Dreams & Details

Firmatilpasset forløb

Denne uddannelse retter sig mod erfarne ledere, mellemledere og senior management, der gerne vil styrke deres forståelse af Dreams & Details’ innovative, strategiske indfaldsvinkel til at bevare deres virksomheds fremgang og udnytte fremtidens latente muligheder.

Afholdelsesdato efter aftale

Ring til os på tlf. 81 77 22 22 for mere information.

Dit udbytte

Uddannelsen ’Dreams & Details – En revolutionerende tilgang til strategisk tænkning’ vil gøre dig i stand til at:

 • Bevare din eksisterende medgang samtidig med at du finder nye perspektiver på din rolle, team og organisation.

 • Arbejde med Dreams & Details i dagligdagen.

 • Bruge Dreams & Details-modellen til at udnytte det latente potentiale ved hjælp af øget drivkraft og engagement.

 • Skabe kvalitet i dine strategiske input til resten af ledelsen omkring den fremtidige udvikling af organisationen.


Virksomhedens udbytte

Efter uddannelsen vil virksomheden få en leder der:

 • Kan udnytte Dreams & Details-ledelsesmodellen til at styrke virksomheden på lang sigt.
 • Kan bruge Dreams & Details-modellen som et redskab til stærkere strategiske planer
 • Har midlerne til at frigive både eget, medarbejderes og organisationens reelle potentiale.
 • Kan både udfordre og skabe kvalitet i arbejdet omkring organisationens strategiske planer og drøftelserne vedrørende den fremtidige udvikling.


Kurser for den erfarne leder - Dreams and Details

Metode

Uddannelsen er lektionsinddelt og vil være præget af instruktørens teoriindlæg krydret med praktiske erfaringer. Teorien følges op med forskellige typer af cases og øvelser, der sikrer indlæring og omstilling til den enkeltes dagligdag. Du vil med andre ord kunne anvende dine nye kompetencer og viden, så snart du vender tilbage til din arbejdsplads. Derudover vil instruktøren trække på holdets erfaring og forskellighed for at få perspektiv på den indlærte teori.

Form

Dette kursus afholdes udelukkende som firmatilpasset forløb og formen vil derfor være afhængig af jeres ambition, mål, medarbejderes nuværende kompetenceniveau, de udfordringer som I står overfor m.v.

Kontakt os i dag på tlf. 81 77 22 22 for at høre mere om jeres muligheder for et firmatilpasset kursusforløb.

Indhold

Strategiske perspektiver
 • Styrk de strategiske planer for den usikre fremtid
 • Identificér de skjulte tegn i din branche
 • Rettidig opmærksomhed: Sæsonskiftet
 • Solid strategi i foranderlige tider


Ledelsesfilosofien i Dreams & Details
 • En drøm og dens strategiske fremgangsmåde
 • Indstilling og rammevilkår
 • Specifikke egenskaber, roller og interaktioner


Stakeholder Management
 • Kommunikation af strategien til resten af din organisation
 • Empowerment: Inddrag dine medarbejdere
 • Det underfulde samspilIldhu og engagement
 • Lederskab for dine medarbejdere
 • Frigivelse og udlevelse af potentialet
 • De mange sider af motivation

 

Dreams & Details – den nye model for fremtidens ledelse
 • Styrk engagementet igennem din nye profil
 • Mikrolederskab frem for micro management
 • Lederrollen: Match ift. din profil


Tænk forandringsledelse i nye rammer
 • Reaktioner og forsvarsmekanismer du risikerer at møde
 • Forandringer påvirker og stiller krav til adfærden
 • Dreams & Details: Implementeringen


Udslagsgivende detaljer
 • Overgangen mellem indstillingen og rammerne
 • Rodfæst præstationskulturen
 • Virksomhedens aktuelle forretningsgrundlag – kampsituationen
 • Skab overensstemmelse mellem den gældende situation og jeres drøm


Handlingsplanen husker udviklingen; du sikrer den
 • Identificér dine udviklingsmål, og sørg for, du har tid til at opfylde dem