Coaching-kurser

Med kurser i coaching kan du opbygge seriøse færdigheder, der kan hjælpe dig til at hjælpe andre med at indfri deres fulde potentiale. Coaching gør dig i stand til at løfte både dit eget og andres niveau, i lige præcis det du vælger at fokusere på. Kursus.dk udbyder både kurser inden for generel coaching og specifik salgscoaching, og kan give dig værktøjer i coaching, der lever op til International Coach Federations retningslinjer.
Klik ind på nedenstående coachingkurser for at læse mere, bestille yderligere information eller booke din plads. Er du i tvivl om, hvilket kursus der er det rette for dig, sidder vi klar til at vejlede dig på tlf. 81 77 22 22.

Teori og praksis går hånd i hånd

Du vil på kurserne, udbudt af Kursus.dk, blive introduceret til både grundlæggende og specialiserede aspekter af coaching-funktionen, og du vil blive i stand til at arbejde med dine kollegers/medarbejderes svagheder, styrker og videreudvikling på et helt nyt niveau. Centralt for kurserne er, at du både arbejder med teorien bag coaching, og får afprøvet og arbejdet med coaching i praksis.
Coaching - coachingkurser - Kursus.dk

Coachingkurser for alle

Om det drejer sig om salg, ledelse eller generel coaching, så vil du i alle tilfælde gå fra kurset med erfaringer og værktøjer, du kan benytte med det samme. På coaching-kurserne fra Kursus.dk vil du lære om processerne bag personligt engagement og skabelsen af dette. Du vil yderligere få en stor forståelse for de psykologiske aspekter hos dine medarbejdere, der er vigtige at fokusere på. Alle kan deltage i Kursus.dk’s coaching-kurser, bare de har lyst til at arbejde med sig selv og til at hjælpe andre med at nå deres fulde potentiale.
Coachingkurser for alle - Kursus.dk

Medarbejderne mangler feedback og støtte til selvudvikling

en undersøgelse udført af TACK International fremgår det, at op mod 30 procent af de adspurgte i undersøgelsen ikke finder den feedback de får fra deres ledere vedrørende deres arbejdspræstation hjælpsom, og at de ikke mener den bidrager til at forbedre deres overordnede professionelle præstation. Dette er et problem, idet medarbejdernes udvikling gerne skal ske som et samarbejde mellem leder og medarbejder, da der på denne måde vil være størst potentiale for både den enkelte og virksomheden i det hele taget. En leders forståelse af medarbejderen vil bidrage til meget, blandt andet øget motivation og produktivitet. Ovenstående udfordring understreges desværre af tal fra selv samme undersøgelse, der viser, at en tredjedel af de adspurgte medarbejdere ikke føler sig inspirerede af deres leder, og ikke mener at han eller hun har en god forståelse for den enkelte medarbejder. En leders forståelse og fornemmelse for medarbejderne er afgørende for arbejdsmiljø, produktivitet og fortsat udvikling, og er derfor utroligt vigtig at oparbejde. Den gode nyhed er, at de adspurgte i undersøgelsen i 86 procent af tilfældene føler sig stimuleret af eget arbejde, samt at hele 91 procent af de adspurgte føler sig udfordret af nuværende stilling og arbejdsopgaver. Disse tal er meget positive, og understreger at muligheden for positiv udvikling som samarbejde mellem medarbejder og leder er tilstede.

Coaching skaber medarbejderfastholdelse og gode resultater

En god fornemmelse for medarbejderes udviklingspotentiale og professionelle behov er centralt i at skabe udvikling, motivation og progression iblandt medarbejderstaben. Dette kan blandt andet opnås gennem seriøs træning/uddannelse af de relevante ledere/kollegaer, hvis evner indenfor motivationsskabelse og blik for professionel udvikling ikke kan forventes som naturlige eller medfødte gaver, men derimod også er en del af den professionelle udvikling mange virksomheder har behov for at gennemgå, for kontinuerligt at forbedre medarbejdertiltrækning og –fastholdelse. Coaching resulterer ifølge International Coach Federation i forbedret performance - professionelt såvel som privat, og de positive følgevirkninger ved coaching både for den coach-uddannede og individerne der coaches er mange. Her tæller både tidsoptimering, forbedrede team-oplevelser og større effektivitet i team-opgaver, samt bedre kommunikation og forhøjet selvtillid. Samtidig understreger en undersøgelse udført af ICF, at op mod henholdsvis 86 procent af virksomheder og 70 procent af enkeltpersoner vurderer at omkostningerne for coaching-uddannelsen som minimum tjenes ind igen, og en femtedel af de adspurgte ser en return on investment på op mod 50 procent.
Coaching skaber resultater - Kursus.dk