Administration

Med en rolle som administrativ medarbejder – for eksempel sekretær, PA, projektkoordinator eller lign. - er du en del af de utallige områder og projekter som din virksomhed arbejder med. Ofte har du mange og meget forskelligartede opgaver, og du kan blive udfordret af tidshensyn, arbejdsmængde eller helt tredje hensyn, som lige netop du er nødt til at tage. Derfor kan du med fordel deltage i disse kurser rettet mod din specifikke funktion, der giver dig værktøjer til at håndtere dine daglige udfordringer på bedste vis.
Klik ind på nedenstående kurser for at læse mere, bestille yderligere information eller booke din plads. Er du i tvivl om, hvilket kursus der er det rette for dig, sidder vi klar til at vejlede dig på tlf. 81 77 22 22

Fyld din værktøjskasse op

Som virksomhedens administrative medarbejder vil du ofte blive inkluderet i projekter og processer på mere eller mindre kortvarig basis. Derfor er det vigtigt, at du har en alsidig profil, og har værktøjerne til at løse dine mange opgaver effektivt. Dette indebærer også en stor forståelse for, hvordan du bedst muligt udnytter din tid, hvordan du undgår fælderne, der leder til stress eller mangel på arbejdsglæde og hvordan du bedst muligt kommunikerer med folk omkring dig. Kurserne til den administrative medarbejder giver dig en alsidig værktøjskasse, og du kan både lære om udvikling, kundeservice og kommunikation, eller du kan øge dine mere specifikke evner inden for eksempelvis debitorstyring, kundeservice eller mødebooking. Yderligere vil du gennem kurserne rettet mod virksomhedens administrative medarbejder kunne lære mere om personlig effektivitet, korrekt og god brug af det danske sprog eller stresshåndtering. Alle disse værktøjer vil hjælpe dig til at blive endnu dygtigere til det du gør, og vil også hjælpe dig godt på vej mod endnu større arbejdsglæde. Kurserne til den administrative medarbejder er rettet mod personale, der dagligt arbejder indenfor mange forskellige områder, som ønsker at optimere deres hverdag, både tidsmæssigt, men også med opkvalificering af deres nuværende kompetencer. Deltagelse i kurserne forudsætter ikke et bestemt niveau, men ved enkelte kurser vil det være en fordel at have deltaget i bestemte kurser først.
Kurser i administration - Kursus.dk

Gode administrative medarbejdere styrker konkurrenceevnen

Ifølge Bladet Arbejdsgiverne er den administrative del af en virksomhed helt central for den daglige drift, men også for virksomhedens konkurrenceevne og de gode resultater. De administrative medarbejdere, er ifølge Bladet Arbejdsgiverne i stand til at sikre mange penge og ressourcer, hvis deres del af arbejdsopgaverne bliver udført optimalt. Det tilføjes at virksomhedernes hverdag i stigende grad bliver mere og mere udfordrende på de administrative områder, og det er centralt at sikre at værktøjerne til at løse administrative udfordringer er i orden kontinuerligt, for på den måde at sikre bedre konkurrence og indtjening.
Kurser i administration - Kursus.dk

Fremtidens administrative medarbejder

Teknologisk Institut har i en undersøgelse lavet i samarbejde med HK Kommunal og KL undersøgt hvilke kompetencekrav der foreligger for administrativt personale, og med fokus på hvilke krav der vil blive stillet i fremtiden kommer de med bud på kompetencer der gerne ses hos en medarbejder af administrativ baggrund. Her nævnes samarbejdsvillighed, stærke IT-kundskaber, faglighed og kommunikative egenskaber som værende centrale dele af den gode administrationsmedarbejder.
Fremtidens administrative medarbejder - Kursus.dk

Kompetenceløft bør ses som en kontinuerlig proces

Selvom mange har rigtig gode kompetencer, ofte opnået gennem erfaring, er der dog stadig områder der menes at kunne forbedres, og især fokusset på de kommunikative aspekter samt de økonomiske og digitale er vigtige. Disse egenskaber er dog alle egenskaber der kan opnås eller finpudses gennem eksempelvis kurser rettet specifikt mod administrativt personale. Centralt for administrativt personale er også det store ansvar for den generelle varetagelse af mange, ofte blandede opgaver, og der er derfor hyppigt en meget bred faglighed involveret i det daglige arbejde en administrativ medarbejder udfører. Derfor er det også vigtigt for både virksomheden og medarbejderen selv, at anerkende når der til tider opstår kompetencegab, for derefter at sætte ind overfor dette, eksempelvis ved at lade medarbejderen tage et kursus i netop det område medarbejderen oplever at kunne behøve at øge sine kompetencer. Dermed skabes der også større effektivitet og arbejdsglæde.
Kompetenceløft - administration - Kursus.dk