6 - fre. 13/6   Tilmeld

Dit udbytte

Som deltager på kurset Personlig Power 2 vil du:
 • Opnå større tilfredshed, arbejdsglæde, engagement og motivation i din hverdag
 • Videreudvikle din selvindsigt, selverkendelse og evne til at få det maksimale ud af dit potentiale
 • Lære at nedbryde dine mentale forhindringer, erstatte begrænsninger med muligheder og skabe klarere målsætninger for dit liv
 • Lære at bruge anerkendelse som konstruktivt og motivationsfremmende middel - både for dig selv og dem omkring dig
 • Få øget indsigt i sindets opbygning, og hvordan du mentalt stimulerer din personlige udvikling

Virksomhedens udbytte

Efter kurset vil I få en medarbejder, der vender tilbage med:
 • Fornyet inspiration og motivation
 • Ny viden og effektive værktøjer til at løse sine opgaver og udfordringer
 • En målrettet handlingsplan for at fortsætte sin udvikling og styrke både sine individuelle og virksomhedens resultater
 • Større overblik og evnen til at motivere både sig selv og andre omkring sig
 • Evner til at kommunikere og samarbejde med alle typer mennesker
 • Midler til at få det optimale ud af sit potentiale gennem målrettet arbejde med sine styrker og svagheder
 • Større forståelse for andres handlemåder og adfærd

Kurser i personlig udvikling - Personlig Power 2

Metode

Kurset er tilrettelagt med skarpt fokus på at sikre, at du går derfra, fuldt rustet til at implementere dine nye værktøjer og viden direkte i din hverdag. Derfor vil kursets teoretiske indhold altid blive holdt op imod instruktørens erfaringer, med god plads til praktiske cases og øvelser. Her vil du få rig mulighed for at tage afsæt i din hverdag og udfordringer, og samtidig kunne drage gavn af de øvrige deltagere og instruktørens øvrige perspektiver og erfaringer.

Form

Kurset afholdes som internatkursus og strækker sig over 3 dage. Tidsplanen finder du her:

1. dag kl. 10.00 til 20.00
2. dag kl. 9.00 til 20.00
3. dag kl. 9.00 til 15.00

*Undervisningen varer frem til kl. 18.00, hvorefter dagen rundes af med en fælles middag, hvor du sammen med instruktøren og de øvrige deltagere kan vende dagens oplevelser.

Alle priser er ekskl. moms.

Kurset holdes på følgende lokation:
Sjælland: Nord for København i Værløse

Ønsker du at afholde dette kursus internt i din virksomhed?
Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan kurset kan skræddersyes til din virksomhed og jeres udfordringer. Ring til os på tlf. 81 77 22 22 eller udfyld kontaktformularen.

Indhold

Din indre struktur
 • Positive og negative tankemønstre – hvordan opstår de?
 • Stimulus og respons i forhold til det analytiske og rationelle
 • Ubevidsthed, førbevidsthed og bevidsthed

Lagring af oplevelser i dit sind
 • Grand Tour
 • Mentale billeder og ladning
 • Afladning af hændelser

Analyse af emnekæde
 • Hvordan du bearbejder begivenheder og oplevelser
 • Teknikker til opnåelse af ny livsenergi
 • Forankring og forandring

En verden af postulater
 • Betydningen af postulater samt mentale obstruktioner
 • Bliv bevidst omkring intentionen bag postulater og modpostulater
 • POKAL-metoden – en praktisk guide

Undskyldninger og retfærdiggørelser
 • Bliv bevidst omkring intentionen bag undskyldninger og retfærdiggørelser
 • Lær hvordan, hvor samt hvornår disse dannes
 • Retfærdiggørelserne og undskyldningernes kendetegn

 

Den opmærksomme og anerkendende person
 • Din egen og dine medmenneskers motivation
 • Bliv bevidst om din egen anerkendelsesprofil
 • Brugen af anerkendelse af dig selv og dine medmennesker som konstruktivt motivationsmiddel

Tilstedeværelse i nuet
 • ”No mind”-princippet
 • Nuet og psykens domæne
 • Teknikker til større tilstedeværelse i nuet

De psykologiske mekanismer bag lykke

 • Teknikker til øget livstilfredshed
 • Glæde, commitment og den dybere mening
 • Lykkens indvirkning på dit liv

Dine personlige mål
 • Den personlige powers æreskodeks
 • Fra målsætning til opnåelse
 • Dine personlige mål – hvordan du opnår disse samt fastholder den positive tilstand