Debitorstyring

Firmatilpasset forløb

Kurset henvender sig til dig, som arbejder i en økonomifunktion med debitorstyring og dermed sikring af betaling for virksomhedens salg af produkter og ydelser. Søger du ny inspiration til din rykkerprocedure, og ønsker du at optimere dialogen med debitor og samtidig fastholde relationen, så er dette kursus for dig.

Afholdelsesdato efter aftale

Ring til os på tlf. 81 77 22 22 for mere information.

Dit udbytte

Som deltager på Debitorstyring bliver du i stand til:
 • At gennemføre effektive styringsprocedurer gennem struktur og kundeforståelse
 • At udføre de procedurer, der sikrer virksomhedens tilgodehavender, men samtidig sikrer en fortsat god relation til debitoren


Virksomhedens udbytte

Efter kurset vil I få en medarbejder der vender tilbage med:
 • Fornyet inspiration og motivation
 • Ny viden og effektive værktøjer til at løse sine opgaver og udfordringer
 • Et klarere billede af sine styrker og udviklingspunkter
 • En målrettet handlingsplan for at fortsætte sin udvikling og styrke både sine individuelle og virksomhedens resultater
 • Vil kunne løfte betalingen af tilgodehavender til nye højder
 • Formår at skabe inddrivelser mere effektivt og samtidig fastholde gode kunderelationer
 • Har ny inspiration og motivation til at løse debitoropgaven

Kurser i administration - Debitorstyring

Metode

Kurset er tilrettelagt med skarpt fokus på at sikre, at du går derfra, fuldt rustet til at implementere dine nye værktøjer og viden direkte i din hverdag. Derfor vil kursets teoretiske indhold altid blive holdt op imod instruktørens erfaringer, med god plads til praktiske cases og øvelser. Her vil du få rig mulighed for at tage afsæt i din hverdag og de udfordringer som du står overfor.

Form

Dette kursus afholdes udelukkende som firmatilpasset forløb og formen vil derfor være afhængig af jeres ambition, mål, medarbejderes nuværende kompetenceniveau, de udfordringer som I står overfor m.v.

Kontakt os i dag på tlf. 81 77 22 22 for at høre mere om jeres muligheder for et firmatilpasset kursusforløb.

Indhold

Betydningen af dine holdninger og motivation
 • Få et større udbytte gennem positiv indstilling hver gang du kontakter en debitor
 • Holdninger har større betydning en kendsgerninger
 • Fokuser på mulighederne frem for begrænsningerne

Fokus på servicebegrebet
 • Indsigt i forudsætningerne for den gode kundeservice
 • Arbejdet med servicebegrebet hverdagen i debitorbogholderiet
 • Fundamentet for den positive og gode dialog
 • Betydningen af fælles forståelse og tillid

Bedre resultater gennem den systematiske og effektive rykkerprocedure
 • Bevidsthed om hvad du skal bruge og have styr på – hele vejen fra start til slut
 • Korrekt skriftlig kommunikation både pr. email og brev – også til debitorer fra udlandet
 • Betydningen af tydeliggørelsen af dato og nummerering

Behandling af indvendinger
 • Find frem til årsagerne bag den manglende betaling
 • Håndtering af indvendinger og modstand i kontakt med debitor
 • Få dialogen rettet i en positiv retning og få ”ja” i stedet for ”nej” mens du samtidig bevarer den gode relation
 • Din forståelse for dine debitorer er afgørende for at opnå de ønskede resultater

 

Succesfuld rykkerprocedure via telefonen
 • Betydningen af den rette forberedelse – sæt klare mål for dit opkald og din kommunikation
 • Vær aktivt lyttende og stil de rigtige præciser din spørgeteknik
 • Fokus på brugen af din stemmeføring, dit sprog og engagement
 • Lad din personlighed træde igennem og opnå fælles respekt

Introduktion til forhandlingsteknik
 • Praktiske og effektive råd til forhandlingen med debitorer
 • Fælles afstemning af forventninger
 • Skaf en tydelig aftale som ikke lader tvivl om hvad der skal betales og hvornår betalingen skal falde
 • Vis forståelse og vær villig til at lytte – men vær samtidig bestemt i din kommunikation

Skab tættere relationer
 • Introduktion til brugen adfærdspsykologi og brugen af DiSC
 • Tilpas din kommunikation efter forskellige personlighedstyper
 • Håndter selv de udfordrende debitorer på en positiv og effektiv måde

Implementering i hverdagen
 • Målrettet handlingsplan – klare mål for din udvikling og hvordan du skal implementere dem