Bestil kursusinformation

Den nye sælger

xSom deltager på kurset Professionelt salg vil du opnå:
 • Større motivation og sikkerhed i dit salgsarbejde
 • Større overblik over planlægningen og udførelsen af dine arbejdsopgaver
 • Indgående kendskab til det gode salgs systematik - fra det øjeblik kunden udvælges og kontaktes, til ordren er i hus
 • Evnen til effektivt at nå de ønskede mål og undgå ærgrelser over at blive nummer to
 • At skabe et fundament af tilfredse kunder med gode personlige relationer

xSom deltager på kurset Projektsalg vil du opnå:
 • Større motivation og sikkerhed i dit salgsarbejde
 • Større overblik over planlægningen og udførelsen af dine salgsprojekter
 • Indgående kendskab til det langsigtede salgsprojekts systematik - fra det øjeblik kunden udvælges, til ordren er i hus
 • Evnen til effektivt at nå de ønskede mål og undgå ærgrelser over at blive nummer to
 • At skabe et fundament af tilfredse kunder med gode personlige relationer

xSom deltager på kurset Salgets Psykologi vil du:
 • Styrke din evne til at læse og forstå kundens forventninger og behov
 • Lære at differentiere mellem forskellige kundetyper og tilpasse din sælgerstil herefter
 • Forbedre din evne til at kommunikere og skabe tillid hos dine kunder
 • Styrke din evne til at skabe vedvarende og gode kunderelationer

xSom deltager på kurset Forhandlingsteknik vil du opnå:
 • Indgående kendskab til spillereglerne for god forhandlingsteknik
 • En effektiv strategisk tilgang til forberedelsen og udførelsen af forhandlingen
 • Indsigt i dine egne styrker og udviklingsområder som forhandler
 • Evnen til at forstå din modpart og opnå de bedst mulige betingelser på en professionel og etisk måde
 • En stor motivation, selvsikkerhed og overskud i forhandlingssituationen
 • Evnen til at skabe en win/win-situation i enhver relationsforhandling og partnerskabsaftale

xSom deltager på kurset i Præsentationsteknik vil du:
 • Få praktiske værktøjer og metoder, som hjælper dig til at fremstå selvsikker og professionel
 • Styrke din personlige gennemslagskraft foran forsamlinger
 • Blive i stand til at forberede, strukturere og fremlægge præsentationsforløb, som fanger tilhørernes opmærksomhed

xSom deltager på kurset Dramatisk kommunikation vil du:
 • Få udviklet din egen performance og din måde at kommunikere med omverdenen på
 • Forbedre din stemmeføring og dit kropssprog
 • Opnå større selvsikkerhed og blive mere tydelig i din kommunikation
 • Lære at tilpasse din rolle og udtryksform efter dit publikum
 • Blive bedre til at tænke kreativt og improvisere under pres og blive bevidst om din egen måde at agere på

xSom deltager på kurset Messesalg vil du:
 • Lære at arbejde målrettet, systematisk og seriøst med din messedeltagelse før, under og efter messen
 • Tiltrække flere kunder og optimere dine messeresultater
 • Effektivisere din måde at håndtere kunden på - også uden for standen

xSom deltager på kurset Salg fra butik bliver du i stand til at:
 • Ekspedere kunderne mere effektivt og serviceminded, så de har lyst til at komme igen
 • Profilere butikken positivt over for kunderne
 • Højne serviceoplevelsen over for kunden og dermed påvirke og øge salget
 • Håndtere vanskelige kunder og kundereklamationer, så kunden føler sig godt behandlet

xSom deltager på kurset Successful Networking vil du lære at:
 • Udvikle din evne til at netværke og øge dine muligheder for forretningsmæssig succes
 • Benytte dine kontakter på en troværdig og bæredygtig måde
 • Udvide dit netværk med nye værdiskabende relationer
 • Se nye muligheder i dine kontaktpersoner og blive i stand til at få det bedste ud af dine relationer

xSom deltager på kurset Mødebooking vil du:
 • Optimere planlægningen, udførelsen og opfølgningen af dine mødebookinger
 • Lære at vende negativ respons til positiv interesse
 • Opnå bedre resultater i dit arbejde med canvassalg
 • Opnå en større procentdel af kvalitetsmøder

xSom deltager på kurset Salg pr. telefon vil du opnå:
 • Optimal udnyttelse af mulighederne på telefon
 • At fastholde kundens opmærksomhed og trænge igennem med dit budskab
 • Evnen til at identificere signaler om behov som kan lede til salg
 • At optimere dit salg igennem den telefoniske kontakt


Den erfarne sælger

xSom deltager på kurset Key Account Development vil du blive i stand til at:
 • Varetage dine største kunder optimalt gennem en metodisk og systematisk tilgang
 • Udarbejde kundeanalyser og kundeplaner
 • Identificere og udvikle samarbejdet med nøglepersoner hos dine Key Accounts
 • Videreudvikle dine individuelle evner inden for salg til dine Key Accounts
 • Komme effektivt i mål, opnå de ønskede resultater og samtidig skabe et fundament af tilfredse kunder med gode personlige relationer

xSom deltager på kurset Salgets Psykologi vil du:
 • Styrke din evne til at læse og forstå kundens forventninger og behov
 • Lære at differentiere mellem forskellige kundetyper og tilpasse din sælgerstil herefter
 • Forbedre din evne til at kommunikere og skabe tillid hos dine kunder
 • Styrke din evne til at skabe vedvarende og gode kunderelationer

xSom deltager på Sales Power vil du opnå en stor motivation og positiv indstilling til dit job, din dagligdag og fremtid. Du vil identificere dine svagheder og lære at kompensere med dine styrker. Derudover vil du få konkrete værktøjer til at optimere dit salgsarbejde. Det er slut med at blive nummer 2 og ikke nå dine budgetter.

xSom deltager på kurset Forhandlingsteknik vil du opnå:
 • Indgående kendskab til spillereglerne for god forhandlingsteknik
 • En effektiv strategisk tilgang til forberedelsen og udførelsen af forhandlingen
 • Indsigt i dine egne styrker og udviklingsområder som forhandler
 • Evnen til at forstå din modpart og opnå de bedst mulige betingelser på en professionel og etisk måde
 • En stor motivation, selvsikkerhed og overskud i forhandlingssituationen
 • Evnen til at skabe en win/win-situation i enhver relationsforhandling og partnerskabsaftale

xSom deltager på kurset i Præsentationsteknik vil du:
 • Få praktiske værktøjer og metoder, som hjælper dig til at fremstå selvsikker og professionel
 • Styrke din personlige gennemslagskraft foran forsamlinger
 • Blive i stand til at forberede, strukturere og fremlægge præsentationsforløb, som fanger tilhørernes opmærksomhed

xSom deltager på kurset Projektsalg vil du opnå:
 • Større motivation og sikkerhed i dit salgsarbejde
 • Større overblik over planlægningen og udførelsen af dine salgsprojekter
 • Indgående kendskab til det langsigtede salgsprojekts systematik - fra det øjeblik kunden udvælges, til ordren er i hus
 • Evnen til effektivt at nå de ønskede mål og undgå ærgrelser over at blive nummer to
 • At skabe et fundament af tilfredse kunder med gode personlige relationer

xSom deltager på kurset Professionelt salg vil du opnå:
 • Større motivation og sikkerhed i dit salgsarbejde
 • Større overblik over planlægningen og udførelsen af dine arbejdsopgaver
 • Indgående kendskab til det gode salgs systematik - fra det øjeblik kunden udvælges og kontaktes, til ordren er i hus
 • Evnen til effektivt at nå de ønskede mål og undgå ærgrelser over at blive nummer to
 • At skabe et fundament af tilfredse kunder med gode personlige relationer

xSom deltager på kurset Business Storytelling vil du:
 • Blive trænet i at bruge Storytelling i alle situationer, hvor det kan være en fordel
 • Lære at bruge historier til at formilde dine budskaber
 • Lære at kunne engagere og påvirke dine tilhørere på en helt ny måde
 • Sikre at du vil skille dig ud og blive husket
 • Få forståelse for de mange fordele, der knytter sig til Storytelling
 • Blive skarpere til at lytte til andre og give dem konstruktiv feedbackxSom deltager på kurset Dramatisk kommunikation vil du:
 • Få udviklet din egen performance og din måde at kommunikere med omverdenen på
 • Forbedre din stemmeføring og dit kropssprog
 • Opnå større selvsikkerhed og blive mere tydelig i din kommunikation
 • Lære at tilpasse din rolle og udtryksform efter dit publikum
 • Blive bedre til at tænke kreativt og improvisere under pres og blive bevidst om din egen måde at agere på

xSom deltager på kurset Successful Networking vil du lære at:
 • Udvikle din evne til at netværke og øge dine muligheder for forretningsmæssig succes
 • Benytte dine kontakter på en troværdig og bæredygtig måde
 • Udvide dit netværk med nye værdiskabende relationer
 • Se nye muligheder i dine kontaktpersoner og blive i stand til at få det bedste ud af dine relationer

xSom deltager på Channel Partner Excellence vil du:
 • Få en mere strategisk og målrettet tilgang til udvælgelsen af salgskanaler
 • Lære, hvordan du strukturerer og styrer dine salgs- og distributionskanaler, så du skaber større værdi for din virksomhed
 • Være i stand til at skabe partnerskab med dine distributører, forstå deres forretninger og skabe resultater gennem deres organisation

xSom deltager på kurset Messesalg vil du:
 • Lære at arbejde målrettet, systematisk og seriøst med din messedeltagelse før, under og efter messen
 • Tiltrække flere kunder og optimere dine messeresultater
 • Effektivisere din måde at håndtere kunden på - også uden for standen

xSom deltager på kurset Salg fra butik bliver du i stand til at:
 • Ekspedere kunderne mere effektivt og serviceminded, så de har lyst til at komme igen
 • Profilere butikken positivt over for kunderne
 • Højne serviceoplevelsen over for kunden og dermed påvirke og øge salget
 • Håndtere vanskelige kunder og kundereklamationer, så kunden føler sig godt behandlet

Key Account Manageren

xSom deltager på kurset Key Account Development vil du blive i stand til at:
 • Varetage dine største kunder optimalt gennem en metodisk og systematisk tilgang
 • Udarbejde kundeanalyser og kundeplaner
 • Identificere og udvikle samarbejdet med nøglepersoner hos dine Key Accounts
 • Videreudvikle dine individuelle evner inden for salg til dine Key Accounts
 • Komme effektivt i mål, opnå de ønskede resultater og samtidig skabe et fundament af tilfredse kunder med gode personlige relationer

xSom deltager på kurset Forhandlingsteknik vil du opnå:
 • Indgående kendskab til spillereglerne for god forhandlingsteknik
 • En effektiv strategisk tilgang til forberedelsen og udførelsen af forhandlingen
 • Indsigt i dine egne styrker og udviklingsområder som forhandler
 • Evnen til at forstå din modpart og opnå de bedst mulige betingelser på en professionel og etisk måde
 • En stor motivation, selvsikkerhed og overskud i forhandlingssituationen
 • Evnen til at skabe en win/win-situation i enhver relationsforhandling og partnerskabsaftale

xSom deltager på kurset i Præsentationsteknik vil du:
 • Få praktiske værktøjer og metoder, som hjælper dig til at fremstå selvsikker og professionel
 • Styrke din personlige gennemslagskraft foran forsamlinger
 • Blive i stand til at forberede, strukturere og fremlægge præsentationsforløb, som fanger tilhørernes opmærksomhed

xSom deltager på Sales Power vil du opnå en stor motivation og positiv indstilling til dit job, din dagligdag og fremtid. Du vil identificere dine svagheder og lære at kompensere med dine styrker. Derudover vil du få konkrete værktøjer til at optimere dit salgsarbejde. Det er slut med at blive nummer 2 og ikke nå dine budgetter.

xSom deltager på kurset Business Storytelling vil du:
 • Blive trænet i at bruge Storytelling i alle situationer, hvor det kan være en fordel
 • Lære at bruge historier til at formilde dine budskaber
 • Lære at kunne engagere og påvirke dine tilhørere på en helt ny måde
 • Sikre at du vil skille dig ud og blive husket
 • Få forståelse for de mange fordele, der knytter sig til Storytelling
 • Blive skarpere til at lytte til andre og give dem konstruktiv feedbackxSom deltager på kurset Personlig Power vil du lære at:
 • Opnå større selvindsigt og selverkendelse, så du kan udnytte dit fulde potentiale
 • Blive mere proaktiv, få større indflydelse på dit liv og nå dine målsætninger
 • Blive mere positiv, få større power og flere handlemuligheder
 • Nedbryde negative tanker og åbne op for nye og kreative tankemønstre
 • Øge din livsenergi og finde nye motiverende mål - og vide, hvordan du skal nå dem

xSom deltager på kurset Personlig Power 2 vil du:
 • Opnå større tilfredshed, arbejdsglæde, engagement og motivation i din hverdag
 • Videreudvikle din selvindsigt, selverkendelse og evne til at få det maksimale ud af dit potentiale
 • Lære at nedbryde dine mentale forhindringer, erstatte begrænsninger med muligheder og skabe klarere målsætninger for dit liv
 • Lære at bruge anerkendelse som konstruktivt og motivationsfremmende middel - både for dig selv og dem omkring dig
 • Få øget indsigt i sindets opbygning, og hvordan du mentalt stimulerer din personlige udvikling

xSom deltager på Product Management 1 vil du opnå viden om:
 • Hvordan du definerer din rolle som product manager
 • Hvordan du skaber bedre betingelser for at udfylde de arbejdsopgaver, som er vigtigst for at opnå gode resultater
 • Hvordan du får styrket dine evner til at skabe en klar og tydelig produktstrategi
 • Hvordan du bliver bedre til at udvikle virksomhedens indtjeningsmuligheder
 • Hvilke effektive værktøjer, der findes til at styre introduktionen og udviklingen af nye produkterxSom deltager på Product Management 2 vil du:
 • Få brugbare redskaber til, hvordan du sammensætter det perfekte marketing matrix
 • Opnå øget indsigt i produktchef-rollen og hvordan du prioriterer rigtigt
 • Lære at udvikle dit samarbejde med dine salgskanaler og få konkrete værktøjer til, hvordan du bruger salgskanalerne rigtigt.
 • Blive i stand til at udarbejde en konkret køreplan for din funktion og dit produktområde
 • Få en dybere forståelse for din funktionsudøvelse og dit udviklingspotentiale – og derved opnå øget motivation.

xSom deltager på kurset NLP 1 vil du:
 • Styrke dine kommunikative kompetencer og få større succes med at få dine budskaber igennem og nå dine målsætninger
 • Blive bedre til at skabe kontakt og motivere andre til handling
 • Gennemføre coachende samtaler
 • Få forståelse for, hvordan du arbejder med din underbevidsthed
 • Blive bedre til at tackle modgang og få det bedste ud af vanskelige situationer

xSom deltager på kurset NLP 2 vil du lære at:
 • Styre dine samtaler i den ønskede retning
 • Nuancere og styrke dine budskaber, bl.a. via brugen af metaforer og story telling
 • Aflevere dit budskab enkelt og forståeligt
 • Tilpasse din kommunikation efter den enkelte modtager
 • Skifte abstraktionsniveau og påvirke modtagerens underbevidsthed
 • Gennemføre svære samtaler på en konstruktiv måde, så begge parters behov og interesser tilgodeses

xSom deltager på Channel Partner Excellence vil du:
 • Få en mere strategisk og målrettet tilgang til udvælgelsen af salgskanaler
 • Lære, hvordan du strukturerer og styrer dine salgs- og distributionskanaler, så du skaber større værdi for din virksomhed
 • Være i stand til at skabe partnerskab med dine distributører, forstå deres forretninger og skabe resultater gennem deres organisation

xSom deltager på Personlig Power 3 vil du:

 • Arbejde endnu dybere med de introducerede koncepter
 • Få udvidet din horisont indenfor arbejdet med dit sind og din personlige power
 • Blive bedre til at forankre positive overbevisninger og styrke din mentale sundhed
 • Udvide din forståelse for dine egne og andres reaktionsmønstre

 • xSom deltager på kurset Dramatisk kommunikation vil du:
  • Få udviklet din egen performance og din måde at kommunikere med omverdenen på
  • Forbedre din stemmeføring og dit kropssprog
  • Opnå større selvsikkerhed og blive mere tydelig i din kommunikation
  • Lære at tilpasse din rolle og udtryksform efter dit publikum
  • Blive bedre til at tænke kreativt og improvisere under pres og blive bevidst om din egen måde at agere på

  Den kommende leder

  xGennem kurset vil du blive rustet til at til at komme optimalt fra start i din ledelseskarriere. Du vil lære, hvordan du undgår de typiske faldgruber, og få den nødvendige mentale forberedelse til at blive klar til at løfte din nye rolle og ansvarsområder. Samtidig vil du få værktøjer til at arbejde målrettet med dine styrker og hvordan du kommunikerer som leder – også over for medarbejdere som tidligere var dine kolleger.
  xSom deltager på Product Management 1 vil du opnå viden om:
  • Hvordan du definerer din rolle som product manager
  • Hvordan du skaber bedre betingelser for at udfylde de arbejdsopgaver, som er vigtigst for at opnå gode resultater
  • Hvordan du får styrket dine evner til at skabe en klar og tydelig produktstrategi
  • Hvordan du bliver bedre til at udvikle virksomhedens indtjeningsmuligheder
  • Hvilke effektive værktøjer, der findes til at styre introduktionen og udviklingen af nye produkter  xSom deltager på Product Management 2 vil du:
  • Få brugbare redskaber til, hvordan du sammensætter det perfekte marketing matrix
  • Opnå øget indsigt i produktchef-rollen og hvordan du prioriterer rigtigt
  • Lære at udvikle dit samarbejde med dine salgskanaler og få konkrete værktøjer til, hvordan du bruger salgskanalerne rigtigt.
  • Blive i stand til at udarbejde en konkret køreplan for din funktion og dit produktområde
  • Få en dybere forståelse for din funktionsudøvelse og dit udviklingspotentiale – og derved opnå øget motivation.

  xDu vil få den nødvendige viden og de rette værktøjer til at lede, motivere og engagere dine medarbejdere på distancen. Du vil lære hvordan du kan skabe tillid og opfylde dine medarbejderes grundbehov, på trods af den fysiske distance. Samtidig vil du få effektive værktøjer til at lave målstyring og delegering, og til at blive bevidst om din kommunikation, til gavn for både dine medarbejdere og dig selv.
  xSom deltager på kurset Projektstyring vil du blive i stand til at:
  • Arbejde systematisk og metodisk med dine projekter
  • Skabe det fornødne overblik, individuelt såvel som kollektivt
  • Sætte klare målsætninger og styre dine projekter til succes
  • Komme effektivt i mål via målrettet og struktureret styring af projektforløbets faser
  • Blive bedre til at samarbejde og få stor positiv indflydelse på de projekter, du deltager i

  xSom deltager på kurset Projektledelse vil du:
  • Styrke dine lederevner - herunder ledelse af medarbejdere, som ikke refererer direkte til dig
  • Være bedre i stand til at motivere de enkelte projektdeltagere
  • Se projektdeltagernes forskellighed som en styrke og derved få optimalt udbytte i driften og gennemførelsen af dine projekter
  • Blive bevidst om at skabe et kreativt og effektivt arbejdsmiljø i din projektgruppe
  • Få nyt perspektiv på de vigtigste elementer i at lede et projekt, herunder interessentstyring, informationshåndtering og målstyring

  xSom deltager på kurset NLP 1 vil du:
  • Styrke dine kommunikative kompetencer og få større succes med at få dine budskaber igennem og nå dine målsætninger
  • Blive bedre til at skabe kontakt og motivere andre til handling
  • Gennemføre coachende samtaler
  • Få forståelse for, hvordan du arbejder med din underbevidsthed
  • Blive bedre til at tackle modgang og få det bedste ud af vanskelige situationer

  xSom deltager på kurset NLP 2 vil du lære at:
  • Styre dine samtaler i den ønskede retning
  • Nuancere og styrke dine budskaber, bl.a. via brugen af metaforer og story telling
  • Aflevere dit budskab enkelt og forståeligt
  • Tilpasse din kommunikation efter den enkelte modtager
  • Skifte abstraktionsniveau og påvirke modtagerens underbevidsthed
  • Gennemføre svære samtaler på en konstruktiv måde, så begge parters behov og interesser tilgodeses

  xSom deltager på kurset Personlig Power vil du lære at:
  • Opnå større selvindsigt og selverkendelse, så du kan udnytte dit fulde potentiale
  • Blive mere proaktiv, få større indflydelse på dit liv og nå dine målsætninger
  • Blive mere positiv, få større power og flere handlemuligheder
  • Nedbryde negative tanker og åbne op for nye og kreative tankemønstre
  • Øge din livsenergi og finde nye motiverende mål - og vide, hvordan du skal nå dem

  xSom deltager på kurset Personlig Power 2 vil du:
  • Opnå større tilfredshed, arbejdsglæde, engagement og motivation i din hverdag
  • Videreudvikle din selvindsigt, selverkendelse og evne til at få det maksimale ud af dit potentiale
  • Lære at nedbryde dine mentale forhindringer, erstatte begrænsninger med muligheder og skabe klarere målsætninger for dit liv
  • Lære at bruge anerkendelse som konstruktivt og motivationsfremmende middel - både for dig selv og dem omkring dig
  • Få øget indsigt i sindets opbygning, og hvordan du mentalt stimulerer din personlige udvikling

  xSom deltager på Personlig Power 3 vil du:

 • Arbejde endnu dybere med de introducerede koncepter
 • Få udvidet din horisont indenfor arbejdet med dit sind og din personlige power
 • Blive bedre til at forankre positive overbevisninger og styrke din mentale sundhed
 • Udvide din forståelse for dine egne og andres reaktionsmønstre

 • xSom deltager på kurset i Præsentationsteknik vil du:
  • Få praktiske værktøjer og metoder, som hjælper dig til at fremstå selvsikker og professionel
  • Styrke din personlige gennemslagskraft foran forsamlinger
  • Blive i stand til at forberede, strukturere og fremlægge præsentationsforløb, som fanger tilhørernes opmærksomhed

  xEnneagrammet er et værdifuldt og veldokumenteret redskab ved:

  • Rekruttering
  • Teambuilding
  • Medarbejdersamtaler
  • Generel ledelse
  • Forbedring af kommunikation
  • Forståelse af egen og andres adfærd


  Deltagere modtager ENNEAGRAMHÅNDBOGEN
  xSom deltager på Enneagrammet - Master Practitioner vil du:
  • Blive certificeret Master Practitioner af Enneagrammet og opnå retten til at bruge værdimåleren i din hverdag
  • Kunne finde frem til svage og stærke sider og hvad der ligger bag dette
  • Få effektive værktøjer til at arbejde målrettet med sammensætningen og udviklingen af teams
  • Lære at føre konstruktive medarbejdersamtaler

  xSom deltager på kurset Successful Networking vil du lære at:
  • Udvikle din evne til at netværke og øge dine muligheder for forretningsmæssig succes
  • Benytte dine kontakter på en troværdig og bæredygtig måde
  • Udvide dit netværk med nye værdiskabende relationer
  • Se nye muligheder i dine kontaktpersoner og blive i stand til at få det bedste ud af dine relationer

  Den nye leder

  xSom deltager på kurset Motivational Leadership vil du lære at:
  • Motivere og engagere dine medarbejdere, så de opnår bedre resultater
  • Få et klart billede af dine styrker og udviklingspotentiale og få redskaberne til at indfri dette
  • Blive bedre til at strukturere, prioritere og delegere arbejdsopgaverne

  xSom deltager på kurset People Management - ledelsespsykologi vil du:
  • Lære at bruge adfærdspsykologien til at udvikle din menneskelige indsigt og forståelse
  • Lære at afkode og håndtere dine egne og dine medarbejdernes reaktionsmønstre og behov
  • Lære, hvordan du effektivt kommunikerer, motiverer og delegerer over for dine medarbejdere med udgangspunkt i deres forskellige persontyper og adfærd
  • Blive klogere på din personlige ledelsesstil og hvilke styrker og begrænsninger der ligger i denne
  xSom deltager på kurset i Personalesamtaler vil du lære at:
  • Være velforberedt på faldgruberne og udfordringerne, der kan være ved alt fra ansættelsesinterviews til fratrædelsessamtaler
  • Tackle ’’den vanskelige samtale’’ på en positiv måde
  • Holde konstruktive udviklingssamtaler, hvor begge parter er aktive
  • Styre samtalen i en retning, som får medarbejderen til at handle mere selv-ansvarligt

  xSom deltager på Product Management 1 vil du opnå viden om:
  • Hvordan du definerer din rolle som product manager
  • Hvordan du skaber bedre betingelser for at udfylde de arbejdsopgaver, som er vigtigst for at opnå gode resultater
  • Hvordan du får styrket dine evner til at skabe en klar og tydelig produktstrategi
  • Hvordan du bliver bedre til at udvikle virksomhedens indtjeningsmuligheder
  • Hvilke effektive værktøjer, der findes til at styre introduktionen og udviklingen af nye produkter  xSom deltager på Product Management 2 vil du:
  • Få brugbare redskaber til, hvordan du sammensætter det perfekte marketing matrix
  • Opnå øget indsigt i produktchef-rollen og hvordan du prioriterer rigtigt
  • Lære at udvikle dit samarbejde med dine salgskanaler og få konkrete værktøjer til, hvordan du bruger salgskanalerne rigtigt.
  • Blive i stand til at udarbejde en konkret køreplan for din funktion og dit produktområde
  • Få en dybere forståelse for din funktionsudøvelse og dit udviklingspotentiale – og derved opnå øget motivation.

  xSom deltager på kurset Business Storytelling vil du:
  • Blive trænet i at bruge Storytelling i alle situationer, hvor det kan være en fordel
  • Lære at bruge historier til at formilde dine budskaber
  • Lære at kunne engagere og påvirke dine tilhørere på en helt ny måde
  • Sikre at du vil skille dig ud og blive husket
  • Få forståelse for de mange fordele, der knytter sig til Storytelling
  • Blive skarpere til at lytte til andre og give dem konstruktiv feedback  xSom deltager på kurset NLP 1 vil du:
  • Styrke dine kommunikative kompetencer og få større succes med at få dine budskaber igennem og nå dine målsætninger
  • Blive bedre til at skabe kontakt og motivere andre til handling
  • Gennemføre coachende samtaler
  • Få forståelse for, hvordan du arbejder med din underbevidsthed
  • Blive bedre til at tackle modgang og få det bedste ud af vanskelige situationer

  xSom deltager på kurset NLP 2 vil du lære at:
  • Styre dine samtaler i den ønskede retning
  • Nuancere og styrke dine budskaber, bl.a. via brugen af metaforer og story telling
  • Aflevere dit budskab enkelt og forståeligt
  • Tilpasse din kommunikation efter den enkelte modtager
  • Skifte abstraktionsniveau og påvirke modtagerens underbevidsthed
  • Gennemføre svære samtaler på en konstruktiv måde, så begge parters behov og interesser tilgodeses

  xSom deltager på kurset Personlig Power vil du lære at:
  • Opnå større selvindsigt og selverkendelse, så du kan udnytte dit fulde potentiale
  • Blive mere proaktiv, få større indflydelse på dit liv og nå dine målsætninger
  • Blive mere positiv, få større power og flere handlemuligheder
  • Nedbryde negative tanker og åbne op for nye og kreative tankemønstre
  • Øge din livsenergi og finde nye motiverende mål - og vide, hvordan du skal nå dem

  xSom deltager på kurset Personlig Power 2 vil du:
  • Opnå større tilfredshed, arbejdsglæde, engagement og motivation i din hverdag
  • Videreudvikle din selvindsigt, selverkendelse og evne til at få det maksimale ud af dit potentiale
  • Lære at nedbryde dine mentale forhindringer, erstatte begrænsninger med muligheder og skabe klarere målsætninger for dit liv
  • Lære at bruge anerkendelse som konstruktivt og motivationsfremmende middel - både for dig selv og dem omkring dig
  • Få øget indsigt i sindets opbygning, og hvordan du mentalt stimulerer din personlige udvikling

  xSom deltager på Personlig Power 3 vil du:

 • Arbejde endnu dybere med de introducerede koncepter
 • Få udvidet din horisont indenfor arbejdet med dit sind og din personlige power
 • Blive bedre til at forankre positive overbevisninger og styrke din mentale sundhed
 • Udvide din forståelse for dine egne og andres reaktionsmønstre

 • xSom deltager på Personlig Effektivitet vil du:
  • Arbejde med din egen Personlige Effektivitets Profil
  • Lære at anvende de grundlæggende værktøjer og metoder til at få optimal udnyttelse af din tid
  • Blive i stand til at frigøre mange timer til andre gøremål
  • Blive opfattet som en god og effektiv samarbejdspartner, kollega og arbejdskraft
  • Ved tilkøb, kan du blive certificeret i brugen at Den Personlige Effektivitets Profil


  xSom deltager på Personlig Effektivitet – Certificering vil du:
  • Blive certificeret i at bruge Den Personlige Effektivitets Profil
  • Lære at identificere både de gode og de dårlige arbejdsvaner hos de enkelte medarbejdere og i dit team som helhed
  • Arbejde med at udvikle konkrete handlingsplaner og implementere holdbare ændringer, som giver større overskud, overblik og trivsel i hverdagen


  xSom deltager på kurset i Præsentationsteknik vil du:
  • Få praktiske værktøjer og metoder, som hjælper dig til at fremstå selvsikker og professionel
  • Styrke din personlige gennemslagskraft foran forsamlinger
  • Blive i stand til at forberede, strukturere og fremlægge præsentationsforløb, som fanger tilhørernes opmærksomhed

  xDu vil få den nødvendige viden og de rette værktøjer til at lede, motivere og engagere dine medarbejdere på distancen. Du vil lære hvordan du kan skabe tillid og opfylde dine medarbejderes grundbehov, på trods af den fysiske distance. Samtidig vil du få effektive værktøjer til at lave målstyring og delegering, og til at blive bevidst om din kommunikation, til gavn for både dine medarbejdere og dig selv.
  xSom deltager på kurset Projektstyring vil du blive i stand til at:
  • Arbejde systematisk og metodisk med dine projekter
  • Skabe det fornødne overblik, individuelt såvel som kollektivt
  • Sætte klare målsætninger og styre dine projekter til succes
  • Komme effektivt i mål via målrettet og struktureret styring af projektforløbets faser
  • Blive bedre til at samarbejde og få stor positiv indflydelse på de projekter, du deltager i

  xSom deltager på kurset Projektledelse vil du:
  • Styrke dine lederevner - herunder ledelse af medarbejdere, som ikke refererer direkte til dig
  • Være bedre i stand til at motivere de enkelte projektdeltagere
  • Se projektdeltagernes forskellighed som en styrke og derved få optimalt udbytte i driften og gennemførelsen af dine projekter
  • Blive bevidst om at skabe et kreativt og effektivt arbejdsmiljø i din projektgruppe
  • Få nyt perspektiv på de vigtigste elementer i at lede et projekt, herunder interessentstyring, informationshåndtering og målstyring

  xSom deltager på kurset Successful Networking vil du lære at:
  • Udvikle din evne til at netværke og øge dine muligheder for forretningsmæssig succes
  • Benytte dine kontakter på en troværdig og bæredygtig måde
  • Udvide dit netværk med nye værdiskabende relationer
  • Se nye muligheder i dine kontaktpersoner og blive i stand til at få det bedste ud af dine relationer

  xEnneagrammet er et værdifuldt og veldokumenteret redskab ved:

  • Rekruttering
  • Teambuilding
  • Medarbejdersamtaler
  • Generel ledelse
  • Forbedring af kommunikation
  • Forståelse af egen og andres adfærd


  Deltagere modtager ENNEAGRAMHÅNDBOGEN
  xSom deltager på Enneagrammet - Master Practitioner vil du:
  • Blive certificeret Master Practitioner af Enneagrammet og opnå retten til at bruge værdimåleren i din hverdag
  • Kunne finde frem til svage og stærke sider og hvad der ligger bag dette
  • Få effektive værktøjer til at arbejde målrettet med sammensætningen og udviklingen af teams
  • Lære at føre konstruktive medarbejdersamtaler

  Den erfarne leder

  xSom deltager på kurset Lederen som Coach vil du:
  • Få de nødvendige værktøjer til at coache dine medarbejdere, så de udnytter deres kompetencer optimalt
  • Lære at sætte realistiske og positive mål for dig selv og andre - og nå dem
  • Styrke dine kommunikationsevner og blive bedre til at motivere dit team

  xSom deltager på Change Management vil du lære at:
  • Planlægge og strukturere en effektiv og målrettet forandringsproces
  • Sørge for klar kommunikation af fælles mål, vision og arbejdsfordeling
  • Skabe en omstillingsdygtig arbejdskultur af proaktive medarbejdere
  • Se muligheder i fremtiden og være forberedt på faldgruber og forhindringer

  xSom deltager på kurset People Management - ledelsespsykologi vil du:
  • Lære at bruge adfærdspsykologien til at udvikle din menneskelige indsigt og forståelse
  • Lære at afkode og håndtere dine egne og dine medarbejdernes reaktionsmønstre og behov
  • Lære, hvordan du effektivt kommunikerer, motiverer og delegerer over for dine medarbejdere med udgangspunkt i deres forskellige persontyper og adfærd
  • Blive klogere på din personlige ledelsesstil og hvilke styrker og begrænsninger der ligger i denne
  xDu vil få den nødvendige viden og de rette værktøjer til at lede, motivere og engagere dine medarbejdere på distancen. Du vil lære hvordan du kan skabe tillid og opfylde dine medarbejderes grundbehov, på trods af den fysiske distance. Samtidig vil du få effektive værktøjer til at lave målstyring og delegering, og til at blive bevidst om din kommunikation, til gavn for både dine medarbejdere og dig selv.
  xSom deltager på kurset i Personalesamtaler vil du lære at:
  • Være velforberedt på faldgruberne og udfordringerne, der kan være ved alt fra ansættelsesinterviews til fratrædelsessamtaler
  • Tackle ’’den vanskelige samtale’’ på en positiv måde
  • Holde konstruktive udviklingssamtaler, hvor begge parter er aktive
  • Styre samtalen i en retning, som får medarbejderen til at handle mere selv-ansvarligt

  xSom deltager på kurset Projektledelse vil du:
  • Styrke dine lederevner - herunder ledelse af medarbejdere, som ikke refererer direkte til dig
  • Være bedre i stand til at motivere de enkelte projektdeltagere
  • Se projektdeltagernes forskellighed som en styrke og derved få optimalt udbytte i driften og gennemførelsen af dine projekter
  • Blive bevidst om at skabe et kreativt og effektivt arbejdsmiljø i din projektgruppe
  • Få nyt perspektiv på de vigtigste elementer i at lede et projekt, herunder interessentstyring, informationshåndtering og målstyring

  xSom deltager på kurset Projektstyring vil du blive i stand til at:
  • Arbejde systematisk og metodisk med dine projekter
  • Skabe det fornødne overblik, individuelt såvel som kollektivt
  • Sætte klare målsætninger og styre dine projekter til succes
  • Komme effektivt i mål via målrettet og struktureret styring af projektforløbets faser
  • Blive bedre til at samarbejde og få stor positiv indflydelse på de projekter, du deltager i

  xSom deltager på kurset Business Storytelling vil du:
  • Blive trænet i at bruge Storytelling i alle situationer, hvor det kan være en fordel
  • Lære at bruge historier til at formilde dine budskaber
  • Lære at kunne engagere og påvirke dine tilhørere på en helt ny måde
  • Sikre at du vil skille dig ud og blive husket
  • Få forståelse for de mange fordele, der knytter sig til Storytelling
  • Blive skarpere til at lytte til andre og give dem konstruktiv feedback  xSom deltager på kurset i Præsentationsteknik vil du:
  • Få praktiske værktøjer og metoder, som hjælper dig til at fremstå selvsikker og professionel
  • Styrke din personlige gennemslagskraft foran forsamlinger
  • Blive i stand til at forberede, strukturere og fremlægge præsentationsforløb, som fanger tilhørernes opmærksomhed

  xSom deltager på kurset NLP 1 vil du:
  • Styrke dine kommunikative kompetencer og få større succes med at få dine budskaber igennem og nå dine målsætninger
  • Blive bedre til at skabe kontakt og motivere andre til handling
  • Gennemføre coachende samtaler
  • Få forståelse for, hvordan du arbejder med din underbevidsthed
  • Blive bedre til at tackle modgang og få det bedste ud af vanskelige situationer

  xSom deltager på kurset NLP 2 vil du lære at:
  • Styre dine samtaler i den ønskede retning
  • Nuancere og styrke dine budskaber, bl.a. via brugen af metaforer og story telling
  • Aflevere dit budskab enkelt og forståeligt
  • Tilpasse din kommunikation efter den enkelte modtager
  • Skifte abstraktionsniveau og påvirke modtagerens underbevidsthed
  • Gennemføre svære samtaler på en konstruktiv måde, så begge parters behov og interesser tilgodeses

  xSom deltager på kurset Personlig Power vil du lære at:
  • Opnå større selvindsigt og selverkendelse, så du kan udnytte dit fulde potentiale
  • Blive mere proaktiv, få større indflydelse på dit liv og nå dine målsætninger
  • Blive mere positiv, få større power og flere handlemuligheder
  • Nedbryde negative tanker og åbne op for nye og kreative tankemønstre
  • Øge din livsenergi og finde nye motiverende mål - og vide, hvordan du skal nå dem

  xSom deltager på kurset Personlig Power 2 vil du:
  • Opnå større tilfredshed, arbejdsglæde, engagement og motivation i din hverdag
  • Videreudvikle din selvindsigt, selverkendelse og evne til at få det maksimale ud af dit potentiale
  • Lære at nedbryde dine mentale forhindringer, erstatte begrænsninger med muligheder og skabe klarere målsætninger for dit liv
  • Lære at bruge anerkendelse som konstruktivt og motivationsfremmende middel - både for dig selv og dem omkring dig
  • Få øget indsigt i sindets opbygning, og hvordan du mentalt stimulerer din personlige udvikling

  xSom deltager på Coachakademi vil du:
  • Få indgående kendskab til historien og teorien bag coaching
  • Lære at skelne mellem coaching, rådgivning, psykoterapi og øvrige former for samtaleformer
  • Fremstå som en mere troværdig, tillidsskabende og motiverende coach
  • Få værktøjerne til at udvikle og udnytte dine kollegaers og medarbejderes potentiale
  • Lære at identificere den enkeltes motivationsfaktorer, hæmmende og støttende overbevisninger og forstå, hvordan du tilpasser din coachingstil herefter
  • Få større menneskelig indsigt og lære hvordan du træner, udvikler og sparrer med den enkelte medarbejder, uanset deres erhvervsniveau og adfærdsprofil
  • Opnå større selvindsigt og skabe målrettet plan for din egen udvikling

  xDu vil lære hvad der kræves for at skabe en High Performance, blive i stand til at arbejde målrettet med feedback- og performancekultur og skabe sammenhæng imellem den overordnede forretningsstrategi og jeres daglige præstationer. Du vil vende tilbage til dit arbejde med en knivskarp udviklingsplan for både dig selv og din organisation, og være i stand til at gå direkte i gang med planen for implementeringen heraf.
  xUddannelsen ’Dreams & Details – En revolutionerende tilgang til strategisk tænkning’ vil gøre dig i stand til at:

  • Bevare din eksisterende medgang samtidig med at du finder nye perspektiver på din rolle, team og organisation.

  • Arbejde med Dreams & Details i dagligdagen.

  • Bruge Dreams & Details-modellen til at udnytte det latente potentiale ved hjælp af øget drivkraft og engagement.

  • Skabe kvalitet i dine strategiske input til resten af ledelsen omkring den fremtidige udvikling af organisationen.


  Salgsledelse

  xSom deltager på kurset Field Sales Management vil du:
  • Få et klart billede af, hvad der vil skabe succes i dit job som salgsleder
  • Blive udfordret på din rolle i dag, så du kan skabe fundamentet for din fremtid
  • Forstå, hvordan du kan udvikle og bruge din autoritet rigtigt over for dine sælgere
  • Kunne løfte dine sælgeres resultater gennem målstyring og udvikling
  • Få optimeret din værktøjskasse inden for kommunikation, motivation og delegering
  • Få det overskud, der skal til for, at sikre en god og sund balance i dit arbejdsliv

  xSom deltager på kurset Profitable Sales Management vil du:
  • Få et klart billede af potentialet i din salgsstyrke
  • Kunne differentiere din ledelsesstil i forhold til dine sælgere
  • Se din organisation i et nyt lys og få et overblik over udviklingsopgaverne
  • Forstå sammenhængen mellem produkt, salg og marked
  • Kunne løfte dig og din organisations resultater, både internt og eksternt
  • Få den inspiration og de fornødne værktøjer, der skal til for at sikre fremtidens succes.

  xSom deltager på kurset People Management - ledelsespsykologi vil du:
  • Lære at bruge adfærdspsykologien til at udvikle din menneskelige indsigt og forståelse
  • Lære at afkode og håndtere dine egne og dine medarbejdernes reaktionsmønstre og behov
  • Lære, hvordan du effektivt kommunikerer, motiverer og delegerer over for dine medarbejdere med udgangspunkt i deres forskellige persontyper og adfærd
  • Blive klogere på din personlige ledelsesstil og hvilke styrker og begrænsninger der ligger i denne
  xSom deltager på Salgscoachuddannelsen vil du:
  • Få værktøjerne til at udvikle og udnytte dine egne og dine sælgeres potentiale
  • Lære at identificere den enkelte sælgers motivationsfaktorer, hæmmende og støttende overbevisninger og forstå, hvordan du tilpasser din salgscoaching herefter
  • Få større menneskelig indsigt og lære, hvordan du træner, udvikler og sparrer med den enkelte sælger, uanset deres erfaringsniveau og adfærdsprofil
  • Opnå større selvindsigt og skabe en målrettet plan for din egen og sælgernes udvikling

  xSom deltager på kurset Lederen som Coach vil du:
  • Få de nødvendige værktøjer til at coache dine medarbejdere, så de udnytter deres kompetencer optimalt
  • Lære at sætte realistiske og positive mål for dig selv og andre - og nå dem
  • Styrke dine kommunikationsevner og blive bedre til at motivere dit team

  xSom deltager på kurset Key Account Development vil du blive i stand til at:
  • Varetage dine største kunder optimalt gennem en metodisk og systematisk tilgang
  • Udarbejde kundeanalyser og kundeplaner
  • Identificere og udvikle samarbejdet med nøglepersoner hos dine Key Accounts
  • Videreudvikle dine individuelle evner inden for salg til dine Key Accounts
  • Komme effektivt i mål, opnå de ønskede resultater og samtidig skabe et fundament af tilfredse kunder med gode personlige relationer

  xSom deltager på kurset i Præsentationsteknik vil du:
  • Få praktiske værktøjer og metoder, som hjælper dig til at fremstå selvsikker og professionel
  • Styrke din personlige gennemslagskraft foran forsamlinger
  • Blive i stand til at forberede, strukturere og fremlægge præsentationsforløb, som fanger tilhørernes opmærksomhed

  xSom deltager på kurset Forhandlingsteknik vil du opnå:
  • Indgående kendskab til spillereglerne for god forhandlingsteknik
  • En effektiv strategisk tilgang til forberedelsen og udførelsen af forhandlingen
  • Indsigt i dine egne styrker og udviklingsområder som forhandler
  • Evnen til at forstå din modpart og opnå de bedst mulige betingelser på en professionel og etisk måde
  • En stor motivation, selvsikkerhed og overskud i forhandlingssituationen
  • Evnen til at skabe en win/win-situation i enhver relationsforhandling og partnerskabsaftale

  xSom deltager på Personlig Effektivitet vil du:
  • Arbejde med din egen Personlige Effektivitets Profil
  • Lære at anvende de grundlæggende værktøjer og metoder til at få optimal udnyttelse af din tid
  • Blive i stand til at frigøre mange timer til andre gøremål
  • Blive opfattet som en god og effektiv samarbejdspartner, kollega og arbejdskraft
  • Ved tilkøb, kan du blive certificeret i brugen at Den Personlige Effektivitets Profil


  xSom deltager på kurset Business Storytelling vil du:
  • Blive trænet i at bruge Storytelling i alle situationer, hvor det kan være en fordel
  • Lære at bruge historier til at formilde dine budskaber
  • Lære at kunne engagere og påvirke dine tilhørere på en helt ny måde
  • Sikre at du vil skille dig ud og blive husket
  • Få forståelse for de mange fordele, der knytter sig til Storytelling
  • Blive skarpere til at lytte til andre og give dem konstruktiv feedback  xSom deltager på Personlig Effektivitet – Certificering vil du:
  • Blive certificeret i at bruge Den Personlige Effektivitets Profil
  • Lære at identificere både de gode og de dårlige arbejdsvaner hos de enkelte medarbejdere og i dit team som helhed
  • Arbejde med at udvikle konkrete handlingsplaner og implementere holdbare ændringer, som giver større overskud, overblik og trivsel i hverdagen


  xDu vil lære hvad der kræves for at skabe en High Performance, blive i stand til at arbejde målrettet med feedback- og performancekultur og skabe sammenhæng imellem den overordnede forretningsstrategi og jeres daglige præstationer. Du vil vende tilbage til dit arbejde med en knivskarp udviklingsplan for både dig selv og din organisation, og være i stand til at gå direkte i gang med planen for implementeringen heraf.

  Produktledelse

  xSom deltager på Product Management 1 vil du opnå viden om:
  • Hvordan du definerer din rolle som product manager
  • Hvordan du skaber bedre betingelser for at udfylde de arbejdsopgaver, som er vigtigst for at opnå gode resultater
  • Hvordan du får styrket dine evner til at skabe en klar og tydelig produktstrategi
  • Hvordan du bliver bedre til at udvikle virksomhedens indtjeningsmuligheder
  • Hvilke effektive værktøjer, der findes til at styre introduktionen og udviklingen af nye produkter  xSom deltager på Product Management 2 vil du:
  • Få brugbare redskaber til, hvordan du sammensætter det perfekte marketing matrix
  • Opnå øget indsigt i produktchef-rollen og hvordan du prioriterer rigtigt
  • Lære at udvikle dit samarbejde med dine salgskanaler og få konkrete værktøjer til, hvordan du bruger salgskanalerne rigtigt.
  • Blive i stand til at udarbejde en konkret køreplan for din funktion og dit produktområde
  • Få en dybere forståelse for din funktionsudøvelse og dit udviklingspotentiale – og derved opnå øget motivation.

  xSom deltager på Personlig Effektivitet vil du:
  • Arbejde med din egen Personlige Effektivitets Profil
  • Lære at anvende de grundlæggende værktøjer og metoder til at få optimal udnyttelse af din tid
  • Blive i stand til at frigøre mange timer til andre gøremål
  • Blive opfattet som en god og effektiv samarbejdspartner, kollega og arbejdskraft
  • Ved tilkøb, kan du blive certificeret i brugen at Den Personlige Effektivitets Profil


  xSom deltager på Personlig Effektivitet – Certificering vil du:
  • Blive certificeret i at bruge Den Personlige Effektivitets Profil
  • Lære at identificere både de gode og de dårlige arbejdsvaner hos de enkelte medarbejdere og i dit team som helhed
  • Arbejde med at udvikle konkrete handlingsplaner og implementere holdbare ændringer, som giver større overskud, overblik og trivsel i hverdagen


  xSom deltager på kurset Key Account Development vil du blive i stand til at:
  • Varetage dine største kunder optimalt gennem en metodisk og systematisk tilgang
  • Udarbejde kundeanalyser og kundeplaner
  • Identificere og udvikle samarbejdet med nøglepersoner hos dine Key Accounts
  • Videreudvikle dine individuelle evner inden for salg til dine Key Accounts
  • Komme effektivt i mål, opnå de ønskede resultater og samtidig skabe et fundament af tilfredse kunder med gode personlige relationer

  xSom deltager på kurset Business Storytelling vil du:
  • Blive trænet i at bruge Storytelling i alle situationer, hvor det kan være en fordel
  • Lære at bruge historier til at formilde dine budskaber
  • Lære at kunne engagere og påvirke dine tilhørere på en helt ny måde
  • Sikre at du vil skille dig ud og blive husket
  • Få forståelse for de mange fordele, der knytter sig til Storytelling
  • Blive skarpere til at lytte til andre og give dem konstruktiv feedback  xSom deltager på kurset Dramatisk kommunikation vil du:
  • Få udviklet din egen performance og din måde at kommunikere med omverdenen på
  • Forbedre din stemmeføring og dit kropssprog
  • Opnå større selvsikkerhed og blive mere tydelig i din kommunikation
  • Lære at tilpasse din rolle og udtryksform efter dit publikum
  • Blive bedre til at tænke kreativt og improvisere under pres og blive bevidst om din egen måde at agere på

  xSom deltager på kurset i Præsentationsteknik vil du:
  • Få praktiske værktøjer og metoder, som hjælper dig til at fremstå selvsikker og professionel
  • Styrke din personlige gennemslagskraft foran forsamlinger
  • Blive i stand til at forberede, strukturere og fremlægge præsentationsforløb, som fanger tilhørernes opmærksomhed

  xSom deltager på kurset Forhandlingsteknik vil du opnå:
  • Indgående kendskab til spillereglerne for god forhandlingsteknik
  • En effektiv strategisk tilgang til forberedelsen og udførelsen af forhandlingen
  • Indsigt i dine egne styrker og udviklingsområder som forhandler
  • Evnen til at forstå din modpart og opnå de bedst mulige betingelser på en professionel og etisk måde
  • En stor motivation, selvsikkerhed og overskud i forhandlingssituationen
  • Evnen til at skabe en win/win-situation i enhver relationsforhandling og partnerskabsaftale

  xSom deltager på Channel Partner Excellence vil du:
  • Få en mere strategisk og målrettet tilgang til udvælgelsen af salgskanaler
  • Lære, hvordan du strukturerer og styrer dine salgs- og distributionskanaler, så du skaber større værdi for din virksomhed
  • Være i stand til at skabe partnerskab med dine distributører, forstå deres forretninger og skabe resultater gennem deres organisation

  xSom deltager på kurset Successful Networking vil du lære at:
  • Udvikle din evne til at netværke og øge dine muligheder for forretningsmæssig succes
  • Benytte dine kontakter på en troværdig og bæredygtig måde
  • Udvide dit netværk med nye værdiskabende relationer
  • Se nye muligheder i dine kontaktpersoner og blive i stand til at få det bedste ud af dine relationer

  xSom deltager på kurset Messesalg vil du:
  • Lære at arbejde målrettet, systematisk og seriøst med din messedeltagelse før, under og efter messen
  • Tiltrække flere kunder og optimere dine messeresultater
  • Effektivisere din måde at håndtere kunden på - også uden for standen

  Personlig udvikling

  xSom deltager på kurset NLP 1 vil du:
  • Styrke dine kommunikative kompetencer og få større succes med at få dine budskaber igennem og nå dine målsætninger
  • Blive bedre til at skabe kontakt og motivere andre til handling
  • Gennemføre coachende samtaler
  • Få forståelse for, hvordan du arbejder med din underbevidsthed
  • Blive bedre til at tackle modgang og få det bedste ud af vanskelige situationer

  xSom deltager på kurset NLP 2 vil du lære at:
  • Styre dine samtaler i den ønskede retning
  • Nuancere og styrke dine budskaber, bl.a. via brugen af metaforer og story telling
  • Aflevere dit budskab enkelt og forståeligt
  • Tilpasse din kommunikation efter den enkelte modtager
  • Skifte abstraktionsniveau og påvirke modtagerens underbevidsthed
  • Gennemføre svære samtaler på en konstruktiv måde, så begge parters behov og interesser tilgodeses

  xSom deltager på kurset Personlig Power vil du lære at:
  • Opnå større selvindsigt og selverkendelse, så du kan udnytte dit fulde potentiale
  • Blive mere proaktiv, få større indflydelse på dit liv og nå dine målsætninger
  • Blive mere positiv, få større power og flere handlemuligheder
  • Nedbryde negative tanker og åbne op for nye og kreative tankemønstre
  • Øge din livsenergi og finde nye motiverende mål - og vide, hvordan du skal nå dem

  xSom deltager på kurset Personlig Power 2 vil du:
  • Opnå større tilfredshed, arbejdsglæde, engagement og motivation i din hverdag
  • Videreudvikle din selvindsigt, selverkendelse og evne til at få det maksimale ud af dit potentiale
  • Lære at nedbryde dine mentale forhindringer, erstatte begrænsninger med muligheder og skabe klarere målsætninger for dit liv
  • Lære at bruge anerkendelse som konstruktivt og motivationsfremmende middel - både for dig selv og dem omkring dig
  • Få øget indsigt i sindets opbygning, og hvordan du mentalt stimulerer din personlige udvikling

  xSom deltager på kurset Stresshåndtering vil du:
  • Blive bedre til at håndtere stress
  • Blive trænet i nye vaner, der forebygger stress, så du øger din livskvalitet
  • Lære at kortlægge dine stressfaktorer og undgå, at stressen styrer dig.
  • Bruge travle perioder positivt og øge din arbejdsglæde

  xDu vil som deltager på kurset i Mindfulness:
  • Opnå større nærvær og indsigt gennem meditation, hvilket giver dig en bedre kontrol og balance i dagligdagen
  • Lære at erstatte rastløse tanker med klare tanker og forbedre din koncentrationsevne
  • Blive langt mere bevidst om dig selv, dine værdier og dine handlinger
  • Forbedre din evne til at identificere og løse problemer og træffe de rette beslutninger, der kan gøre dit arbejde mere tilfredsstillende
  • Blive bedre til at håndtere og minimere de bagvedliggende årsager til din egen stress og herigennem opnå fysisk og mental veltilpashed

  xSom deltager på Konflikthåndtering & Problemløsning vil du:
  • Få den nødvendige viden og de rette værktøjer til at forebygge, løse og håndtere de forskellige typer af konflikter der kan opstå på arbejdspladsen
  • Lære hvordan du kan hindre konflikter inden de udvikler sig
  • Få forståelse for de positive og konstruktive løsninger der findes, på de konflikter, der ikke er til at undgå


  xSom deltager på kurset Business Storytelling vil du:
  • Blive trænet i at bruge Storytelling i alle situationer, hvor det kan være en fordel
  • Lære at bruge historier til at formilde dine budskaber
  • Lære at kunne engagere og påvirke dine tilhørere på en helt ny måde
  • Sikre at du vil skille dig ud og blive husket
  • Få forståelse for de mange fordele, der knytter sig til Storytelling
  • Blive skarpere til at lytte til andre og give dem konstruktiv feedback  xSom deltager på Personlig Effektivitet vil du:
  • Arbejde med din egen Personlige Effektivitets Profil
  • Lære at anvende de grundlæggende værktøjer og metoder til at få optimal udnyttelse af din tid
  • Blive i stand til at frigøre mange timer til andre gøremål
  • Blive opfattet som en god og effektiv samarbejdspartner, kollega og arbejdskraft
  • Ved tilkøb, kan du blive certificeret i brugen at Den Personlige Effektivitets Profil


  xSom deltager på Personlig Effektivitet – Certificering vil du:
  • Blive certificeret i at bruge Den Personlige Effektivitets Profil
  • Lære at identificere både de gode og de dårlige arbejdsvaner hos de enkelte medarbejdere og i dit team som helhed
  • Arbejde med at udvikle konkrete handlingsplaner og implementere holdbare ændringer, som giver større overskud, overblik og trivsel i hverdagen


  xSom deltager på kurset i Præsentationsteknik vil du:
  • Få praktiske værktøjer og metoder, som hjælper dig til at fremstå selvsikker og professionel
  • Styrke din personlige gennemslagskraft foran forsamlinger
  • Blive i stand til at forberede, strukturere og fremlægge præsentationsforløb, som fanger tilhørernes opmærksomhed

  xNår du tager koordinatoruddannelsen, får du:
  • De rette værktøjer til at strukturere og koordinere arbejdsopgaver og tid mere effektivt
  • Kommunikationsværktøjer, der gør din kommunikation overbevisende overfor både ledelsen og øvrige medarbejdere
  • Forbedret overblik og tid til det uventede
  • Viden og kompetencer til at blive en effektiv leder af møder, både virtuelt og fysisk
  • Evnen til at skabe sunde relationer samt spotte og minimere konflikter

  xSom deltager på Personlig Power 3 vil du:

 • Arbejde endnu dybere med de introducerede koncepter
 • Få udvidet din horisont indenfor arbejdet med dit sind og din personlige power
 • Blive bedre til at forankre positive overbevisninger og styrke din mentale sundhed
 • Udvide din forståelse for dine egne og andres reaktionsmønstre

 • xSom deltager på kurset DISC Master Practitioner vil du få::
  • En grundig, teoretisk baggrund for DISC, som klæder dig på til at benytte DISC som et alsidigt værktøj i dagligdagen.

  • En uddybende forståelse af din egen, private DISC profil og derigennem indsigt i, hvordan din adfærd opfattes af og påvirker dine omgivelser

  • En række praktiske værktøjer, der sikrer, at du får det optimale udbytte af din nyerhvervede viden omkring DISC

  • Praktisk erfaring med at analysere og fortolke andres DISC profiler både på individuelt plan samt i grupper

  • Bredere forståelse for den menneskelige motivation – hvad motiverer dine medarbejdere eller kolleger, og hvorfor agerer de, som de gør? Herunder en dybere forståelse for den mere komplicerede gruppedynamik, samt evnen til at give meningsfyldt feedback.


  xEnneagrammet er et værdifuldt og veldokumenteret redskab ved:

  • Rekruttering
  • Teambuilding
  • Medarbejdersamtaler
  • Generel ledelse
  • Forbedring af kommunikation
  • Forståelse af egen og andres adfærd


  Deltagere modtager ENNEAGRAMHÅNDBOGEN
  xSom deltager på kurset Successful Networking vil du lære at:
  • Udvikle din evne til at netværke og øge dine muligheder for forretningsmæssig succes
  • Benytte dine kontakter på en troværdig og bæredygtig måde
  • Udvide dit netværk med nye værdiskabende relationer
  • Se nye muligheder i dine kontaktpersoner og blive i stand til at få det bedste ud af dine relationer

  xSom deltager på kurset Skriv godt dansk vil du:

  • Blive bedre til at skrive e-mails, breve og arbejdsrelevante tekster
  • Lære at skrive godt og aktivt
  • Lære at skrive fagligt og professionelt
  • Bruge forskellige sprogteknikker, der optimerer dit sprog
  • Lave punktopstillinger, der overholder retskrivningen
  • Lære at skrive overskueligt og struktureret
  • Lære at bruge skriftsprogets virkemidler, så dine tekster bliver læsevenlige og professionelle
  • Arbejde med at layoute dine tekster, så læseren nemt kan skimme og orientere sig i indholdet

  xSom deltager på kurset i Skriv korrekt dansk vil du:
  • Lære de danske retskrivningsregler efter Retskrivningsordbogen
  • Lære at sætte kommaerne helt korrekt
  • Få sproglige værktøjer og gode huskeregler, så du bliver i stand til at rette dig selv efter kurset
  • Få en større sproglig bevidsthed, så du lettere kan analysere dig frem til den sprogligt korrekte løsning

  xSom deltager på kurset Undervisningsteknik lærer du at:
  • Fremstå som en professionel og tillidsskabende underviser
  • Tilpasse og tilrettelægge dine undervisningsforløb efter behov
  • Formidle dit undervisningsstof, så du styrker deltagernes færdigheder og forståelse
  • Bruge den pædagogiske teori og begreberne didaktik og metodik i din undervisning

  xSom deltager på Enneagrammet - Master Practitioner vil du:
  • Blive certificeret Master Practitioner af Enneagrammet og opnå retten til at bruge værdimåleren i din hverdag
  • Kunne finde frem til svage og stærke sider og hvad der ligger bag dette
  • Få effektive værktøjer til at arbejde målrettet med sammensætningen og udviklingen af teams
  • Lære at føre konstruktive medarbejdersamtaler

  Konflikthåndtering & kommunikation

  xSom deltager på Konflikthåndtering & Problemløsning vil du:
  • Få den nødvendige viden og de rette værktøjer til at forebygge, løse og håndtere de forskellige typer af konflikter der kan opstå på arbejdspladsen
  • Lære hvordan du kan hindre konflikter inden de udvikler sig
  • Få forståelse for de positive og konstruktive løsninger der findes, på de konflikter, der ikke er til at undgå


  xSom deltager på kurset i Personalesamtaler vil du lære at:
  • Være velforberedt på faldgruberne og udfordringerne, der kan være ved alt fra ansættelsesinterviews til fratrædelsessamtaler
  • Tackle ’’den vanskelige samtale’’ på en positiv måde
  • Holde konstruktive udviklingssamtaler, hvor begge parter er aktive
  • Styre samtalen i en retning, som får medarbejderen til at handle mere selv-ansvarligt

  xSom deltager på kurset Stresshåndtering vil du:
  • Blive bedre til at håndtere stress
  • Blive trænet i nye vaner, der forebygger stress, så du øger din livskvalitet
  • Lære at kortlægge dine stressfaktorer og undgå, at stressen styrer dig.
  • Bruge travle perioder positivt og øge din arbejdsglæde

  xSom deltager på kurset NLP 1 vil du:
  • Styrke dine kommunikative kompetencer og få større succes med at få dine budskaber igennem og nå dine målsætninger
  • Blive bedre til at skabe kontakt og motivere andre til handling
  • Gennemføre coachende samtaler
  • Få forståelse for, hvordan du arbejder med din underbevidsthed
  • Blive bedre til at tackle modgang og få det bedste ud af vanskelige situationer

  xSom deltager på kurset NLP 2 vil du lære at:
  • Styre dine samtaler i den ønskede retning
  • Nuancere og styrke dine budskaber, bl.a. via brugen af metaforer og story telling
  • Aflevere dit budskab enkelt og forståeligt
  • Tilpasse din kommunikation efter den enkelte modtager
  • Skifte abstraktionsniveau og påvirke modtagerens underbevidsthed
  • Gennemføre svære samtaler på en konstruktiv måde, så begge parters behov og interesser tilgodeses

  Formidling & kommunikation

  xSom deltager på kurset i Præsentationsteknik vil du:
  • Få praktiske værktøjer og metoder, som hjælper dig til at fremstå selvsikker og professionel
  • Styrke din personlige gennemslagskraft foran forsamlinger
  • Blive i stand til at forberede, strukturere og fremlægge præsentationsforløb, som fanger tilhørernes opmærksomhed

  xSom deltager på kurset NLP 1 vil du:
  • Styrke dine kommunikative kompetencer og få større succes med at få dine budskaber igennem og nå dine målsætninger
  • Blive bedre til at skabe kontakt og motivere andre til handling
  • Gennemføre coachende samtaler
  • Få forståelse for, hvordan du arbejder med din underbevidsthed
  • Blive bedre til at tackle modgang og få det bedste ud af vanskelige situationer

  xSom deltager på kurset NLP 2 vil du lære at:
  • Styre dine samtaler i den ønskede retning
  • Nuancere og styrke dine budskaber, bl.a. via brugen af metaforer og story telling
  • Aflevere dit budskab enkelt og forståeligt
  • Tilpasse din kommunikation efter den enkelte modtager
  • Skifte abstraktionsniveau og påvirke modtagerens underbevidsthed
  • Gennemføre svære samtaler på en konstruktiv måde, så begge parters behov og interesser tilgodeses

  xSom deltager på kurset Dramatisk kommunikation vil du:
  • Få udviklet din egen performance og din måde at kommunikere med omverdenen på
  • Forbedre din stemmeføring og dit kropssprog
  • Opnå større selvsikkerhed og blive mere tydelig i din kommunikation
  • Lære at tilpasse din rolle og udtryksform efter dit publikum
  • Blive bedre til at tænke kreativt og improvisere under pres og blive bevidst om din egen måde at agere på

  xSom deltager på kurset Personlig Power vil du lære at:
  • Opnå større selvindsigt og selverkendelse, så du kan udnytte dit fulde potentiale
  • Blive mere proaktiv, få større indflydelse på dit liv og nå dine målsætninger
  • Blive mere positiv, få større power og flere handlemuligheder
  • Nedbryde negative tanker og åbne op for nye og kreative tankemønstre
  • Øge din livsenergi og finde nye motiverende mål - og vide, hvordan du skal nå dem

  xSom deltager på kurset Personlig Power 2 vil du:
  • Opnå større tilfredshed, arbejdsglæde, engagement og motivation i din hverdag
  • Videreudvikle din selvindsigt, selverkendelse og evne til at få det maksimale ud af dit potentiale
  • Lære at nedbryde dine mentale forhindringer, erstatte begrænsninger med muligheder og skabe klarere målsætninger for dit liv
  • Lære at bruge anerkendelse som konstruktivt og motivationsfremmende middel - både for dig selv og dem omkring dig
  • Få øget indsigt i sindets opbygning, og hvordan du mentalt stimulerer din personlige udvikling

  xSom deltager på Personlig Power 3 vil du:

 • Arbejde endnu dybere med de introducerede koncepter
 • Få udvidet din horisont indenfor arbejdet med dit sind og din personlige power
 • Blive bedre til at forankre positive overbevisninger og styrke din mentale sundhed
 • Udvide din forståelse for dine egne og andres reaktionsmønstre

 • xSom deltager på Konflikthåndtering & Problemløsning vil du:
  • Få den nødvendige viden og de rette værktøjer til at forebygge, løse og håndtere de forskellige typer af konflikter der kan opstå på arbejdspladsen
  • Lære hvordan du kan hindre konflikter inden de udvikler sig
  • Få forståelse for de positive og konstruktive løsninger der findes, på de konflikter, der ikke er til at undgå


  xSom deltager på kurset Business Storytelling vil du:
  • Blive trænet i at bruge Storytelling i alle situationer, hvor det kan være en fordel
  • Lære at bruge historier til at formilde dine budskaber
  • Lære at kunne engagere og påvirke dine tilhørere på en helt ny måde
  • Sikre at du vil skille dig ud og blive husket
  • Få forståelse for de mange fordele, der knytter sig til Storytelling
  • Blive skarpere til at lytte til andre og give dem konstruktiv feedback  xSom deltager på kurset Successful Networking vil du lære at:
  • Udvikle din evne til at netværke og øge dine muligheder for forretningsmæssig succes
  • Benytte dine kontakter på en troværdig og bæredygtig måde
  • Udvide dit netværk med nye værdiskabende relationer
  • Se nye muligheder i dine kontaktpersoner og blive i stand til at få det bedste ud af dine relationer

  xSom deltager på kurset Skriv godt dansk vil du:

  • Blive bedre til at skrive e-mails, breve og arbejdsrelevante tekster
  • Lære at skrive godt og aktivt
  • Lære at skrive fagligt og professionelt
  • Bruge forskellige sprogteknikker, der optimerer dit sprog
  • Lave punktopstillinger, der overholder retskrivningen
  • Lære at skrive overskueligt og struktureret
  • Lære at bruge skriftsprogets virkemidler, så dine tekster bliver læsevenlige og professionelle
  • Arbejde med at layoute dine tekster, så læseren nemt kan skimme og orientere sig i indholdet

  xSom deltager på kurset i Skriv korrekt dansk vil du:
  • Lære de danske retskrivningsregler efter Retskrivningsordbogen
  • Lære at sætte kommaerne helt korrekt
  • Få sproglige værktøjer og gode huskeregler, så du bliver i stand til at rette dig selv efter kurset
  • Få en større sproglig bevidsthed, så du lettere kan analysere dig frem til den sprogligt korrekte løsning

  xSom deltager på kurset Undervisningsteknik lærer du at:
  • Fremstå som en professionel og tillidsskabende underviser
  • Tilpasse og tilrettelægge dine undervisningsforløb efter behov
  • Formidle dit undervisningsstof, så du styrker deltagernes færdigheder og forståelse
  • Bruge den pædagogiske teori og begreberne didaktik og metodik i din undervisning

  Coaching-kurser

  xSom deltager på Salgscoachuddannelsen vil du:
  • Få værktøjerne til at udvikle og udnytte dine egne og dine sælgeres potentiale
  • Lære at identificere den enkelte sælgers motivationsfaktorer, hæmmende og støttende overbevisninger og forstå, hvordan du tilpasser din salgscoaching herefter
  • Få større menneskelig indsigt og lære, hvordan du træner, udvikler og sparrer med den enkelte sælger, uanset deres erfaringsniveau og adfærdsprofil
  • Opnå større selvindsigt og skabe en målrettet plan for din egen og sælgernes udvikling

  xSom deltager på kurset Lederen som Coach vil du:
  • Få de nødvendige værktøjer til at coache dine medarbejdere, så de udnytter deres kompetencer optimalt
  • Lære at sætte realistiske og positive mål for dig selv og andre - og nå dem
  • Styrke dine kommunikationsevner og blive bedre til at motivere dit team

  xSom deltager på Coachakademi vil du:
  • Få indgående kendskab til historien og teorien bag coaching
  • Lære at skelne mellem coaching, rådgivning, psykoterapi og øvrige former for samtaleformer
  • Fremstå som en mere troværdig, tillidsskabende og motiverende coach
  • Få værktøjerne til at udvikle og udnytte dine kollegaers og medarbejderes potentiale
  • Lære at identificere den enkeltes motivationsfaktorer, hæmmende og støttende overbevisninger og forstå, hvordan du tilpasser din coachingstil herefter
  • Få større menneskelig indsigt og lære hvordan du træner, udvikler og sparrer med den enkelte medarbejder, uanset deres erhvervsniveau og adfærdsprofil
  • Opnå større selvindsigt og skabe målrettet plan for din egen udvikling

  xSom deltager på kurset NLP 1 vil du:
  • Styrke dine kommunikative kompetencer og få større succes med at få dine budskaber igennem og nå dine målsætninger
  • Blive bedre til at skabe kontakt og motivere andre til handling
  • Gennemføre coachende samtaler
  • Få forståelse for, hvordan du arbejder med din underbevidsthed
  • Blive bedre til at tackle modgang og få det bedste ud af vanskelige situationer

  xSom deltager på kurset NLP 2 vil du lære at:
  • Styre dine samtaler i den ønskede retning
  • Nuancere og styrke dine budskaber, bl.a. via brugen af metaforer og story telling
  • Aflevere dit budskab enkelt og forståeligt
  • Tilpasse din kommunikation efter den enkelte modtager
  • Skifte abstraktionsniveau og påvirke modtagerens underbevidsthed
  • Gennemføre svære samtaler på en konstruktiv måde, så begge parters behov og interesser tilgodeses

  xEnneagrammet er et værdifuldt og veldokumenteret redskab ved:

  • Rekruttering
  • Teambuilding
  • Medarbejdersamtaler
  • Generel ledelse
  • Forbedring af kommunikation
  • Forståelse af egen og andres adfærd


  Deltagere modtager ENNEAGRAMHÅNDBOGEN
  xSom deltager på Enneagrammet - Master Practitioner vil du:
  • Blive certificeret Master Practitioner af Enneagrammet og opnå retten til at bruge værdimåleren i din hverdag
  • Kunne finde frem til svage og stærke sider og hvad der ligger bag dette
  • Få effektive værktøjer til at arbejde målrettet med sammensætningen og udviklingen af teams
  • Lære at føre konstruktive medarbejdersamtaler

  Personligt overskud

  xSom deltager på kurset NLP 1 vil du:
  • Styrke dine kommunikative kompetencer og få større succes med at få dine budskaber igennem og nå dine målsætninger
  • Blive bedre til at skabe kontakt og motivere andre til handling
  • Gennemføre coachende samtaler
  • Få forståelse for, hvordan du arbejder med din underbevidsthed
  • Blive bedre til at tackle modgang og få det bedste ud af vanskelige situationer

  xSom deltager på kurset NLP 2 vil du lære at:
  • Styre dine samtaler i den ønskede retning
  • Nuancere og styrke dine budskaber, bl.a. via brugen af metaforer og story telling
  • Aflevere dit budskab enkelt og forståeligt
  • Tilpasse din kommunikation efter den enkelte modtager
  • Skifte abstraktionsniveau og påvirke modtagerens underbevidsthed
  • Gennemføre svære samtaler på en konstruktiv måde, så begge parters behov og interesser tilgodeses

  xSom deltager på kurset Personlig Power vil du lære at:
  • Opnå større selvindsigt og selverkendelse, så du kan udnytte dit fulde potentiale
  • Blive mere proaktiv, få større indflydelse på dit liv og nå dine målsætninger
  • Blive mere positiv, få større power og flere handlemuligheder
  • Nedbryde negative tanker og åbne op for nye og kreative tankemønstre
  • Øge din livsenergi og finde nye motiverende mål - og vide, hvordan du skal nå dem

  xSom deltager på kurset Personlig Power 2 vil du:
  • Opnå større tilfredshed, arbejdsglæde, engagement og motivation i din hverdag
  • Videreudvikle din selvindsigt, selverkendelse og evne til at få det maksimale ud af dit potentiale
  • Lære at nedbryde dine mentale forhindringer, erstatte begrænsninger med muligheder og skabe klarere målsætninger for dit liv
  • Lære at bruge anerkendelse som konstruktivt og motivationsfremmende middel - både for dig selv og dem omkring dig
  • Få øget indsigt i sindets opbygning, og hvordan du mentalt stimulerer din personlige udvikling

  xSom deltager på Personlig Effektivitet vil du:
  • Arbejde med din egen Personlige Effektivitets Profil
  • Lære at anvende de grundlæggende værktøjer og metoder til at få optimal udnyttelse af din tid
  • Blive i stand til at frigøre mange timer til andre gøremål
  • Blive opfattet som en god og effektiv samarbejdspartner, kollega og arbejdskraft
  • Ved tilkøb, kan du blive certificeret i brugen at Den Personlige Effektivitets Profil


  xSom deltager på Personlig Effektivitet – Certificering vil du:
  • Blive certificeret i at bruge Den Personlige Effektivitets Profil
  • Lære at identificere både de gode og de dårlige arbejdsvaner hos de enkelte medarbejdere og i dit team som helhed
  • Arbejde med at udvikle konkrete handlingsplaner og implementere holdbare ændringer, som giver større overskud, overblik og trivsel i hverdagen


  xSom deltager på Konflikthåndtering & Problemløsning vil du:
  • Få den nødvendige viden og de rette værktøjer til at forebygge, løse og håndtere de forskellige typer af konflikter der kan opstå på arbejdspladsen
  • Lære hvordan du kan hindre konflikter inden de udvikler sig
  • Få forståelse for de positive og konstruktive løsninger der findes, på de konflikter, der ikke er til at undgå


  xSom deltager på kurset Stresshåndtering vil du:
  • Blive bedre til at håndtere stress
  • Blive trænet i nye vaner, der forebygger stress, så du øger din livskvalitet
  • Lære at kortlægge dine stressfaktorer og undgå, at stressen styrer dig.
  • Bruge travle perioder positivt og øge din arbejdsglæde

  xDu vil som deltager på kurset i Mindfulness:
  • Opnå større nærvær og indsigt gennem meditation, hvilket giver dig en bedre kontrol og balance i dagligdagen
  • Lære at erstatte rastløse tanker med klare tanker og forbedre din koncentrationsevne
  • Blive langt mere bevidst om dig selv, dine værdier og dine handlinger
  • Forbedre din evne til at identificere og løse problemer og træffe de rette beslutninger, der kan gøre dit arbejde mere tilfredsstillende
  • Blive bedre til at håndtere og minimere de bagvedliggende årsager til din egen stress og herigennem opnå fysisk og mental veltilpashed

  xSom deltager på Personlig Power 3 vil du:

 • Arbejde endnu dybere med de introducerede koncepter
 • Få udvidet din horisont indenfor arbejdet med dit sind og din personlige power
 • Blive bedre til at forankre positive overbevisninger og styrke din mentale sundhed
 • Udvide din forståelse for dine egne og andres reaktionsmønstre

 • xNår du tager koordinatoruddannelsen, får du:
  • De rette værktøjer til at strukturere og koordinere arbejdsopgaver og tid mere effektivt
  • Kommunikationsværktøjer, der gør din kommunikation overbevisende overfor både ledelsen og øvrige medarbejdere
  • Forbedret overblik og tid til det uventede
  • Viden og kompetencer til at blive en effektiv leder af møder, både virtuelt og fysisk
  • Evnen til at skabe sunde relationer samt spotte og minimere konflikter

  Tidsoptimering

  xSom deltager på Personlig Effektivitet vil du:
  • Arbejde med din egen Personlige Effektivitets Profil
  • Lære at anvende de grundlæggende værktøjer og metoder til at få optimal udnyttelse af din tid
  • Blive i stand til at frigøre mange timer til andre gøremål
  • Blive opfattet som en god og effektiv samarbejdspartner, kollega og arbejdskraft
  • Ved tilkøb, kan du blive certificeret i brugen at Den Personlige Effektivitets Profil


  xSom deltager på Personlig Effektivitet – Certificering vil du:
  • Blive certificeret i at bruge Den Personlige Effektivitets Profil
  • Lære at identificere både de gode og de dårlige arbejdsvaner hos de enkelte medarbejdere og i dit team som helhed
  • Arbejde med at udvikle konkrete handlingsplaner og implementere holdbare ændringer, som giver større overskud, overblik og trivsel i hverdagen


  xSom deltager på kurset Stresshåndtering vil du:
  • Blive bedre til at håndtere stress
  • Blive trænet i nye vaner, der forebygger stress, så du øger din livskvalitet
  • Lære at kortlægge dine stressfaktorer og undgå, at stressen styrer dig.
  • Bruge travle perioder positivt og øge din arbejdsglæde

  xSom deltager på kurset NLP 1 vil du:
  • Styrke dine kommunikative kompetencer og få større succes med at få dine budskaber igennem og nå dine målsætninger
  • Blive bedre til at skabe kontakt og motivere andre til handling
  • Gennemføre coachende samtaler
  • Få forståelse for, hvordan du arbejder med din underbevidsthed
  • Blive bedre til at tackle modgang og få det bedste ud af vanskelige situationer

  xSom deltager på kurset NLP 2 vil du lære at:
  • Styre dine samtaler i den ønskede retning
  • Nuancere og styrke dine budskaber, bl.a. via brugen af metaforer og story telling
  • Aflevere dit budskab enkelt og forståeligt
  • Tilpasse din kommunikation efter den enkelte modtager
  • Skifte abstraktionsniveau og påvirke modtagerens underbevidsthed
  • Gennemføre svære samtaler på en konstruktiv måde, så begge parters behov og interesser tilgodeses

  xSom deltager på kurset Personlig Power vil du lære at:
  • Opnå større selvindsigt og selverkendelse, så du kan udnytte dit fulde potentiale
  • Blive mere proaktiv, få større indflydelse på dit liv og nå dine målsætninger
  • Blive mere positiv, få større power og flere handlemuligheder
  • Nedbryde negative tanker og åbne op for nye og kreative tankemønstre
  • Øge din livsenergi og finde nye motiverende mål - og vide, hvordan du skal nå dem

  xSom deltager på Konflikthåndtering & Problemløsning vil du:
  • Få den nødvendige viden og de rette værktøjer til at forebygge, løse og håndtere de forskellige typer af konflikter der kan opstå på arbejdspladsen
  • Lære hvordan du kan hindre konflikter inden de udvikler sig
  • Få forståelse for de positive og konstruktive løsninger der findes, på de konflikter, der ikke er til at undgå


  xSom deltager på kurset Personlig Power 2 vil du:
  • Opnå større tilfredshed, arbejdsglæde, engagement og motivation i din hverdag
  • Videreudvikle din selvindsigt, selverkendelse og evne til at få det maksimale ud af dit potentiale
  • Lære at nedbryde dine mentale forhindringer, erstatte begrænsninger med muligheder og skabe klarere målsætninger for dit liv
  • Lære at bruge anerkendelse som konstruktivt og motivationsfremmende middel - både for dig selv og dem omkring dig
  • Få øget indsigt i sindets opbygning, og hvordan du mentalt stimulerer din personlige udvikling

  xSom deltager på Personlig Power 3 vil du:

 • Arbejde endnu dybere med de introducerede koncepter
 • Få udvidet din horisont indenfor arbejdet med dit sind og din personlige power
 • Blive bedre til at forankre positive overbevisninger og styrke din mentale sundhed
 • Udvide din forståelse for dine egne og andres reaktionsmønstre

 • Administration

  xNår du tager koordinatoruddannelsen, får du:
  • De rette værktøjer til at strukturere og koordinere arbejdsopgaver og tid mere effektivt
  • Kommunikationsværktøjer, der gør din kommunikation overbevisende overfor både ledelsen og øvrige medarbejdere
  • Forbedret overblik og tid til det uventede
  • Viden og kompetencer til at blive en effektiv leder af møder, både virtuelt og fysisk
  • Evnen til at skabe sunde relationer samt spotte og minimere konflikter

  xSom deltager på kurset Stresshåndtering vil du:
  • Blive bedre til at håndtere stress
  • Blive trænet i nye vaner, der forebygger stress, så du øger din livskvalitet
  • Lære at kortlægge dine stressfaktorer og undgå, at stressen styrer dig.
  • Bruge travle perioder positivt og øge din arbejdsglæde

  xSom deltager på Personlig Effektivitet vil du:
  • Arbejde med din egen Personlige Effektivitets Profil
  • Lære at anvende de grundlæggende værktøjer og metoder til at få optimal udnyttelse af din tid
  • Blive i stand til at frigøre mange timer til andre gøremål
  • Blive opfattet som en god og effektiv samarbejdspartner, kollega og arbejdskraft
  • Ved tilkøb, kan du blive certificeret i brugen at Den Personlige Effektivitets Profil


  xSom deltager på Personlig Effektivitet – Certificering vil du:
  • Blive certificeret i at bruge Den Personlige Effektivitets Profil
  • Lære at identificere både de gode og de dårlige arbejdsvaner hos de enkelte medarbejdere og i dit team som helhed
  • Arbejde med at udvikle konkrete handlingsplaner og implementere holdbare ændringer, som giver større overskud, overblik og trivsel i hverdagen


  xSom deltager på kurset Business Storytelling vil du:
  • Blive trænet i at bruge Storytelling i alle situationer, hvor det kan være en fordel
  • Lære at bruge historier til at formilde dine budskaber
  • Lære at kunne engagere og påvirke dine tilhørere på en helt ny måde
  • Sikre at du vil skille dig ud og blive husket
  • Få forståelse for de mange fordele, der knytter sig til Storytelling
  • Blive skarpere til at lytte til andre og give dem konstruktiv feedback  xSom deltager på kurset Personlig Power vil du lære at:
  • Opnå større selvindsigt og selverkendelse, så du kan udnytte dit fulde potentiale
  • Blive mere proaktiv, få større indflydelse på dit liv og nå dine målsætninger
  • Blive mere positiv, få større power og flere handlemuligheder
  • Nedbryde negative tanker og åbne op for nye og kreative tankemønstre
  • Øge din livsenergi og finde nye motiverende mål - og vide, hvordan du skal nå dem

  xSom deltager på kurset Personlig Power 2 vil du:
  • Opnå større tilfredshed, arbejdsglæde, engagement og motivation i din hverdag
  • Videreudvikle din selvindsigt, selverkendelse og evne til at få det maksimale ud af dit potentiale
  • Lære at nedbryde dine mentale forhindringer, erstatte begrænsninger med muligheder og skabe klarere målsætninger for dit liv
  • Lære at bruge anerkendelse som konstruktivt og motivationsfremmende middel - både for dig selv og dem omkring dig
  • Få øget indsigt i sindets opbygning, og hvordan du mentalt stimulerer din personlige udvikling

  xSom deltager på Personlig Power 3 vil du:

 • Arbejde endnu dybere med de introducerede koncepter
 • Få udvidet din horisont indenfor arbejdet med dit sind og din personlige power
 • Blive bedre til at forankre positive overbevisninger og styrke din mentale sundhed
 • Udvide din forståelse for dine egne og andres reaktionsmønstre

 • xSom deltager på kurset i Assistentens /sekretærens værktøjer vil du:
  • Arbejde bevidst og målrettet med dine egne styrker og indsatsområder
  • Opnå større effektivitet og bedre overblik i dagligdagen
  • Styrke din evne til at supportere og samarbejde med chef og kolleger

  xSom deltager på kurset i Assistentens/sekretærens udvikling vil du:
  • Få større selvindsigt og forstå at udnytte dine styrker og dit potentiale
  • Blive mere effektiv og målrettet i din hverdag
  • Opnå større menneskelig indsigt og blive bedre til at kommunikere og samarbejde
  • Blive bedre til at tackle vanskelige situationer og mennesker

  xSom deltager på kurset Kundeservice pr. telefon vil du:
  • Blive i stand til at ekspedere indgående samtaler mere effektivt og servicemindet
  • Lære at profilere virksomheden positivt over for kunder og samarbejdspartnere
  • Få inspiration til, hvordan du kan sikre en høj standard i telefonbetjeningen
  • Lære at højne serviceoplevelsen, når du taler med kunderne, så de får lyst til at ringe igen

  xSom deltager på Debitorstyring bliver du i stand til:
  • At gennemføre effektive styringsprocedurer gennem struktur og kundeforståelse
  • At udføre de procedurer, der sikrer virksomhedens tilgodehavender, men samtidig sikrer en fortsat god relation til debitoren


  xSom deltager på kurset i Skriv korrekt dansk vil du:
  • Lære de danske retskrivningsregler efter Retskrivningsordbogen
  • Lære at sætte kommaerne helt korrekt
  • Få sproglige værktøjer og gode huskeregler, så du bliver i stand til at rette dig selv efter kurset
  • Få en større sproglig bevidsthed, så du lettere kan analysere dig frem til den sprogligt korrekte løsning

  xSom deltager på kurset Sales for Non-sales People vil du blive i stand til at:
  • Skabe en positiv og salgsorienteret indvirkning på virksomhedens samlede indtjening og resultat
  • Udføre det gode salg som en del af den gode serviceoplevelse, når muligheden er der
  • Medvirke effektivt i indfrielsen af virksomhedens samlede mål og kundens samlede oplevelse
  • Bidrage til skabelsen af gode personlige relationer og tilfredse kunder

  xSom deltager på kurset Skriv godt dansk vil du:

  • Blive bedre til at skrive e-mails, breve og arbejdsrelevante tekster
  • Lære at skrive godt og aktivt
  • Lære at skrive fagligt og professionelt
  • Bruge forskellige sprogteknikker, der optimerer dit sprog
  • Lave punktopstillinger, der overholder retskrivningen
  • Lære at skrive overskueligt og struktureret
  • Lære at bruge skriftsprogets virkemidler, så dine tekster bliver læsevenlige og professionelle
  • Arbejde med at layoute dine tekster, så læseren nemt kan skimme og orientere sig i indholdet

  Servicekurser

  xSom deltager på kurset Kundeservice pr. telefon vil du:
  • Blive i stand til at ekspedere indgående samtaler mere effektivt og servicemindet
  • Lære at profilere virksomheden positivt over for kunder og samarbejdspartnere
  • Få inspiration til, hvordan du kan sikre en høj standard i telefonbetjeningen
  • Lære at højne serviceoplevelsen, når du taler med kunderne, så de får lyst til at ringe igen

  xSom deltager på Personlig Effektivitet vil du:
  • Arbejde med din egen Personlige Effektivitets Profil
  • Lære at anvende de grundlæggende værktøjer og metoder til at få optimal udnyttelse af din tid
  • Blive i stand til at frigøre mange timer til andre gøremål
  • Blive opfattet som en god og effektiv samarbejdspartner, kollega og arbejdskraft
  • Ved tilkøb, kan du blive certificeret i brugen at Den Personlige Effektivitets Profil


  xSom deltager på Personlig Effektivitet – Certificering vil du:
  • Blive certificeret i at bruge Den Personlige Effektivitets Profil
  • Lære at identificere både de gode og de dårlige arbejdsvaner hos de enkelte medarbejdere og i dit team som helhed
  • Arbejde med at udvikle konkrete handlingsplaner og implementere holdbare ændringer, som giver større overskud, overblik og trivsel i hverdagen


  xSom deltager på kurset Sales for Non-sales People vil du blive i stand til at:
  • Skabe en positiv og salgsorienteret indvirkning på virksomhedens samlede indtjening og resultat
  • Udføre det gode salg som en del af den gode serviceoplevelse, når muligheden er der
  • Medvirke effektivt i indfrielsen af virksomhedens samlede mål og kundens samlede oplevelse
  • Bidrage til skabelsen af gode personlige relationer og tilfredse kunder

  xSom deltager på kurset NLP 1 vil du:
  • Styrke dine kommunikative kompetencer og få større succes med at få dine budskaber igennem og nå dine målsætninger
  • Blive bedre til at skabe kontakt og motivere andre til handling
  • Gennemføre coachende samtaler
  • Få forståelse for, hvordan du arbejder med din underbevidsthed
  • Blive bedre til at tackle modgang og få det bedste ud af vanskelige situationer

  xSom deltager på kurset NLP 2 vil du lære at:
  • Styre dine samtaler i den ønskede retning
  • Nuancere og styrke dine budskaber, bl.a. via brugen af metaforer og story telling
  • Aflevere dit budskab enkelt og forståeligt
  • Tilpasse din kommunikation efter den enkelte modtager
  • Skifte abstraktionsniveau og påvirke modtagerens underbevidsthed
  • Gennemføre svære samtaler på en konstruktiv måde, så begge parters behov og interesser tilgodeses

  xSom deltager på kurset Skriv godt dansk vil du:

  • Blive bedre til at skrive e-mails, breve og arbejdsrelevante tekster
  • Lære at skrive godt og aktivt
  • Lære at skrive fagligt og professionelt
  • Bruge forskellige sprogteknikker, der optimerer dit sprog
  • Lave punktopstillinger, der overholder retskrivningen
  • Lære at skrive overskueligt og struktureret
  • Lære at bruge skriftsprogets virkemidler, så dine tekster bliver læsevenlige og professionelle
  • Arbejde med at layoute dine tekster, så læseren nemt kan skimme og orientere sig i indholdet

  xSom deltager på kurset i Skriv korrekt dansk vil du:
  • Lære de danske retskrivningsregler efter Retskrivningsordbogen
  • Lære at sætte kommaerne helt korrekt
  • Få sproglige værktøjer og gode huskeregler, så du bliver i stand til at rette dig selv efter kurset
  • Få en større sproglig bevidsthed, så du lettere kan analysere dig frem til den sprogligt korrekte løsning

  IT-kurser

  xPå vores Excel Grundlæggende kursus lærer du:
  • At anvende Excel til almindelige forekommende opgaver
  • At opsætte data på en overskuelig måde, samt at lave formler med gængse regne operatorer.
  • Visualisering og bearbejdelse af større datamængder, fx fra et CRM/ERP-system
  • Tips og tricks til det effektive arbejde i Excel, herunder anvendelse af genvejstaster
  xPå kurset Excel Udvidet lærer du:
  • De vigtigste funktioner i programmet
  • Gennemgang af brugen af Excel i dagligdagen
  • Formler og funktioner
  • At arbejde med store datamængder
  • Introduktion til pivottabeller/diagrammer

  xPå kurset vil du lære at oprette og redigere Pivottabeller. Du vil nemt kunne analysere en større datamængde med pivottabeller og –diagrammer og derved kunne frigøre tid på dit analysearbejde. Inden Pivottabellerne kan oprettes, stilles der nogle krav til det data, der skal indgå. Her vil der blive gennemgået, hvordan vi kan få renset data i samspil med Excel.
  xPå kurset vil du lære at benytte Outlook som et berigende arbejdsredskab og hvordan Outlook kan hjælpe dig effektivt i din hverdag. Du lærer hvordan du kan bruge Outlooks mange smarte værktøjer, fx at håndtere dine mails på en langt lettere måde, vha. af Outlooks muligheder for at planlægge opgaver mm. Kurset vil naturligvis handle om anvendelsen af Outlook, men også hvordan du rent mentalt kan fokusere på, hvordan du blive mere effektiv gennem Outlook.
  xPå kurset OneNote lærer du:
  • At bruge den elektronisk notesbog
  • At samle og strukturere dine notater
  • Anvendelse af tekst, billeder, skærmklip, vedhæftede filer, lyd og videooptagelser m.m.
  • Forbindelsen mellem OneNote og Office pakkens programmer
  • Styrken ved at anvende Office365 til at sørge for at notesbogen er tilgængelig på web, mobileenheder etc.

  xPå vores PowerPoint kursus vil du lære:
  • At oprette præsentationer
  • At tilpasse mængden tekst og grafiske elementer
  • At indsætte billeder, diagrammer samt Smart Art til spændende illustrationer
  • At hente data fra Excel ind i PowerPoint
  • At bruge animationer i PowerPoint

  xPå vores Word kursus lærer du:
  • At anvende Word til almindelige forekommende opgaver
  • At tilpasse programmet til dit behov
  • At opsætte dokumenter, redigere m.m.
  • At arbejde med illustrationer og store dokumenter, brevfletning m.m.


  Oplysninger

  Navn*
  Firma*
  Email*
  Telefon*

  Send venligst materialet via: