Tidsoptimering

I en kontinuerligt presset hverdag med øget konkurrence og stadigt flere udfordringer kan mange have svært ved at finde tiden til at nå omkring alle opgaver og finde glæde i sit arbejde. Med kurser, der kan hjælpe dig til at få det optimale ud af din tid, kan du blive en mere fokuseret og effektiv medarbejder, der på et personligt plan også opnår større arbejdsglæde.
Klik ind på nedenstående kurser i tidsoptimering for at læse mere, bestille yderligere information eller booke din plads. Er du i tvivl om, hvilket kursus der er det rette for dig, sidder vi klar til at vejlede dig på tlf. 81 77 22 22.

Øg overskuddet i hverdagen med kurser i tidsoptimering

Kursus.dk udbyder kurser, der alle bidrager til at skabe en medarbejder, der er optimalt i stand til at disponere over og strukturere sin egen tid og ressourcer. Mange oplever udfordringer med at finde den fornødne tid til effektivt i sin hverdag og optimalt at fuldføre sine arbejdsopgaver. Denne mangel på tid kan både gøre medarbejdere stressede og kan resultere i en manglende glæde ved det daglige arbejde. Kurser rettet mod netop disse problemstillinger vil give medarbejdere en større følelse af arbejdsglæde, men kan samtidig også bidrage til at gøre medarbejderen mere effektiv og struktureret.
Kurser i tidsoptimering - Kursus.dk

Det får du, når du deltager på et kursus i tidsoptimering

Tidsoptimering handler om, at du lærer at implementere værktøjer, der øger din personlige effektivitet gennem både at opnå endnu skarpere kommunikations- og formidlingsevner, for at få dagligdagen til at gå glat, men også gennem en dybere forståelse for, hvilke processer, der skal implementeres, for at du får ro og overskud i din hverdag og udnytter din tid optimalt. Hver dag. Når det kommer til tidsoptimering, spiller mange faktorer ind, og lige meget hvor du identificerer dine ømme punkter, kan kurser inden for tidsoptimering hjælpe dig til at opnå en mere optimal hverdag. Kurser i tidsoptimering er for alle, der har en travl eller stresset hverdag, og/eller vil have mere ud af deres tidsressourcer, og ønsker at implementere værktøjer og processer, for at skabe den bedst mulige hverdag med gode, løsningsorienterede arbejdsmetoder.
Kurser i tidsoptimering - Kursus.dk

Minimér spildtid og få mere ud af arbejdsdagen

Ifølge en undersøgelse udført af Analyse Danmark for ugebrevet A4 oplever 3 ud af 4 danske medarbejdere dagligt spildtid i forbindelse med deres arbejdsdag. Disse resultater, opgjort i timer, viser at danske lønmodtagere i gennemsnit ugentligt spilder tre timer af deres arbejdstid. Det noteres, at der aldrig kan reduceres helt og fuldkomment i spildtid på arbejdspladsen, men at der er rige muligheder for, at danske virksomheder kan reducere deres spildtid og optimere både medarbejdernes og virksomhedens produktivitet. Ifølge undersøgelsen kan en bedre forståelse for de værktøjer, der skal anvendes for at reducere spildtid resultere i enorme besparelser på landsplan – det konstateres, at de nuværende tal for spildtid koster samfundet op mod 100 milliarder om året. Undersøgelsen er desuden opmærksom på, hvordan de ansatte selv vurderer deres spildtid, og hele 45 procent svarer i undersøgelsen, at uhensigtsmæssige arbejdsgange er skyld i størstedelen af spildtiden. Professor ved Copenhagen Business School, Christer Karlsson, konstaterer at optimerede arbejdsgange og øget medarbejderinddragelse resulterer i optimerede løsninger og reduceret spildtid, og dette understøttes af arbejdsmarkedsøkonom Erik Bjørsted, der konstaterer at medarbejderuddannelse og øget fokus på medarbejdernes egen arbejdsgang, er centralt i at få produktionen op og spildtiden ned.
Tidsoptimering kurser - Kursus.dk

Færre frustrationer og øget produktivitet

At optimere sin arbejdstid kan være svært, idet det hyppigt er eksterne faktorer, der påvirker hvorvidt man oplever spildtid. Dog kan mange medarbejdere drage nytte af, at være aktive i deres tilgang til at optimere deres hverdag – både for egen og for virksomhedens skyld. En optimeret og mere effektiv arbejdsdag resulterer nemlig både i en reduktion af arbejdsrelaterede frustrationer og i en øget produktivitet for virksomheden. Optimerede arbejdsgange opstår dog sjældent på egen hånd. Mange kan drage stor nytte i at blive udstyret med værktøjer til tidsoptimering - igennem eksempelvis kurser. I langt de fleste tilfælde tjener disse sig hurtigt ind igen, på grund af de resultater der opnås ved de nyerhvervede færdigheder i tidsoptimering, og de nye indsigter der opnås i egne og andres arbejdsgange.
Tidsoptimeringskurser - Kursus.dk