Personligt overskud

I en hektisk hverdag med stor konkurrence, høje krav og mange deadlines kan det hyppigt føles, som om man mangler overskud. Der findes heldigvis værktøjer, metoder og kompetencer, der kan ruste dig til at imødekomme dette pres, og hjælpe dig til at skabe større personligt overskud – både professionelt og privat.
Klik ind på nedenstående kurser for at læse mere, bestille yderligere information eller booke din plads. Er du i tvivl om, hvilket kursus der er det rette for dig, sidder vi klar til at vejlede dig på tlf. 81 77 22 22.

Udbytte og målgruppe

Ovenstående kurser er rettet mod at øge dit personlige overskud vil give dig stærke, allerede afprøvede teknikker til at forbedre din effektivitet, både igennem effektiviseret kommunikation og via positiv tidsstyring. Desuden vil du få mulighed for at lære seriøse, professionelle teknikker i mindfulness og personlig power. Gennem kurser i personligt overskud kan du udvikle dig til en medarbejder med endnu større fleksibilitet, motivation og gåpåmod. Derudover vil du blive endnu bedre til at håndtere hverdagens udfordringer og opgaver, uden unødigt sved på overlæben – noget, der er fordelagtigt og brugbart, både for dig selv og din virksomhed Deltagelse i kurser i personligt overskud kræver ikke bestemte forudsætninger, men er baseret på deltagernes egne erfaringer, lyst til personlig udvikling og vilje til at arbejde med sig selv.
Kurser til personligt overskud - Kursus.dk

Indsigt i egne og andres ressourcer kan minimere risikoen for skadelig stress

Ifølge Videnscenter for arbejdsmiljø rammes medarbejdere, i stort set alle brancher, på en eller anden vis af en oplevelse af stress, og der er mange faktorer, der indgår i medarbejdernes situation. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at ikke al stress er skadelig stress. Ifølge Psykiatrifonden kan man tale om henholdsvis gavnlig, kortvarig stress, der stimulerer kroppen og giver et biologisk ’tilskud’ til at løse en opgave, eller præstere ekstra under pres, og så den skadelige stress, den opstår, når man har været under pres for længe, eller ikke har de rette ’coping-strategier’ – altså måder at håndtere det pres man befinder sig i. Derfor er det vigtigt, at give medarbejderne indsigt i både egne og fælles ressourcer, skabe en let tilgang til emnet, så det giver mulighed for at udnytte situationen bedst muligt, samt at sikre medarbejdernes overskud og indsigt i, hvornår stress er en hjælpende faktor, og hvornår det er for meget, samt hvad man skal stille op i disse situationer.
Personligt overskud - kurser - Kursus.dk

Personlig udvikling booster arbejdsglæden

Oplevelsen af ikke at have nok tid til at nå sine opgaver, deadlines eller mål rammer bredt. Og det er vigtigt at virksomheden gør en indsats, for at undgå at medarbejderne ikke oplever dette konstant. Centralt er det at kunne give medarbejderne medansvar og indflydelse på deres egen situation, og tal fra Center for arbejdsmiljø viser, at investering i trivsel på arbejdsmarkedet kan betale sig. Her konstateres det, at dårligt psykisk arbejdsmiljø skønnes at være skyld i op mod 1 million fraværsdage på landsplan, og samtidig understreges det, at aktive tilgange til at give medarbejderne værktøjer til håndteringen af pressede situationer og travle hverdage, samt indflydelse på deres egen arbejdssituation er fundamentalt i forebyggelsen af stress og mistrivsel. Medarbejdere med værktøjskassen i orden oplever større arbejdsglæde, højere effektivitet og bedre resultater – og det kan både virksomheden og individet nyde godt af.
Personlig udvikling booster arbejdsglæden - Kursus.dk

Den vigtige balance mellem ressourcer og krav

Når man taler om stress, refereres der ofte til henholdsvis ressourcer og krav, og hvorvidt der er balance mellem disse. Med det menes der, om medarbejderen som individ besidder de rette ressourcer, til at leve op til de krav der stilles til ham eller hende. Det er altså vigtigt, at udstyre sine medarbejdere med værktøjer og midler så de kan leve op til de krav, der stilles til den enkelte, for på den måde at ruste både medarbejdere og virksomheden til at håndtere de udfordringer de måtte møde, noget eksempelvis kurser kan hjælpe til med. Disse værktøjer kan ses, både gennem de faglige krav der er nødvendige, i den branche eller stilling medarbejderen besidder, men der refereres også til mere universelle værktøjer såsom mulighed for at skabe overblik, få kontrol over situationer og imødekomme pres og krav. Psykiatrifonden skriver om stresshåndtering i praksis, at det er vigtigt at skabe overblik over arbejdsopgaverne, prioritere optimalt, planlægge sin arbejdsdag og kommunikere ideelt med sine medarbejdere – på den måde kan medarbejderen såvel som virksomheden skabe rammer, der modstår den langtidsprægede, skadelige stress bedst muligt.
Personlig overskud - kurser - Kursus.dk